Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych

21 listopada, 2020

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych herb Tychyherb logo Muzeum DOMINIAK

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych

witamy w rubryce multimedialnej

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

poręczającej o zgodzie Prezydenta Miasta Tychy

na używanie symbolu zespołu miejskiego

Herb horyzont zdarzeń hellenistyczna kultura helena trojańska heksagonalny obraz autor Henryk Jan Dominiak

HERB

polski samorządowiec, rządzący miastem od 19 lat bezpartyjny Andrzej Dziuba

przystał na stosowanie identyfikatora miejskiego

przez możliwe jest to, że najmniejsze muzeum na świecie

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych w naszym kraju komponowane w myśl ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach. Mamy przyjemność zakomunikować Państwu, iż Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak posiada prawo posługiwanie się herbem Miasta Tychy zgodnie z zasadami dotyczącymi jego wykorzystania.

Zezwolenie obowiązuje od dnia 28 marca 2014 roku. Obejmuje umieszczanie powyższego znaku na: plakatach, ulotkach, folderach, wizytówkach i w katalogach promujących placówkę. Pozwolenie wydał organ administracji publicznej gminy miejskiej.

.

HERB MIASTA TYCHY / SYMBOL MIEJSKI

HERB MIASTA TYCHY / SYMBOL MIEJSKI

.

Potwierdzenie na zastosowanie herbu Miasta Tychy przez MMSPHJD

Potwierdzenie na zastosowanie herbu Miasta Tychy przez MMSPHJD

.

strona główna BIP1 KDR regulamin kolekcja laury falerystyka heraldyka symbolikaemblematyka rzeźba ceramika broń biała .

.

herb specyfikacja


symbol miasta. symbol gminy. duma mieszkańców. heraldyka miejska. honor. herby miast województwa śląskiego. polski herb. świętość współmieszkańców. wspólnota mieszkaniowa. budynek zbiorowego zamieszkania. obiekt zbiorowego zakwaterowania. zespół mieszkalny. opinia publiczna. związek przyjaźni, kolektywizacja w Polsce. elektorat szlachetnych. samorząd terytorialny. pozytywne relacje międzyludzkie są jak most. cykl pozytywnych zmian. sfera przedsięwzięć uzewnętrzniających się.

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych – warto wiedzieć – oto lista nazwisk uznanych polskich herbów szlacheckich

źródło opracowania – Wielka Encyklopedia Powszechna PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.

Użytek komercyjny wymaga zgody. Podstawa prawna od 2016-04-27: Prawo Ochronne NR 287521.


.

AWDANIEC, Abdank, Abdaniec, Habdank herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 AWDANIEC, Abdank, Abdaniec


Habdank [może od łac. Audentius lub pn.germ. Audun], szlachecki herb pierwotny. Najdawniejsza jego pieczęć (z 1228) ma jeszcze godło odwrócone (M), dopiero pieczęć z 1343 ma formę później przyjętą (W). Pierwotnie (w XIII w.) Awdaniec był herbem rodu rycerstwo – Awdańców.

Potem było ponad 100 rodzin tego herbu, w tym: Ankwicze, Buczaccy, Jazłowieccy, Skarbkowie, Warszyccy, na Litwie Gasztołdowie.

.

Bogoria herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 BOGORIA


Herb dworski partykularny występował nadrzędnie na terenie Małopolski. Najdawniejszy znany wizerunek z 1322, ale początki rycerskiego rodu Bogoriów sięgają końca XII w. Było ponad dwieście rodzin tego herbu, m.in. Górscy, Mokronoscy, Skotniccy, Tarnowscy, na Litwie Wołłowicze.

.

Ciołek herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 CIOŁEK


Wewnątrzpaństwowy atrybut jaśniepański, będący przy głosie doniośle w Małopolsce i na Mazowszu, spotykany w źródłach od pocz. XV w. Najmożniejszymi niezależnie od ponad 30 rodzin dziedzictwa Ciołek byli Drzewiccy, Maciejowscy oraz w XVIII w. Poniatowscy.

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych.

Dębno polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 DĘBNO


Swojski herb fantastyczny; długowiekowa pieczęć z 1406. Ciąg przodków i potomków rycerskich Dębów, znany w poł. XIII w. pochodził z ziemi sandomierskiej. W środku niewielu stosunkowo rodzin tego znak rozpoznawczo-bojowego największą rolę odgrywali: Krzyżanowscy, Oleśniccy, Potworowscy, Sienieńscy.

.

Dołęga polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 DOŁĘGA


Ojczysty herb szlachecki. Niegdysiejsze pieczęcie pochodzą z poł. XV w. Populacja rycerski Dołęga była osiedlona po największej części na Mazowszu i we wsch. Wielkopolsce. Pomiędzy ponad stu rodzinami tego znaku własnościowego największą rolę odgrywali Cieszkowscy, Lasoccy, Mostowscy, Mycielscy, Narzymscy, Szreńscy.

.

Janina herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2020 JANINA


Nieimportowany herb wielkopański koligacji osiadłych w głównej mierze na terenie Małopolski (zwłaszcza w woj. lubelskim). Przeniesiony podczas unii w Horodle 1413 na Litwę. Najstarszy wizerunek pieczętny z 1379.

W łonie przeszło 60 rodzin pieczętujących się Janiną kulminacyjną rolę odgrywali: Bidzińscy, Pełkowie, Podlodowscy, Pszonkowie, Sobiescy, Suchodolscy.

.

JASTRZĘBIEC, Boleścic, Łazęka


Jeden z prahistorycznych i najbardziej rozpowszechnionych autochtonicznych herbów pańskich, spotykanych w całym kraju, ale gł. w Małopolsce i na Mazowszu. Najstarszy znak pieczętny z 1319. W herbarzu K. Niesieckiego znajduje się 349 rodzin pieczętujących się Jastrzębcem, było ich jednak znacznie więcej.

Do szczytowej ważności dosłużyli się: Baranowscy, Dzierzgowscy, Konopniccy, Lutomirscy, Matczyńscy, Modrzewscy, Myszkowscy, Osiescy, Rytwiańscy, Święciccy, Wydźgowie, Zborowscy, Żegoccy.

Na Litwę przeniesiony podczas unii w Horodle 1413, pieczętowali się nim tam m.in.: Łukomscy, Połubińscy, Szczytowie. Herb ten uzurpował sobie minister H. Brühl.

.

JELITA, Koźlarogi


Jeden z najstarszych endemicznych herbów ziemiańskich, spotykany u pokrewieństw osiadłych w Małopolsce i we wsch. Wielkopolsce. Najstarszy wizerunek pieczętny z 1316. Spośród przeszło 120 rodzin wartości Jelita najogromniejszą rolę odgrywali: Bielscy (historyk Marcin), Dębowscy, Dziaduscy, Mokrscy, Zamoyscy.

Na Litwę przeniesiony podczas unii w Horodle 1413 (Dziewiałtowscy). Niektóre z rodzin tego herbu używały przydomka Sariusz, od Floriana Szarego, legendarnego przodka z XIV w.

.

JUNOSZA, Baran


Lokalny herb szlachecki, należący konstytutywnie do rodzin mazowieckich. Pieczęć średniowieczna z wizerunkiem Junoszy nie znana. Zawołanie wspomniane 1335.

Spośród ponad 120 rodzin pozostałości Junoszy do fundamentalnego znaczenia dopracowali się Bielińscy, Humięccy, Podoscy, Radziejowscy, Szaniawscy, Załuscy.

.

KORAB


Jeden z najstarszych rdzennych herbów rasowych, spotykany podstawowo u rodzin wielkopolskich. Najdawniejsza pieczęć z 1299.

Spośród 89 rodzin sukcesji Korab znanych Niecieckiemu do naczelnego znaczenia wystarali się: Kobierzyccy, Łascy, Rusoccy, Skarszewscy, Soboccy, Zadzikowie; na Litwie Orzeszkowie.

.

KORCZAK, Wręby


Ojcowski herb majestatyczny, uformowany zapewne za Ludwika Węgierskiego. Spotykany w pierwszym rzędzie u rodzin osiadłych w Małopolsce i na Rusi Czerwonej. Przeniesiony podczas unii w Horodle 1413 na Litwę. Najstarsza pieczęć z 1390.

Spośród blisko 250 rodzin tradycji Korczak do największego znaczenia awansowali: Baraniccy, Chłopieccy, Chodorowscy, Chołoniewscy, Drohojowscy, Gorajscy, Hańscy, Komorowscy, Ładohowscy, Sołtanowie, Strusiowie, Wołodyjowscy.

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych.

Leliwa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 LELIWA


Macierzysty herb arystokratyczny spotykany u bliskich zamieszkałych w całej dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku. Najmożniejszych przedstawicieli miał w Małopolsce. Najstarszy wizerunek – na pieczęci z 1334. Herbowy „ród” Leliwitów obejmował ponad 300 rodzin magnackich, szlacheckich, a nawet mieszczan krakowskich.

Wśród nich największą rolę odgrywali m.in.: Czapscy, Gołuchowscy, Granowscy, Melsztyńscy, Morsztynowie, Pileccy, Sieniawscy, Tarnowscy i Wodziccy. Na Litwie, gdzie Leliwę przeniesiono podczas unii w Horodle 1413, wyróżnić można m.in. Hlebowiczów, Gintowtów i Tyszkiewiczów.

.

Lis, Mzura polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 LIS, Mzura


Wewnątrzkrajowy herb możnowładczy, spotykany na wstępie u rodzin osiadłych na Śląsku i w zach. Małopolsce. Najstarszy wizerunek – na pieczęci z 1226. Spośród ok. 200 rodzin pieczętujących się Lisem największą rolę odgrywali: Starzeńscy i Zalescy. Na Litwie, gdzie Lisa przeniesiono podczas unii w Horodle 1413 – Narbuttowie, Sapiehowie, Świrscy, Wańkowiczowie.

.

LUBICZ, Luba


Jeden z najbardziej rozpowszechnionych tatusinych herbów dystyngowanych. Najdawniejszy wizerunek – na pieczęci z 1348. Wewnątrz ok. 450 rodzin pieczętujących się Lubiczem, przeważnie średnio- i drobnoszlacheckich.

Największą rolę odgrywali: Piwniccy, Radzimińscy, Szydłowscy, Tyliccy, Żółkiewscy. Na Litwie – Łopacińscy, Szyrmowie.

.

ŁODZIA


Jeden z przedwiecznych pol. herbów kurtuazyjnych, spotykany naczelnie u rodzin osiadłych w Wielkopolsce. Najstarszy wizerunek – na pieczęci z 1315, genealogia rodu znana od poł. XII w. Herbarz K. Niesieckiego wymienia 43 rodziny pieczętujące się Łodzią.

Wśród nich do określającego górną granicę znaczenia doczekali się m.in. Bnińscy, Górkowie, Górscy, Kurnatowscy, Moszyńscy, Opalińscy, Ponińscy, Szołdrscy, Tomiccy. Na Litwę przeniesiony podczas unii w Horodle 1413.

.

NAŁĘCZ


Rodzicielski herb wyrafinowany rozpowszechniony áápierwszoplanowo w Wielkopolsce, gdzie od XIII w. istniał ród rycerski – Nałęczów. Od 1413 także na Litwie. Najstarsza pieczęć z Nałęczem pochodzi z 1343. W zapisach sądowych występuje od 1398. W oparciu K. Niesieckiego ok. 142 rodzin szlacheckich (m.in. Czarnkowscy, Gembiccy, Małachowscy, Nowodworscy, Ostrorogowie, Raczyńscy.

Także Rostworowscy, Szamotulscy) pieczętowało się Nałęczem. Obok najstarszej istniały trzy późniejsze odmiany tego herbu.

.

NAŁĘCZE


Wielkopolski ród rycerski herbu Nałęcz posiadający dobra położone przede wszystkim szczególnie wzdłuż Noteci. Niechętni Przemysłowi II, w latach dziewięćdziesiątych XIII w. zostali przez niego pozbawieni urzędów i związali się z margrabiami brandenburskimi. Prawdopodobnie brali udział w zamordowaniu króla w Rogoźnie. W 1312–14 poparli pretensje Władysława Łokietka do Wielkopolski.

Oporni wobec jego centralistycznej polityki 1331 Nałęcze, reprezentowani przez Wincentego z Szamotuł, zawarli tajny układ z Brandenburczykami, w myśl którego w razie wojny króla pol. z Brandenburgią mieli przejść na stronę brandenburską, oddając margrabiom posiadane przez siebie grody (Wieleń i Czarnków). Niechętni Andegawenom, w okresie panowania Ludwika Węgierskiego Nałęcze należeli do opozycji wielkopolskiej popierali pretensje Władysława Białego do korony pol.

Po śmierci Ludwika (1382) poparli kandydaturę Ziemowita IV mazowieckiego do tronu pol., wywołując tym 1382 – 83 wojnę domową w Wielkopolsce, tzw. wojnę Grzymalitów z Nałęczami. Najwybitniejsi wśród Nałęczów wówczas to m.in. Dobrogost z Nowego Dworu, elekt na arcybiskupstwo gnieźnieńskie i Sędziwój Świdwa, kasztelan nakielski. W okresie późniejszym Nałęcze utracili dawny kaliber.

.

NOWINA


Szlachecki herb regionalny dający znać o sobie kluczowo w Wielkopolsce. Najstarsza pieczęć z 1293, w zapiskach sądowych pojawia się 1392. Wśród 66 rodzin pieczętujących się tą dziedzicznością K. Niesiecki wymienia m.in. Konopków, Krzysztoporskich, Łuszczewskich, Mielżyńskich, Padniweskich, Przerębskich, Sokolnickich. Na Litwę przeniesiony 1413.

.

ODROWĄŻ


Domowy herb pełen kurtuazji. Najstarsza pieczęć pochodzi z 1389. W zapiskach sądowych pojawił się 1523. Z 60 rodzin wymienionych przez K. Niesieckiego Odrowążem pieczętowali się m.in. Białaczowscy, Gostwiccy, Konieccy, Odrowążowie, Pieniążkowie, Straszowie, Szczekoccy, Szydłowieccy.

W Prusach Król. – Werdenowie (nobilitowani), Na Litwie (przeniesiony 1413) Chreptowiczowie, Kapustowie, Wysogierdowie.

.

OGOŃCZYK, Powała


Kulturowy herb szarmancki stający się widocznym pryncypialnie na Kujawach, w Małopolsce, od 1413 na Litwie. Najstarsza pieczęć pochodzi z 1384. W zapiskach sądowych występuje od 1401. W otoczeniu 90 rodzin znanych K. Niesieckiemu, dziedziczenia Ogończyk używali Bukowieccy, Bułatowicze, Działyńscy, Kadzidłowscy.

Również Kościeleccy, Kościelscy, Kucińscy, Kuczborscy, Łętowscy, Sierakowscy, Trzebuchowscy, Twardowscy, Żółtowscy. Istniały dwie odmiany tego herbu.

.

OSTOJA, Mościc


Ogólnopaństwowy herb wykwintny, zarysowujący się w Małopolsce, rzadziej w Wielkopolsce. Praojcowski znak pieczętny pochodzi z 1381. W dokumentach występuje po raz pierwszy 1388.

Herbu Ostoja, na podstawie K. Niesieckiego, używało 117 rodzin, m.in. Gajewscy, Krępscy, Obrębscy, Ostaszewscy, Szyszkowscy. Na Litwie – Ordowie, Słuszkowie, Trzebniccy, Uniechowscy. Niektóre rodziny pieczętujące się Ostoją (Chełmscy, Iłowieccy, Łęscy, Marchoccy i in.) używały przydomka Ścibor.

.

PILAWA


Rodowity herb nobliwy, używany zasadniczo w dawnym województwie sandomierskim. W zapiskach sądowych wystąpił po raz pierwszy 1385, znak pieczętny 1419.

Wśród pieczętujących się Pilawą 30 rodzin K. Niesiecki wymienia Kamienieckich, Moskorzewskich, Podfilipskich, Potockich, Stanisławskich, Tworowskich.

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych.

POMIAN herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 POMIAN


Etniczny herb wyniosły należący do rodzin osiadłych po pierwsze w Wielkopolsce i na Kujawach. Od 1413 spotykany również na Litwie. Najstarszy odcisk pieczętny pochodzi z 1306, w zapiskach sądowych występuje najwcześniej 1402.

Wśród ok. 70 rodzin pieczętujących się Pomianem do najwyższego znaczenia pozdobywali Brudzewscy, Grabińscy, Łubieńscy, na Litwie – Sakowiczowie.

.

PORAJ, Róża polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 PORAJ, Róża


Humanistyczny herb dobrze urodzonych przeciętny głównie w Wielkopolsce, w obszarze podległym Wojewodzie Sandomierskiego i od 1413 także na Litwie. Zgasła pieczęć pochodzi z 1358. Znak rozpoznawczy Poraj opierając się na opinii K. Niesieckiego używało 120 rodzin m.in. Garnyszowie, Kurozwęccy, Pstrokońscy, Rusieccy w Polsce, Giedroyciowie, Mickiewiczowie – na Litwie.

.

PÓŁKOZIC, Połukoza, Oślagłowa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 PÓŁKOZIC, Połukoza, Oślagłowa


Wrodzony herb dżentelmeński, zjawiający się rudymentarnie w Małopolsce, poza tym we wsch. Wielkopolsce, na Rusi, od 1513 także na Litwie. Najstarsza pieczęć pochodzi z 1370. Ze znanych K. Niesieckiemu 55 rodzin,

Półkozicem pieczętowali się m.in. Błędowscy, Boguszowie, Ligęzowie, Rzeszowscy, Świdzińscy. Odmianą herbu Półkozic pieczętowali się także Młodeccy.

.

PRAWDZIC, Prawda polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 PRAWDZIC, Prawda


Własny herb szlachecki, wykrystalizowywany w Wielkopolsce, na Mazowszu i (od 1413) na Litwie. Najstarsza odbitka pieczęci na dokumentach z 1372. K. Niesiecki zanotował 140 rodzin pieczętujących się Prawdzicem.

Wśród nich Arciszewskich, Gulczewskich, Łaszczów, Rodzanowskich, Wierzbińskich, Sołłohubów.

.

Prus 1 (Półtora Krzyża) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019Prus 2 (Wilczekosy) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019Prus 3 (Nagody podkowa i kosa) polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 PRUS


Wytworu krajowego identyfikator salonowy. Występował w kilku odmianach, główne z nich to: Półtora Krzyża (Prus I), Wilczekosy (Prus II), Nagody (Prus III, podkowa i kosa). Ród Prus znany od XIII w., pochodził z Prus, skąd rozprzestrzenił się w całej Rzeczypospolitej, gł. w Małopolsce.

Najstarsza pieczęć pochodzi z 1456. K. Niesiecki notuje 133 rodziny dziadowizny Prus, m.in. Głowackich, Jeżewskich, Trembeckich (Półtora Krzyża), Baworowskich, Jezierskich, Nakwaskich, Olszewskich (Wilczekosy), Dłużniewskich, Jabłonowskich, Kornickich, Mińskich, Opackich, Rudzińskich (Nagody).

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych.

RAWICZ, Rawa polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 RAWICZ, Rawa


Tutejsza oznaka szlachecka występująca priorytetowo w Wielkopolsce, od 1413 również na Litwie. Najstarszy odcisk pieczętny pochodzi z 1334. Wśród 110 rodzin oznaki Rawicz u K. Niesieckiego występują m.in.

Dembińscy, Gawrońscy, Ożarowscy, Pruszyńscy, Słupeccy, Trzcińscy. Na Litwie – Niemcewicze, Sołomereccy.

.

ROGALA, Czambory


Grupowy emblemacik przepyszny spotykany fundamentalnie w antalogiach tubylczych na Śląsku i w Małopolsce.

Najstarsza pieczęć (śląska) z 1257 r. K. Niesiecki wymienia ponad 70 rodzin herbu Rogala, wśród których do maksymalnego znaczenia wydreptali Krasiccy, Siecińscy, Sobieszczańscy i Trembińscy.

.

ROLA, Rolicz


Wernakularna barwa szlachecka, spotykana żywotnie w aglomeratach niewędrownych na Kujawach. Najstarsza zapiska sądowa wymieniająca Rolę pochodzi z roku 1398, pieczęć dopiero z 1433.

Podczas unii w Horodle 1413 przeniesiona na Litwę. K. Niesiecki wymienia ponad 60 rodzin barwy Rola, wśród których do osiągającego maksimum znaczenia dorobili się Gadomscy, Lubienieccy i Niemojewscy.

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych.

Sas polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 SAS


Narodowowyzwoleńcze szlachectwo, którego geneza związana jest z osiedleniem się na Rusi Halickiej w poł. XIV w. wołoskiego rodu Dragów–Sasów, osiadłego przedtem w Marmaroszu. Na ród herbowy Sas w Polsce złożyli się także inni koloniści pochodzenia włoskiego oraz rodzime elementy ruskie.

Spośród ok. 60 rodzin herbu Sas większość stanowiła ruska zaściankowa szlachta podkarpacka, wśród której do większego znaczenia windowali się Daniłowiczowie i Dzieduszyccy.

.

Starykoń polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 STARYKOŃ


Narodowościowy klejnot herbowy galowy, obiegowy szczególnie w domownicach niewędrownych Małopolski i Śląska, powinowatych z rodem rycerskim Toporów-Starżów. Pierwotna pieczęć na Śląsku z 1316, w Małopolsce z 1402.

Włonie 15 rodzin przytoczonych przez K. Niesieckiego, ostateczny autorytet osiągnęli Polanowscy, Szafrańcowie i Wielopolscy.

.

SULIMA


Swojski kotylion jaśniepański, okrzyczany za sprawą koligacji autochtonicznej przede wszystkim szczególnie w Małopolsce.

Na Litwę przekazany w 1413 r. Przebrzmiały znak sygnetu z 1397 r. K. Niesiecki podaje w granicach 50 rodzin stemplujących się Sulimą.

Do optymalnej wymowy dochrapali się: Farurejowie, Gamratowie, Popielowie, Przyborowscy, Sułkowscy i Zawiszowie.

.

Topór, Starża polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019 TOPÓR, Starża


Rodzimy herb wyszukany stanowiący własność ognisk domowych zamieszkałych Małopolskę. Nadszarpnięta zębem czasu pieczęć z 1320 roku, najstarsza zapiska sądowa wymieniająca Topór z roku 1401. Na Litwę herb przeniesiony podczas unii w Horodle 1413.

Wśród 92 rodzin tego symbolu przejmowania po rodzicach , wymienionych przez K. Niesieckiego, zwierzchnią pozycję osiągnęli m.in. Korycińscy, Ossolińscy, Tarłowie, Tęczyńscy, Trepkowie, na Litwie zaś Zabiełłowie.

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych.

WIENIAWA


Polski herb ceremonialny, spotykany najczęściej w pokoleniu osiadłym w Wielkopolsce. Najdawniejsza pieczęć z 1382. Wśród znanych K. Niesieckiemu 30 rodzin pieczętujących się Wieniawą.

Do nadrzędnego znaczenia zaszli m.in. Broniszowie, Długoszowie, Leszczyńscy, Węgierscy, na Litwie zaś Białłozorowie i Jundziłłowie.

.

ZADORA, Płomienie


Narodowy herb szlachecki, przeświecający elementarnie w rodach osiadłych Małopolskę. Najdawniejsza pieczęć z 1404 r. Przeniesiony na Litwę podczas unii w Horodle 1413 r. Ze znanych K. Niesieckiemu 24 rodzin herbu Zadora.

Krańcową renomę osiągnęli m.in. Chrząstowscy, Lanckorońscy, Paszkowscy i Przecławscy, na Litwie zaś: Dowgiałłowie, Narbuttowie i Zawiszowie.

.

ZAREMBA


Ogólnonarodowy herb elitarny, dochodzący do głosu głównie w pokoleniach wielkopolskich. Najstarsza pieczęć z 1301 r, ale genealogia rodu Zarębów (Zarembów) sięga połowy XIII w.

Przeniesiony na Litwę po unii w Horodle 1413 r. Wśród znanych 21 rodzin tej symboliki heroicznej skrajną esencję osiągnęli Cieleccy, Jaraczewscy, Skrzyńscy, Suchorzewscy i Tymienieccy, a na Litwie Ginetowie.

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych strony polecane


POLECAM NOWY PORTAL Dzień Nowoczesnej Sztuki 23 kwietnia w samo południe 12 h A eksplikacja Henryk Jan Dominiak L egzegeza Henryk Jan Dominiak • .

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych – kategoria:


2424. 2378. 2387. 2389. 10 kwietnia 2020. Biuletyn Informacji Publicznej. Herby szlacheckie polskie. Kolumna główna. Socjolekt na miniaturę H. Strefa Wedel. Treść kluczowa.

.

Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych Wedel, Tuczyński herb szlachecki pochodzenia niemieckiego stosowany na pomorzu od 1303 r. - autor Henryk Jan Dominiak 2020.

18 Responses to Herb komunalne wyróżniki rozpoznawcze organizmów terytorialnych

 1. admin says:

  AWDAŃCY Potężna linia rycerska, występująca w Wielkopolsce na przełomie XI i XII wieku. Wedle niektórych źródeł wywodziła się ona od rycerza Auduna, pochodzenia prawdopodobnie normańskiego lub lotaryńskiego. Jeden z przedstawicieli tego rodu, MICHAŁ, był jakoby fundatorem klasztoru benedyktynów w Lubiniu.

  Synami jego byli SKARBIMIR, wojewoda Bolesława Krzywoustego i MICHAŁ, kanclerz dworu, a następnie biskup poznański. Ówczesne siedziby Awdańców mieściły się w okolicach Krzywinia i Kościana. Nacja Awdańców podupadła w XIV w. i późniejsze jej losy są mało znane.

 2. admin says:

  BOGORIOWIE Można wspólnota rycerska, osiadła czołowo w Małopolsce. Dzieje jej sięgają końca XII w. i łączą się z osobą MIKOŁAJA, fundatora klasztoru cystersów w Koprzywnicy (1185).

  Największą doniosłości uzyskała w XIV w. i należała w tym okresie do najznakomitszych rodów rycerskich w Małopolsce. Najwybitniejszą postacią był MIKOŁAJ z BOGORII (2 poł. XIV w.), kasztelan zawichojski.

 3. admin says:

  1. Obwieszczenie – Aktualności – Interwencja:

  https://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/pol/s-3/1her/.

  https://muzeumminiaturowejsztukiprofesjonalnejhenrykjandominiak.eu/wp/9001-2/ukaz/1her/

  W DZIALE FALERYSTYKI, WEKSYLOLOGII, HERALDYKI, SYMBOLIKI I EMBLEMATYKI Muzeum posiada herb następujących miast:

  1. BIELSKO BIAŁA, BUSKO ZDRÓJ, BYTOM, CIESZYN, CZĘSTOCHOWA.

  2. Jak również: ELBLĄG, GLIWICE, JAWORZNO, JELENIA GÓRA, KARPACZ, KIELCE.

  3. Plus KŁODZKO, KOŁOBRZEG, KOSZALIN, KRAKÓW, KWIDZYN, LIMANOWA, ŁÓDŹ, MIASTKO, MYSZKÓW.

  4. Dodatkowo: OLKUSZ, OSTRAVA, OŚWIĘCIM, POLANICA ZDRÓJ, POZNAŃ, PSZCZYNA, RUCIANE NIDA.

  5. Tak jak RYBNIK, RZESZÓW, SKAŁA, SUCHA BESKIDZKA, ŚWINOUJŚCIE.

  6. Co więcej: SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, SŁUPSK, SOPOT, SZCZECIN, SZCZECINEK, SZCZYRK, USTRONIE MORSKI, USTROŃ.

  7. Podobnie jak WIELICZKA, WISŁA, WĘGORZEWO, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE, WROCŁAW, ZABRZE, ŻYWIEC, ŽATEC.

 4. admin says:

  Muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach. Przewodnik w cenie biletu. Karta Turystyczna – miejska. Zdjęcia – możliwość filmowania i fotografowania. Parking dla pojazdów i rowerów. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zniżki dla grup, dzieci, studentów, rodzin, seniorów.

 5. admin says:

  IJK domy województwo śląskie: Jakubków, Janów, Jantosiki. Jaśkowe, Jastrząb (gm. Poraj), Jastrząbka, Jastrzębie-Zdrój, Jaworze, Jaworzynka. Jeleśnia, Joachimów (gm. Olsztyn), Jochemkówka, Jopki, Julianów. Kacze Błoto, Kalna, Kalonka. Kalwaria, Kamesznica, Kamieńskie, Karol, Katowice, Kąty, Kałuża, Kępina Wysocka. Kępki, Kierocie, Kiełkowice. Kisielów. Klepaczka (gm. Opatów), Klisiowie (gm. Czernichów). Kocoń. Kolonia, Kolonia, Kolonia, Kolonia Kościelna, Kolonia Miedźno, Kolonia Opatowska. Kolonia Ostrowy, Kolonia Sporysz, Kolonia Strzebińska, Komorniki, Koniaków, Koniec. Kopanina, Kopce, Korbielów, Koszarawa, Koszarki. Koszarzyska, Koszarzyska, Kotowice (gm. Żarki), Kowie, Koziegłowy. Kołowizna, Kręcichłosty, Kroczyce, Krutaki, Krzakówka, Krzyżowa. Krzyżówka (gm. Miedźno), Kurzelów, Kurzychowe, Kuźnia Ligocka.

 6. admin says:

  Od 29 października 2018 – nowatorscy mieszkańcy placówki – ptaki Zeberki Ai samica i Zi samiec – pierzaści domownicy z okolic imperium Australia.

 7. admin says:

  HERB – sformułowanie: godło polski praca plastyczna. atrybuty świętych i błogosławionych. jaka barwa światła do samochodu. emblemacik sportowy. emblematy wojskowe. identyfikator uczestnika zjazdu. insygnia górnicze. kotylion patriotyczny. logo firmy budowlanej. oznaka władzy hetmanów polskich. znak zodiaku. cecha nieforemnych figur geometrycznych. charyzmaty ducha świętego świadectwa.

 8. admin says:

  HERB – frazeologia: marka pasty do zębów. chryzmat i duchowość ruchu światło życie. oznaczenia opon letnich i wielosezonowych. oznaka godności biskupiej. sygnatura porcelany. symbole elektryczne. wyróżnik banku. znaki informacyjne dla pieszych. znamię barwnikowe. odnośnik w tekście gwiazdka. najlepsza próba złota na łańcuszek. znak fabryczny umieszczony na wyrobie. credo nauka jazdy. dewiza wędrownicza. idea życiowa. maksyma uprawia judo. motto myśl przewodnia. sentencja na dziś. wytyczna reguła. totem reklamowy wewnętrzny. bandera piracka.

 9. admin says:

  najwyższy przedstawiciel władzy. głowa miasta. herby godła. kancelaria prezydenta logo. róg na niebieskim tle. obowiązujący od 2000 r. złoty lub srebrno-złoty róg. Prezydium Rządu w sprawie rozbudowy miasta Tychy. ulubiony teren polowań książąt pszczyńskich. gwiazdki na koszulkach piłkarskich reprezentacji urugwaju. miasto z pelikanami w herbie. duma i szacunek. flaga z godłem karalne. jak zmieniało się godło polski w ciągu wieków. herbu Pogoń. godła Słupy Giedymina. pieczętującej się herbem Bończa. brelok do kluczy z grawerem. historia herbu.

 10. admin says:

  międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w xxi wieku. obronność percepcyjna psychologia. świetność majestat. reputacja nieuchwytna wartość firmy. dobre imię które łatwo zszargać. uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa. jak wyrazić uznanie. zaszczyt posiadania. stabilność finansowa przedsiębiorstwa. kultura masowa wady i zalety. chluba miasta. kultura globalna. rozprawka o kulturze masowej. znaczenie herbów szlacheckich. wyobraź sobie że należysz do średniowiecznego rodu rycerskiego zaprojektuj herb. znaki ozdobne na zaproszenia. herbarz miejski.

 11. admin says:

  oznaczenie pisma urzędowego. dyplomy sportowe. tablice na budynek przedszkola. znaki na taksówkach. oznakowanie na granicy działki miejskiej. tablica magnetyczna. przynależność gminy do powiatu. element na rondach. czym obsadzić rondo. elementy architektoniczne budynku. dekoracje w polskich miastach. insygnia królewskie kazimierza. polskie insygnia koronacyjne. strój koronacyjny królów polskich. jak wyglądała koronacja w średniowieczu. insygnia papieskie. klucze symbol władzy papieskiej. pinsy do garnituru. przypinka do marynarki z logo. wizytówki na stół. wizytówki urzędowe.

 12. admin says:

  żwakowska broń biała o długiej prostej klindze. obywatelka księstwa w pirenejach. żwakowska obrazy nowoczesne ręcznie malowane na płótnie. jaki obraz do salonu klasycznego. odznaczenia zasłużonych dawców krwi. odznaczenia na mundurze górniczym. żwakowska medale. najwyższe odznaczenia państwowe – medal za długoletnią służbę. żwakowska odznaczenia. żwakowska grafika artystyczna. grafika komputerowa krok po kroku. żwakowska henryk wpadki. żwakowska rysunki ołówkiem kwiaty. zasady wymiarowania rysunku technicznego z przykładami. żwakowska rzęźba. czym zaskakuje współczesna sztuka rzeźbiarska. żwakowska relief po polsku.

 13. admin says:

  PLEMIĘ, zorganizowana grupa rodów wywodząca pochodzenie od wspólnego, w większości wypadków mitycznego przodka. Zamieszkiwała wspólnie terytorium plemienne i bywa związana wspólnotą organizacji społecznej. Często stanowi związek o ukierunkowaniu politycznym. Związki plemienne u przeważającej części ludów pasterskich i rolniczych przerodziły się w zaczątek organizacji państwowych. Po jej wytworzeniu wspólnoty plemienne traciły zazwyczaj znaczenie na rzecz innych typów więzi społecznej. Profil plemienny utrzymywał się do niedawna u większości ludów Afryki (np. Aszanti, Ewe, Bobo, Susu, Kikuju, Masajowie, Nuerzy, Tswana, Zulu). Również u Indian Ameryki Pd., w Australii i Azji. W Ameryce Pn. w zasadzie zniszczony w połowie XIX w. Nazwa plemię jest używana często zamiennie z nazwą szczep. 2391/12.

 14. admin says:

  Współrzędne: 50° 7′ 0.7″ N, 18° 58′ 40.6″ E . 50.116861 szerokości geograficznej północnej od równika. 18.977944 długości wschodniej od południka zero. UTM 34U 355442 5553582. Nowy model – kontrolny pakiet 4 kolekcji progresywistycznej autorytatywności twórczej. 2391/13.

 15. admin says:

  Stany Zjednoczone:

  To czwarty co do wielkości kraj świata (po Rosji, Kanadzie i Chinach) i trzeci pod względem liczby mieszkańców (po Chinach i Indiach). Od 1945 r. kiedy z kraju o tendencjach izolacjonistycznych Stany zmieniły się w państwo angażujące się w polityką świata, stały się narodem przodującym we wpływach politycznych i kulturowych. Obecnie mają największy produkt krajowy brutto ze wszystkich najbardziej uprzemysłowionych krajów świata.

  .

  Sukces swój zawdzięczają obfitym zasobom naturalnym, bogatej mieszance kultur i silnemu poczuciu narodowej tożsamości. Pierwsi osadnicy przybyli prawdopodobnie s Syberii i Alaski (30 tys. – 10 tys. lat temu), a ich potomkowie, rdzenni Amerykanie (Indianie) rozwinęli na obszarze całego kraju szeroką gamę form osadnictwa. Pierwsi osadnicy europejscy przybyli z Hiszpanii w XV stuleciu; tuż po nich napłynęły fale Holendrów i Anglików. Stali się oni założycielami kolonii, które przetrwały do uzyskania przez Stany Zjednoczone niepodległości (1776).

  .

  Przybywający nieprzerwanie imigranci uczynili ze Stanów Zjednoczonych największy kulturowy tygiel świata. Główne zasoby tego kraju to węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno, miedź, ołów, molibden, fosforyty, uran, boksyt, złoto, żelazo, rtęć, nikiel, potas, srebro, wolfram i cynk. Główne organizacje międzynarodowe to AfDB, APEC, EBOiR, ESCAP, G-7, INTERPOL. LORCS, MBOiR, MFW, NATO, ONZ, OECD, UNESCO. UNHCR, UNIDO, WHO.

 16. admin says:

  Fanarioci, kontynuatorzy arystokratycznych cywilizacji greckich, przetrwałych przy życiu po aneksji Konstantynopola 1453 przez Turków (Kantakuzenowie, Mawrokordatowie, Ipsilanti i in.). Miano ma źródło od dzielnicy Fanar w pierwotnym Konstantynopolu, którą fanarioci rezydowali od końca XVII w. Pozyskawszy mandat zaufania rządu tureckiego, uzyskali kwalifikacje urzędnicze (zwykle dragoman) Porty. 1711-1821 wybrani z nich opanowali stanowisko hospodara Mołdawii i Wołoszczyzny, gdzie promowali rozwój manufaktur i handel z krajami Wschodu i Zachodu. K. Mawrokordát przeprowadził reformy ciężaru fiskalnego zmierzające do zmiany na lepsze losu chłopów. S. Kallimáchis i J. Karadzás zmaterializowali kodeksy cywilne. Fanarioci do powstania greckiego 1821 odnosili się negatywnie, zostali pomimo to przez Turków pozbawieni życia.

 17. admin says:

  Fraza:

  jak podnieść jakość usług transportowych w miastach. radni odwołali. wybory samorządowe w Polsce. wyniki wyborów. jak radzą sobie najmłodsi. startować czy nie. obawy przed centralizacją. bez lęku, ale nie zuchwale. przed wyborami parlamentarnymi. energia miast. najdłużej urzędujący prezydenci. forum samorządowe. samorządowcy chcą rekompensat. zwrot kosztów reformy oświaty. apel o prawdę. sytuacja jest dramatyczna. polskie barwy narodowe karmazyn.

 18. admin says:

  akcent krystalizuje rekomendacje ekonomiczne regionu. styl zachowań kobiet i mężczyzn. rys historyczny. dyskusja o gustach, innymi słowy, kim jesteś we współczesnym świecie?

Content | Menu | Access panel
Accessibility