BIP1

BIP1 to karta Biuletynu Informacji Publicznej, na której mamy przyjemność powitać. Przede wszystkim tu wyłowicie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania analizowanego podmiotu publicznego.
cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 2001-09-06 oraz odniesienia do ustawy o ochronie danych osobowych informuje, iż strona naczelna BIP (BIP1), na której się obecnie Państwo znajdujecie, została stworzona w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Bezsprzecznie biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach wykonując zadania publiczne udostępnia oznajmienia publiczne bez wątpienia wymagane przez polskie prawo.
Data publikacji karty internetowej: 2015-12-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-05.


BIP1

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

W rezultacie niniejszy formularz cybernetyczny z obwieszczonymi komunikatami o rzeczywistości prawnej oraz zasadach funkcjonowania analizowanego podmiotu publicznego jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niewątpliwie Administratorem danych jest: Henryk Jan Dominiak, natomiast udostępniane informacje publiczne w postaci elektronicznej oczywiście widnieją niżej:

BIP1

BIP1 opis nazwa podmiotu publicznego

 1. Nazwa podmiotu publicznego: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach nazywanego dalej Muzeum.
 2. W związku z tym prawna nazwa skrócona: MMSPHJD.
 3. Godne uwagi jest to, że Muzeum działa pod chronionym słowno-graficznym znakiem towarowym R.287521 DOMINIAK AH.

BIP1

BIP1 adres podmiotu publicznego

 1. Kraj: jak dwa razy dwa jest cztery południowa Polska, jak wskazuje mapa konturowa świata to region Europa Środkowa.
 2. Województwo: ewidentnie śląskie.
 3. Powiat: bezwarunkowo Tychy.
 4. Gmina miejska: nie ulega kwestii Tychy (gmina miejska).
 5. Miejscowość / Miasto: no jasne Tychy.
 6. Dzielnica Tychów: murowanie Śródmieście
 7. Umiejscowienie w Mieście: bez pudła Centrum.
 8. Osiedle: niedwuznacznie H – (Honorata).
 9. Ulica: w rzeczy samej Żwakowska (wieżowiec (sto trzy mieszkania) – parter).
 10. Nr domu (klatki schodowej): niepodważalnie 8.
 11. Nr lokalu: czarno na białym 66.
 12. Kod pocztowy: formalnie 43-100.
 13. Teren działania Muzeum: bez osłonek obszar RP i zagranica
 14. dodatkowe dane

BIP1

Kontakt telefoniczny (Muzeum, dyrekcja, założyciel):

 1. telefon komórkowy +48 692 875 944.
 2. połączenie telefoniczne stacjonarne +48 322 181 524.
 3. Fax:: .
 4. arhen-dominiak@hotmail.com
 5. Dyrektor Muzeum: Henryk Jan Dominiak
 6. Podstawowa forma prawna: osoba fizyczna

Szczególna forma prawna Muzeum:

 1. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Wiarygodnie założyciel Muzeum: Henryk Jan Dominiak.
 3. Organ rejestrujący Muzeum: bezsprzecznie reprezentujący MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pan Bogdan Zdrojewski.
 4. Nazwa rejestru Muzeum: przede wszystkim REGULAMIN Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.
 5. Załącznik do pisma MKiDN: DL/ 1307 /2013.
 6. Załącznik z dnia: 2013-10-13 r.
 7. Data nadania statutu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Założyciela: 2013-08-01 r.
 8. Data nadania regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Założyciela: 2013-10-22 r.
 9. NIP Założyciela: 6461145679.
 10. Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) numeru identyfikacyjnego: REGON 243501544.

Rachunek bankowy Muzeum:

 1. Konto Muzeum w ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna:
 2. 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie NRB – płatność w kraju).
 3. PL 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie IBAN – płatność poza krajem) SWIFT/BIC: INGBPLPW.

Struktura Muzeum:

 1. Z pewnością nie posiada jednostek podległych.

BIP1

Oferta zwiedzania:

Fazy pracy Muzeum:

 1. Godziny pracy Muzeum: poniedziałek – piątek w godzinach: 10,00 – 18,00.
 2. Godziny pracy Muzeum: sobota – niedziela tylko po uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu: +48 692 875 944) w godzinach: 10,00 – 18,00.
 3. Czas pracy Muzeum w okresie letnim mogże odbywać się w godzinach: 10,00 – 19,00.
 4. Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jak wiadomo osoby z niepełnosprawnością mają prawo wstępu z psem asystentem: O ile pies ma założoną odpowiednią uprząż, a jego właściciel jest w posiadaniu certyfikatu i świadectw aktualnych szczepień. Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu z czworonogiem typu:
  • asystent pies (pies serwisowy) z osobą niepełnosprawną ruchowo,
  • ostrzegający właściciela pies – przed nadchodzącym atakiem: epilepsji, chorób serca,
  • szkolony specjalnie pies dla osoby mającej znaczny problem ze słuchem lub niedosłyszącej.
  • przewodnik pies z osobą niewidomą lub niedowidzącą,

  Ważne! Zgodnie z art. 20a ust. 3 Ustawy o rehabilitacji, możliwość korzystania z uprawnień nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego na terenie Muzeum lub klatek schodowych budynku bądź wind.

 6. Sklep: (z dniem 2020-02-29 sprzedaż znaczka turystycznego zakończona).

Cena biletu:

 1. Bilet normalny – 5,00 zł, ulgowy 2,50 zł. (płatność tylko gotówką).
 2. Do ulgi w wysokości 50% uprawnieni są:
  • posiadacze Karty Dużej Rodziny,
  • grupy zorganizowane od 10 osób,
  • osoby powyżej 60-go roku życia.

Obszary działań:

 1. a) Nauka, kultura, ekologia.
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • ochrona zabytków, dziedzictwo.
 2. b) Tożsamość, tradycja narodowa.
  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 3. c) Sport, turystyka, wypoczynek.
  • Turystyka i krajoznawstwo.
 4. d) Rola centralna: sztuka, falerystyka, mundury, broń biała, antyki, zbiory. historia, kultura, wystawy, eksponaty, wydarzenia.

BIP1

Redakcja BIP:

 1. Funkcja: Redaktor SPBIP.
 2. Osoba: Henryk Jan Dominiak.
 3. KONTAKT.
 4. Telefon stacjonarny: +48 322 181 524.
 5. Fax:: .
 6. arhen-dominiak@hotmail.com

BIP1

Wnioski i prośby o informacje:

 1. Bezspornie ujawnienia publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.
 2. Jak wiadomo wnioski elektroniczne należy kierować na następujące adres cyfrowy:
 3. arhen-dominiak@hotmail.com
 4. Naturalnie zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach BIP1

BIP1

Wyróżnienia:

Odznaczenia Muzeum:

 1. Odznaczono dnia: 2020-09-04 Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego – odznaczenie regionalne nadane przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Nagrody Muzeum:

 1. Przyznano dnia: 2019-04-04 Zielony Czek 2019 – założyciel Muzeum uzyskał nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi w kategorii DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH za Zielone Tychy Kultura (zewnętrzna część placówki).
 2. Nadano dnia: 2019-12-20 Orły Rozrywki 2019 Laureat Konkursu Wybór Klienta – za osiągnięcie statusu laureata w mieście: Tychy w zestawieniu Orły Rozrywki 2019 – uzyskana ocena 9.1/10 pkt i pamiątkowa nagroda. Rok 2020-12-20 przyniósł 1 miejsce w mieście Tychy.
 3. Wyakcentowano po raz pierwszy dnia: 2019-12-20 Złote Orły Rozrywki – według sporządzonego przeglądu ocen klientów, muzeum należy do 6.05% przodujących podmiotów branży Rozrywki w Polsce. Placówka otrzymała pozłacaną szczerym złotem mosiężną statuetkę.
 4. Wydano dnia: 2020-09-10 Platynowy Lew Biznesu.
 5. Wyróżniono po raz drugi dnia: 2020-12-20 Złote Orły Rozrywki – według sporządzonego przeglądu ocen klientów, muzeum należy do 6.05% przodujących podmiotów branży Rozrywki w Polsce. Placówka otrzymała pozłacaną szczerym złotem mosiężną statuetkę.

Certyfikaty Muzeum:

 1. Certyfikat ISO 9001 – dlatego Muzeum posiada wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015-10. System Zarządzania Jakością został oceniony pozytywnie. Numer certyfikatu: 20/08/2020/TS/WA/749/05 – ważny od 2020-08-20 do 2023-08-19.
 2. Wyosobniiono: CERTYFIKATEM JAKOŚCI – Europejska Gwiazda Obiekt Historyczny – Licencja nr WA-20082020-EG-018 ważna od 2020-08-20 do 2021-08-19.
 3. Uprzywilejowywano: CERTYFIKATEM JAKOŚCI – EUROPEJSKI LIDER JAKOŚCI – Licencja nr WA-21082020-ELJ-3003 ważna od 2020-08-21 do 2021-08-20.
 4. Nobilitowano: Certyfikatem Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości – Licencja nr WA-08092020-EGNJ-1348 ważna od 2020-09-08 do 2021-09-07.
 5. Uwznioślono: Certyfikatem Polska Gwarancja Najwyższej Jakości – Licencja nr WA-08092020-PGNJ-034 ważna od 2020-09-08 do 2021-09-07.
 6. Zaszczycono: CERTYFIKATEM IBK – Przedsiębiorstwo Godne Zaufania – ważny od 2020-10-14 do 2021-10-14.

Tytuły zdobyte przez Muzeum:

 1. Najlepsi 2020
  wśród Muzeów i Galerii w Tychach – 2020-04-23, Oferte‌o‌.‌pl. Wrocław.
 2. Najlepsi 2021
  wśród Muzeów i Galerii w Tychach – 2021-05-11, Karol Grygiel,
  Członek Zarządu Oferte‌o‌.‌pl. Wrocław.

BIP1 dokumentacja:

Data początku roku: 2013-01-01.
Data końca roku: 2013-12-31.

Na bank wykaz dokumentów:

 1. Stałe oznakowanie E 22b – IKM. 7221.181.2013.PT . UM Wydział Komunikacji Tychy – 2013-07-16. Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym muzeum, Mini Park Raj, tyski rubinowy zegar słoneczny.
 2. Opinia KMP w sprawie ustawicznego oznakowania E 22b – Rd-2235/13. Tychy, dnia 2013-07-17 – opinia wydana przez Komendę Miejską Policji w Tychach jest pozytywna dla projektu oznakowania na ulicy Żwakowskiej w Tychach znakiem E -22b.
 3. Regulamin uzgodniony z Wydziałem Legislacyjnym MKiDN – DL/1307/13. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Warszawa, dnia 2013-10-14.

BIP1 baza danych:

Data początku roku: 2014-01-01.
Data końca roku: 2014-12-31.

Niespornie wykaz dokumentów:

 1. Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny – Katowice data: 2014-03-07. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1999-07-27. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).
 2. Duma przeniesienie przywileju używania Herbu Miasta Tychy – Prezydent Miasta nadał prawo używania Herbu Tychy przez MMSPHJD w Tychach. Tychy data: 2014-03-28.

BIP1

BIP1 korpus tekstów:

Data początku roku: 2015-01-01.
Data końca roku: 2015-12-31.

W oczywisty sposób wykaz dokumentów:

 1. K-02. niezbicie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 – Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2013-08-09 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (2014-01-012014-12-31) (Dz. U. r. poz.1159). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2015-01-14 – przegląd przyjęty.
 2. Ciastka Dublety sprawunkiem na okoliczność Gwiazdora 2015 – Faktura VAT Nr FP 1187000151203-003174 Sprzedawca: Lidl Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne. Data wystawienia faktury: 2015-12-04.

BIP1

BIP1 bank danych:

Data początku roku: 2016-01-01.
Data końca roku: 2016-12-31.

bezwarunkowo Wykaz dokumentów:

 1. K-02. faktycznie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 – Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2014-08-27 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (2015-01-012015-12-31) (Dz. U. r. poz.1330). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2016-01-11 – przegląd przyjęty.
 2. Pakt umowa dotyczy użyczenia placu 4549 26 na stopień nieoznaczony – Umowa użyczenia działki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m² na czas nieoznaczony. Tychy, 2016-08-11.
 3. Czyn postępowanie administracyjne celem zezwolenia na usunięcie drzewa – nr sprawy: OS-ZD.7120.00940.2016.SK. – wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26). Katowice, 2016-11-28.
 4. Prawo Ochronne nr 287521 – na znak towarowy trwa od: 2016-04-27. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2016-12-19. W 41 klasie towarów m.in.: fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych. informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji. organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa konkursów. publikowanie książek, kształcenie praktyczne, usługi muzeów i wystaw.
 5. Dyrektywa NR 3636 OS 2016 – DECYZJA Marszałka Województwa Śląskiego na wycinkę drzewa. Katowice, dnia 2016-12-29.
 6. Spis MMXVI sprawdzeniem stanu mienia użyczonego przez władze miejskie – SPIS z natury za 2016 działka nr 4549/26. Tychy, dnia 2016-12-31.

BIP1

BIP1 papiery urzędowe:

Data początku roku: 2017-01-01.
Data końca roku: 2017-12-31.

Niepodważalnie wykaz dokumentów:

 1. K-02. jak najbardziej sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 – Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2015-07-21 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (2016-01-012016-12-31) (Dz. U. r. poz.1304). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2017-01-15 – przegląd przyjęty.
 2. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami różnicowo nadprądowymi i nadprądowymi – Protokół Nr 01//06/2017 z dnia 2017-04-25. Nazwa firmy wykonującej pomiary – P.U.H. EL-MAR. Marcin Grzeszczak 43-100 TYCHY, ul. Darwina 9/43.
 3. Międzynarodowy Dzień Dziecka 2017 przysmaki – FAKTURA VAT FA/4807/2017/3060 – sprzedawca Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. – coroczne nadzwyczajne wydarzenie milusińskich odznaczające się organizacją w siedzibie placówki. Data sprzedaży: 2017-05-31.
 4. OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu – OC WNIOSEK – POLISA NR : 908557196857. WARTA EKSTRABIZNES PLUS. Okres ubezpieczenia od dnia: 2017-07-05 do dnia : 2018-07-04. Adresy ubezpieczonych lokalizacji: 1. 43-100 Tychy, Żwakowska 8/66, 2. 43-100 Tychy, Działka Nr 4549/26.
 5. Inwentaryzacja składników majątku działki nr 4549/26 rok 2017 – o łącznej powierzchni 331 m² położonej przy ulicy Żwakowskiej na dzień: 2017-11-30.
 6. Paczki z okazji Dnia Mikołaja w roku 2017 – słodycze do paczek – FAKTURA ALDI Sp.z o.o. data zakupu: 2017-12-01, Numer Faktury : 090 2017 01868.

BIP1

BIP1 archiwalia:

Data początku roku: 2018-01-01.
Data końca roku: 2018-12-31.

Zdecydowanie wykaz dokumentów:

 1. K-02. rzecz jasna sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 – Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2016-07-28 w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok (2017-01-012017-12-31) (Dz. U. r. poz. 1426, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2018-01-13 – przegląd przyjęty.
 2. Dowód transakcji kupna opryskiwacza master e Nr artykułu 5904235006033 – FAKTURA Numer: 120180122052826 Nr kasy: 05 / Nr par.: 2826 / 02000101605490004802 – Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa, Data sprzedaży: 2018-01-22.

BIP1

BIP1 źródła:

Data początku roku: 2019-01-01.
Data końca roku: 2019-12-31.

Wyraźnie wykaz dokumentów:

 1. K-02. bez dwóch zdań sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 – Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2019-01-12 – przegląd przyjęty.

BIP1

BIP1 artykuły cyfrowe:

Data początku roku: 2020-01-01.
Data końca roku: 2020-12-31.

Jakżeby inaczej wykaz dokumentów:

 1. K-02. niezbicie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 – Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2020-01-10 – przegląd przyjęty.

BIP1

BIP1 kartoteka:

Data początku roku: 2021-01-01.
Data końca roku: 2021-12-31.

Bez żadnych wątpliwości wykaz dokumentów:

 1. K-02. niepodważalnie sprawozdanie z działalności Muzeum za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 – Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1995-06-29 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). Portal sprawozdawczy GUS Kraków dnia: 2021-01-10 – przegląd przyjęty.

Ocena Ewidencji dokumentów BIP1

Z pewnością Biuletyn Informacji Publicznej stwarza Redaktor BIP: Henryk Jan Dominiak od dnia: 2015-12-17 (nowa domena). Zestawienie aktów dopełniane jest w oparciu o: realizację ustawowych zadań, uzyskane oszacowanie i posiadaną wiedzę przez Redaktora BIP, w dodatku źródeł wystawiających: umowy, faktury, poświadczenia, certyfikaty itp. Niewątpliwie Personom fizycznym udostępniającym dane personalne przysługuje akces do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie zbioru wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba że rozdział prawa stanowi inaczej.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przede wszystkim w przypadku rozporządzania węzłowym sprawozdaniem w sprawie dotyczącej treści BIP1 prosimy o kontakt. Bezsprzecznie osobą kontaktową jest Henryk Jan Dominiak, arhen-dominiak@hotmail.com. Bez wątpienia nawiązywać kontakt można dzwoniąc na numer telefonu +48 692 875 944. Jak wiadomo w ten sam sposób należy składać wnioski o przekazanie informacji nieosiągalnej oraz składać żądania zagwarantowania dostępności.

Zgodnie z obowiązującą Deklaracją Dostępności każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Dlatego po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Aplikacje mobilne

     1. Dlatego, że nie posiadamy aplikacji mobilnych powoduje to, iż opracowana karta BIP1 w związku z tym na nich nie jest umieszczona.

Linki:


BIP1 Ciołek herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019
„Ciołek” z pewnością herb szlachecki, autorem jest bezapelacyjnie Henryk Jan Dominiak, 2019-08-05. Zdecydowanie wewnątrzpaństwowy atrybut jaśniepański, będący przy głosie doniośle w Małopolsce i na Mazowszu, faktycznie spotykany w źródłach od pocz. XV w. Zaiste najmożniejszymi niezależnie od ponad 30 rodzin dziedzictwa Ciołek byli absolutnie Drzewiccy, najwyraźniej Maciejowscy oraz w XVIII w. i ostatecznie Poniatowscy.