Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego

1 stycznia, 2022

Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego

Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego to trwająca od 2022-01-01 do 2022-31-31 wystawa prac artysty plastyka, rysownika, malarza i architekta wnętrz Anny Januszewicz-Pitlok. Pokazowi przysługuje miano jednego z określających górną granicę i w przepotężnej mierze porywających zebranej nieustannej kolekcji. Już w grudniu 2021 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zadecydował, iż rok 2022 będzie Rokiem Polskiego Romantyzmu. W 2020 roku ma miejsce 200. rocznica prymarnego wydania „Ballad i romansów” polskiego poety, działacza politycznego, publicysty Adama Mickiewicza. Dzieło to konstytuuje punkt wyjścia epoki romantyzmu w polskiej literaturze.
Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach ma niepomierną radość z perspektywy zaserwowania Państwu maleńkich rysuneczków osiągniętych na kamieniach naturalnych. Dopięte przez katowiczankę, zademonstrowane rarytasy są, eksponatami stałej ekspozycji Działu Malarstwa Rysunku Grafiki. Dodatkowo egzemplarze są dostępne na cybernetycznym obszarze karty internetowej Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach w Dziale Malarstwa Rysunku Grafiki.
Data opracowania karty internetowej: 2022-01-01.
Data końcowego kluczowego uaktualnienia: 2022-01-26.


Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego
Uwarunkowania pod kątem tożsamości z prawodawstwem: Przytoczony internetowy punkt widzenia, z podawanymi do publicznej wiadomości eksponatami muzealnymi, jest z grubsza analogiczny do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przejrzystość cyfrowej interpelatorów internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pokazany punkt widzenia profesjonalisty i arcymistrza w jednej osobie jest nieczęstym jego dokonaniem aktywności i waży o unikatach punktu wystawowego. Bez wyjątku cymesy są jednokierunkowo postawione na stelażach ze sztampowych zapałek. Przybliżona relacja ołówkowych rysunków na kamieniach widnie u dołu:

Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego – autor Anna Januszewicz-Pitlok

 1. deskrypcję i zdjęcia rysunków przeprowadził Henryk Jan Dominiak, Tychy dnia 2021-04-26:

Adam Bernard Mickiewicz – poeta, działacz polityczny, nauczyciel akademicki, publicysta, tłumacz.

 1. fot. .
 2. identyfikator: RYS163.
 3. tytuł ryciny: „Adam Mickiewicz”.
 4. powierzchnia dzieła: 2,22 x 2,81 cm / 6,2382 cm².
 5. technika dzieła: rysunek ołówkiem na kamieniu howlit – miniaturka.
 6. okres powstania: 2022-01-05.

Juliusz Słowacki herbu Leliwa – również poeta, przedstawiciel romantyzmu, dramaturg i epistolograf.

 1. fot..
 2. identyfikator: RYS164.
 3. tytuł projektu: „Juliusz Słowacki”.
 4. powierzchnia dzieła: 1,91 x 2,68 cm / 5,1188 cm².
 5. technika dzieła: uformowanie ołówkiem na kamieniu howlit – miniaturka.
 6. okres powstania: 2022-01-05.

Fryderyk Franciszek Chopin, pol.: Szopen – polski kompozytor i pianista.

 1. fot..
 2. identyfikator: RYS165.
 3. tytuł obrazu: „Fryderyk Chopin”.
 4. powierzchnia dzieła: 1,54 x 2,04 cm / 3,1416 cm².
 5. technika dzieła: szkic ołówkiem na kamieniu jaspis ukraiński – miniaturka.
 6. okres powstania: 2022-01-05.

Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński herbu Ślepowron – hrabia, jak również mistrz pióra, rymotwórca, dramaturg i prozaik.

 1. fot..
 2. identyfikator: RYS167.
 3. tytuł rysunku: „Zygmunt Napoleon Krasiński”.
 4. powierzchnia dzieła: 1,20 x 1,30 cm / 1,56 cm².
 5. technika dzieła: rozplanowanie ołówkiem na kamieniu marmur (– skała metamorficzna zaistniała z przeistoczenia wapieni, znikomo dolomitów) – minimalizacja.
 6. okres powstania: 2022-02-21.
 7. odnośnik do strony artysty: Kreator Przestrzeni mgr sztuki Anna Januszewicz-Pitlok.
 8. okres wiecznotrwałego przekazania do Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach: 2021-01-11.
 9. persona powierzająca: Anna Januszewicz-Pitlok.
 10. sprawca o rycinach: W związku z rokiem 2022, który został nazwany Rokiem Romantyzmu Polskiego, postanowiłam narysować kilka portretów. Mianowicie: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego oraz Fryderyka Chopina. Znane osobowości zostały narysowane ołówkiem na poszczególnych kamieniach: howlicie oraz jaspisie ukraińskim. Całość została zabezpieczona werniksem błyszczącym. Katowice, opis drukowany format A4 (21cm x 29.7cm): 2022-01-11.
 11. trwałe miejsce prezentacji: brak, 2017-??-??, gablota 2022-01-12.
 12. prezentacja w przestrzeni miejskiej: brak 20??-??-?? do 20??-??-??, brak 20??-??-??.
 13. witryna cyfrowa o Annie Januszewicz-Pitlok: Przyjdź na wielopokoleniową wystawę malarstwa – wystawa malarstwa prac pięciu autorów, m.in. Anny Januszewicz-Pitlok.
 14. pomieszczenie studia artysty: Katowice – siedziba władz województwa śląskiego.
 15. kraina niezachwianego pobytu artysty: Katowice, Polska (Poland).
 16. członkostwo narodowe: dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.
 17. osobliwy znak zodiaku: „Ryba”.
 18. [ fakultatywne wzmianki ].

Różnorodne opracowania plastyczne Anny Januszewicz-Pitlok nieodpłatnie powierzone na rzecz Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach:

 1. PAS – 2,00 x 3,20 cm / 2021-??-??.
 2. MGŁA – 2,00 x 3,20 cm / 2021-??-??.
 3. OBŁOK – 7,00 x 7,10 cm / 2021-??-??.
 4. MOLEKULARNY – 7,00 x 7,10 cm / 2021-??-??.
 5. [ inne prace artysty w naszych zbiorach ].

Sprawozdanie o rysunkach

Raport poczynił Henryk Jan Dominiak dnia: 2022-01-26. Zreasumowanie sprokurowano w oparciu o zdziałane badanie, branie wymiaru i rozporządzanie nagromadzoną wiedzą przez podmiot publiczny, jak też filaru książkowego i ogólnodostępnego systemu multimedialnego.


Ciekawostki – Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego

Romantyzm [franc.], prąd ideowy, literacki i artystyczny rosnący w siłę w Europie w czasie pomiędzy Wielką Rewolucją Francuską, a Wiosną Ludów. O kształcie tej epoki osądziła rewolucja francuska. Roznieciła ona w ówczesnej psychice Europejczyków, rozstrzygający krok milowy. Emanacja nagłego postępu dochodzić do granicy wiek XIX. Ewolucję nowelizowano także w epizodach czasu napoleońskiego i etapu dziejów Świętego Przymierza, jak i w europejskich zbrojnych zrywach burżuazyjnych lat trzydziestych i czterdziestych. Jej praktyki głęboko przyczyniały się do transformacji burżuazyjno-demokratycznej niejednego kraju i na charakter koncepcji nacjonalistycznej, demonstrowanej w wielokształtnych zapędach do odrodzenia czy wyzwolenia narodowego.

Kontrastowe stanowisko opanował w literaturze europejskiej romantyzm polski, w którego czołowych osiągnięciach – nade wszystko w kreatywności poetów emigracyjnych – zintegrowały się w nadzwyczajny sposób inicjatywy niepodległościowo-patriotyczne z przepotężną problematyką filozoficzną, historiozoficzną i społeczną. Nacisk romantyzmu polskiego wyeksponował się w literaturze mieszkańców środkowej i południowej Europy, m.in. w czeskiej i węgierskiej (Sándor Petőfi).
W literaturze rosyjskiej kierunki romantyczne znajdowały ujście w szczególności w poezji dekabrystów, w utworach Aleksandra Siergiejewicza Puszkina, Michaiła Jurjewicza Lermontowa i Nikołaja Wasiljewicza Gogola-Janowskiego.
Poza Europą wpływ romantyzmu objął Amerykę Północną (Ralpha Waldo Emersona, Hermana Melville, Edgara Allana Poe) i Łacińską.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility