Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata

12 czerwca, 2020

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata S 4a logo Muzeum DOMINIAK

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata ozdoba graficzna tekstu okresowe spotkania w muzeum ornament w książce autor Henryk Jan Dominiak

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata – DZIAŁ BRONI BIAŁEJ

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata.

.

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata S 4a KOLEKCJA

.

⋅ S 4a / Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

⋅ S 4a / Tychy, ulica Żwakowska 8/66, Poland, Europa.

⋅ S 4a / Malarstwo, Rysunek, Grafika.

⋅ S 4a / Rzeźba, Ceramika.

⋅ S 4a / Falerystyka, Weksylologia, Heraldyka, Symbolika i Emblematyka.

Kompendium.

.

.

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata


• BERDYSZ [łac. < germ.], wielki szeroki topór o silnie zakrzywionym ostrzu i długim drzewcu. Stanowił uzbrojenie piechoty w XVI i XVII w., przede wszystkim w Rosji i Szwecji. W 2 poł. XVIII w przez króla Jana Sobieskiego wprowadzony w formie zmodyfikowanej (znacznie mniejszy), zastępował jednocześnie pikę, forkiet.

.

• DZIDA, używana od czasów najdawniejszych broń drzewcowa, lżejsza odmiana włóczni lub piki. Składa się z długiego drzewca oraz z osadzonego na nim grotu.

.

• MIECZ, wojsk. broń biała o prostej obosiecznej głowni i prostej rękojeści. Używany od epoki brązu do XVI w. W średniowieczy stanowił głównie broń jazdy rycerskiej. W piechocie w XVI w. używano ciężkich i długich mieczy dwuręcznych.

.

• NADZIAK, młotek bojowy na długim drzewcu, zakończony ostrym kolcem lub grotem do kłucia. Używany od XV do XVII w. jako broń jazdy do rozbijania zbroi przeciwnika czekan.

.

• NÓŻ, jedno z najstarszych narzędzi znane od górnego paleolitu, służące do cięcia, krajania itp. Pierwotnie wykonywany był z wióra krzemiennego o jednej krawędzi ostrej (przystosowanej do cięcia), drugiej zaś przytępionej na całej długości (nóż tylcowy) lub tylko przy wierzchołku (nóż półtylcowy) stromym retuszem. W neolicie nóż miał często obie krawędzie przystosowane do pracy. Nóż wykonany z metali (brązu i żelaza) kształtem podobny był do współczesnych. Postępująca specjalizacja zajęć (szczególnie od okresu lateńskiego) spowodowała zróżnicowanie kształtów i wielkości noży (np. długie noże bojowe, kuśnierskie, garbarskie, snycerskie). Na przestrzeni dziejów noże znajdowały wszechstronne zastosowanie w różnorodnych pracach produkcyjnych, gospodarskich, służyły praktykom kultowym i stanowiły ważny element wyposażenia bojowego.

.

• RAPIER [ franc.], broń biała przeznaczona do kłucia, o długiej i wąskiej głowni oraz rękojeści z koszem, zwykle ażurowym, dla osłony dłoni. Używany w Europie w XVI i XVII w. przez piechotę i kawalerię, w Polsce tylko przez wojska autoramentu cudzoziemskiego. Także sprzęt sportowy używany w szermierce.

.

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata:


DOMINIAK AH.

.

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata – kategoria: 371. 415. 26 kwietnia 2020. Dział Broni Białej. Promesa na rzecz iluminacji O. Temat Lis. Strona główna.

.

Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata S 4a Lis, Mzura polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

One Response to Rodzaje oręża walki wręcz w kolejach losu świata

  1. admin says:

    kompleks o dużej wartości historycznej, naukowej i artystycznej.

Content | Menu | Access panel
Accessibility