Notariat notariusz

1 października, 2022

Notariat notariusz

Notariat notariusz bez wątpienia jest to stroniczka sprokurowana w oparciu o art. 12 pkt 7 ustawy na dzień 2019-04-04. Innymi słowy zadedykowana jest klarowności kwantytatywnej przestrzeni internetowej i preorientacji przenośnej jednostek publicznych. Jak widać ani chybi chodzi o zagadnienie (Dz. U. poz. 848), dalej zwane jako „ustawa o dostępności cyfrowej”.

Notariat notariusz cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach poświadcza promesę w przejrzystości strony internetowej podług edyktu z dnia 4 kwietnia 2019 r. Oczywiście zrozumiałość ma zastosowanie na całym portalu cyfrowym Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

Data publikacji niniejszej strony internetowej: 2022-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-01.

Notariat notariusz

Notariat [łac.], istotnie to w szerszym znaczeniu przedstawicielstwo stawiające za cel bezpieczeństwo i autoryzację kontraktu prawnego i jego analogiczność z uprawomocnionym prawem w danym kraju. Co prawda, notariat sięga korzeniami średniowiecznych kancelarii sądowych. Ogólnie rzecz biorąc wówczas prowadziły one m. in. księgi i sporządzały akta dotyczące nieruchomości. Oznacza to że relatywnie do wzrostu obrotu nieruchomościami uwydatniały się odrębne komórki na tej płaszczyźnie. Rzecz jasna, że dawnymi czasy w Polsce nazwa notariusz stosowana była w prawie miejskim. Określenie takie jak rejent było jego odpowiednikiem w prawie ziemskim (stosowane do dnia dzisiejszego).

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel
Accessibility