Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa

8 sierpnia, 2020

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa logo Muzeum DOMINIAK

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa

czyn ceramika artystyczna ceramiczna broszka miska szeroki wybór ceramiki dekoracyjnej

CZYN.

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa.

.

czyn KOLEKCJA

.

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa – BIP.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

.

Katowice, 28 1istopada 2016 r.

nr sprawy: OS-ZD.7120.00940.2016.SK.

nr pisma: OS-ZD.KW-02959/16.

.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

ul. Żwakowska 8/66

43-100 Tychy.

.

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa / ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I TERMINIE PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN.


W myśl art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm) zawiadamiam, że na wniosek Pana Henryka Jana Dominiaka — Dyrektora Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak z siedzibą przy ul. 7wakowskiej 8/66 w Tychach, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki geodezyjnej numer 4549/26 położonej przy ul. Żwakowskiej 8/66 w Tychach. Powyższa nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Tychy, w użytkowaniu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

.

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa – BIP


Działając zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) oraz art. 79 § 1 i 2 K.p.a. zarządza się w dniu 9 grudnia 2016 roku oględziny w terenie.

.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

.

W związku z powyższym spotkanie stron odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku, ok. godz. 13:00 na przedmiotowej nieruchomości. W oględzinach winny uczestniczyć strony osobiście lub poprzez przedstawicieli posiadających stosowne upoważnienia.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny z podinspektorem prowadzącym sprawę — Panem Sebastianem Kluskiem pod numerem 32 774 07 31.

.

Pieczęć.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Danuta Przybyło

Kierownik Referatu ds. ochrony terenów

zieleni i zadrzewień.

Wydział Ochrony Środowiska.

podpis.

.

Otrzymują:

1. Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominika, ul. Żwakowska 8/66, 43-100 Tychy.

2. Gmina Miasto Tychy – Prezydent Miasta Tychy, aleja Niepodległości 49 , 43-100 Tychy (IK.7021.25.4.2016.JG).

3. aa.

strona 1 z 1.

.

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa ARTYKUŁY.


Strona Główna BIP muzeum .

Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum .

Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN – wykreowane 4 specjalności muzeum:

Dział: Malarstwa, Rysunku i Grafiki .

Dział Rzeźby i Ceramiki.

Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

Dział Broni Białej.

Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

.

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa – czynniki zewnętrzne.


http://dominiakah.com/wp/ulica-zwakowska-w-tychach/zielone-tychy-kultura/ .

http://chlodnictwo.net.pl/ .

https://www.polska.travel/pl/muzeum/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/ .

https://www.bip.gov.pl/subjects/32916,Muzeum+Miniaturowej+Sztuki+Profesjonalnej+Henryk+Jan+Dominiak+w+Tychach.html .

http://bazy.ngo.pl/profil/232762/Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-w-Tychach .

http://www.janik.tychy.pl/ .

http://www.biurostoklosa.pl/ .

.

Edytowanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

.

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa – kategoria:


438. 510. 23 kwietnia 2020. Biuletyn Informacji Publicznej. MMXVI rok 2016. Motto na literę C. Orbita Topór.

.

Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa Topór, Starża polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

One Response to Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa

  1. admin says:

    Gromadzone gałęzie sztuk pięknych – Twoje wybory w oglądaniu wartości estetycznych.

Content | Menu | Access panel
Accessibility