Działy

23 maja, 2021

DZIAŁY

DZIAŁY bezsprzecznie z ogromną przyjemnością witamy na formularzu DZIAŁY. Na tej szpalcie przede wszystkim mamy możliwość zapoznać Państwa z naszymi sektorami gromadzenia eksponatów.
Działy cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach z pewnością zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 2001-09-06 informuje. W dalszej kolejności niewątpliwie w odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych komunikuje. I wreszcie w oparciu o art. 6 ust. 1 z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) uprzejmie komunikuje o utworzeniu projektu cyfrowego oznajmiającego o uzgodnionych z MKDNiS Działach prezentowanych w postaci rekordów cyfrowych na niniejszej stronie „DZIAŁY”. Ze zgromadzonymi eksponatami i ich opisem możecie się Państwo zapoznać na stronach naszej witryny WWW Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach uruchamiając odnośniki umieszczone poniżej.
Data publikacji karty internetowej: 2015-12-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejszy formularz elektroniczny z obwieszczonymi plikami teleadresowymi jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych. Odpowiada on również niewątpliwie normie aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niewątpliwie administratorem danych jest oczywiście: Henryk Jan Dominiak. Jednakże rozprzestrzeniane informacje publiczne w postaci elektronicznej przede wszystkim widnieją niżej.


Działy uzgodnione z MKDNiS

I DZIAŁ: Malarstwa Rysunku Grafiki

 1. Malarstwo
 2. Rysunek
 3. Grafika

II DZIAŁ: Rzeźby Ceramiki

 1. Rzeźba
 2. Ceramika

III DZIAŁ: Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki

 1. Falerystyka
 2. Weksylologia
 3. Heraldyka
 4. Symbolika
 5. Emblematyka

IV DZIAŁ: Broni Białej

 1. Broń Biała

Dane teleadresowe zapisane na łamie Działy

Nazwa podmiotu publicznego

 1. Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach nazywanego dalej Muzeum.
 2. W związku z powyższym prawna nazwa skrócona: MMSPHJD.
 3. Godne uwagi – Muzeum działa pod chronionym słowno-graficznym znakiem towarowym R.287521 DOMINIAK AH.

Działy

Adres lokalu

 1. Kraj: południowa Polska, jak wskazuje mapa konturowa świata to region Europa Środkowa.
 2. Województwo: śląskie.
 3. Powiat: bezsprzecznie Tychy.
 4. Gmina miejska: Tychy (gmina miejska).
 5. Miejscowość / Miasto: Tychy.
 6. Dzielnica Tychów: Śródmieście
 7. Umiejscowienie w Mieście: reasumując – Centrum.
 8. Osiedle: H – (Honorata).
 9. Ulica: Żwakowska (wieżowiec (sto trzy mieszkania) – parter).
 10. Nr domu (klatki schodowej): 8.
 11. Nr lokalu: 66.
 12. Kod pocztowy: 43-100.
 13. Teren działania Muzeum: obszar RP i zagranica
 14. dodatkowe dane

DziałyDziały

Kontakt telefoniczny (Muzeum, dyrekcja, założyciel):

 1. telefon komórkowy 692 875 944.
 2. połączenie telefoniczne stacjonarne 322 181 524.
 3. Fax:: .
 4. arhen-dominiak@hotmail.com
 5. Dyrektor Muzeum: Henryk Jan Dominiak
 6. Podstawowa forma prawna: osoba fizyczna

Szczególna forma prawna Muzeum

 1. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Założyciel Muzeum: Henryk Jan Dominiak.
 3. Organ rejestrujący Muzeum: reprezentujący MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pan Bogdan Zdrojewski.
 4. Nazwa rejestru Muzeum: REGULAMIN Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.
 5. Załącznik do pisma MKiDN: DL/ 1307 /2013.
 6. Załącznik z dnia: 2013-10-13 r.
 7. Data nadania statutu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Założyciela: 2013-08-01 r.
 8. Data nadania regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Założyciela: 2013-10-22 r.
 9. NIP Założyciela: 6461145679.
 10. Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez span id=”a11y-podmiot”>Główny Urząd Statystyczny (GUS) numeru identyfikacyjnego: REGON 243501544.

Rachunek bankowy Muzeum

 1. Konto Muzeum w ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna:
 2. 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie NRB – płatność w kraju).
 3. PL 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie IBAN – płatność poza krajem) SWIFT/BIC: INGBPLPW.

Struktura Muzeum

 1. Nie posiada jednostek podległych.

Oferta zwiedzania

 1. Godziny pracy Muzeum: poniedziałek – piątek w godzinach: 10,00 – 18,00.
 2. Godzina pracy Muzeum: sobota – niedziela tylko po uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu: +48 692 875 944) w godzinach: 10,00 – 18,00.
 3. Czas pracy Muzeum w okresie letnim mogą odbywać się w godzinach: 10,00 – 19,00.
 4. Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystentem: O ile pies ma założoną odpowiednią uprząż, a jego właściciel jest w posiadaniu certyfikatu i świadectw aktualnych szczepień. Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu z czworonogiem typu:
 • asystent (pies serwisowy) z osobą niepełnosprawną ruchowo,
 • ostrzegający – pies alarmuje właściciela przed nadchodzącym atakiem: epilepsji, chorób serca,
 • szkolony pies specjalnie dla osoby mającej znaczny problem ze słuchem lub niedosłyszącej.
 • przewodnik – pies z osobą niewidomą lub niedowidzącą,
 1. Ważne! Zgodnie z art. 20a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji, możliwość korzystania z uprawnień nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego na terenie Muzeum lub klatek schodowych budynku bądź wind.
 2. Sklep: (z dniem 2020-02-29 sprzedaż znaczka turystycznego zakończona).

Cennik

 1. Bilet normalny – 5,00 zł, ulgowy 2,50 zł. (płatność tylko gotówką).
 2. Do ulgi uprawnieni są: posiadacze Karty Dużej Rodziny, grupy zorganizowane od 10 osób, osoby powyżej 60-go roku życia.

Obszary działań

 1. a) Nauka, kultura, ekologia.
  • Przede wszystkim kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Jeszcze bardziej ochrona zabytków, dziedzictwo.
 2. b) Tożsamość, tradycja narodowa.
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 3. c) Sport, turystyka, wypoczynek.
  • Turystyka i krajoznawstwo.
 4. d) Rola centralna: sztuka, falerystyka, mundury, broń biała, antyki, zbiory. historia, kultura, wystawy, eksponaty, wydarzenia.

Redakcja BIP

 1. Funkcja: Redaktor SPBIP.
 2. Osoba: Henryk Jan Dominiak.
 3. KONTAKT.
 4. Telefon stacjonarny: 322 181 524.
 5. Fax:: .
 6. arhen-dominiak@hotmail.com

Wnioski i prośby o informacje

 1. Informacje publiczne niezamieszczone w „KONTAKT” lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.
 2. Wnioski elektroniczne należy kierować na następujące adres cyfrowy:
 3. arhen-dominiak@hotmail.com

Karta KONTAKT Henryk Jan Dominiak od dnia: 2021-05-17. Zestawienie aktów dopełniane jest w oparciu o: realizację ustawowych zadań, uzyskane oszacowanie i posiadaną wiedzę przez Administratora, w dodatku źródeł wystawiających: umowy, faktury, poświadczenia, certyfikaty itp. Podanie zbioru wiadomości teleadresowych jest dobrowolne, chyba że rozdział prawa stanowi inaczej.


Działy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku rozporządzania węzłowym sprawozdaniem w sprawie dotyczącej treści KONTAKT prosimy o łączność. Osobą kontaktową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Nawiązywać łączność można dzwoniąc na numer telefonu 692 875 944. W ten sam sposób należy składać wnioski o przekazanie informacji nieosiągalnej oraz składać żądania zagwarantowania dostępności.

Zgodnie z obowiązującą Deklaracją Dostępności każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Aplikacje mobilne karty Działy

 1. [ Brak dla Działy. ]

Linki dla stronicy Działy

 1. BIP gov pl.
 2. BIP MKDNiS gov pl.
 3. Dziennik Ustaw
 4. Monitor Polski
 5. CEIDG
 6. galeria w przestrzeni miejskiej: ZIELONE TYCHY KULTURA
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

KONTAKT Ciołek herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019
„Ciołek” herb szlachecki autor Henryk Jan Dominiak, 2019-08-05. Wewnątrzpaństwowy atrybut jaśniepański, będący przy głosie doniośle w Małopolsce i na , spotykany w źródłach od pocz. XV w. Najmożniejszymi niezależnie od ponad 30 rodzin dziedzictwa Ciołek byli Drzewiccy, Maciejowscy oraz w XVIII w. Poniatowscy.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility