MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

Styczeń 2, 2021

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

sztuka przez duże s słownik sztuki spotkanie z kulturą nowa era sami swoi autor Henryk Jan Dominiak

obrazek olejny reprezentuje

Dział Malarstwa Rysunku Grafiki

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

Tychyulica Żwakowska 8/66, PolskaEuropa

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty, artysty malarza, fotografa, grafika absolwenta Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

.

Synagoga w Łęcznej obraz olejny 4 cm x 3 cm autor Paweł Brodzisz 2013

Autor o obrazie. Łęczyńska synagoga to jedna z nielicznych pamiątek po społeczności żydowskiej. Po wojnie stanowiła prawie 50% mieszkańców. Obraz wkomponowuje się w cykl moich zainteresowań architekturą i historią Łęcznej. Malowałem cykle obrazów przedstawiających Łęczną (pełnoformatowych) pt. „Portret mojego miasta”. Łęczna 2021-01-02. godz. 17:50. SMS.

.

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty – analiza obrazu:


Godło: MAL12.

Identyfikator: Synagoga w Łęcznej.

Stwórca: Paweł Brodzisz.

Płaszczyzna sztuki: malarstwo.

Maniera: miniatura.

Środek uniwersalny dzieła: olej na płótnie – miniaturka.

Moment powstania: 2013.

Pokaźność dzieła: 4,00 x 3,00 cm / 12,00 cm².

Apartament warsztatu: Łęczna, RP.

Zalążek artysty: Łęczna, Lublin, Polska, Europa.

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.

1 dziedzic (2013-2013): Paweł Brodzisz.

2 dziedzic (2013 – nieustannie): MMSPHJD Tychy.

Położenie prezentacji w Muzeum: witryna.

Przeciwstawne arcydzieła tego artysty;

WIDOK Z DĄBROWY – GŁÓWNA ULICA Z 1899 ROKU 

Widok z Dąbrowy Główna ulica z 1899 r. obraz olejny 6,00 cm x 4,06 cm autor Paweł Brodzisz 2013

.

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty – marginalna wskazówka powiązana z kompozycją:


Synagoga [łac. < gr., dom zgromadzenia], gebr. bejt ha-kneset, w judaizmie dom modlitwy, bóżnica. Niebywale priorytetowy komponent żydowskiego życia.

.

Bóżnica to żydowski obiekt sakralny, będący areną modlitw, studiowania – Tory. Od średniowiecza tak samo kwaterą zarządu – kahału (gmina, system organizacji społeczności żydowskiej), sądu rabinackiego, incydentalnie miejsce odosobnienia kahalnego. Jako pierwszoplanowe wnętrze bóżnicy odgrywa decydującą rolę sala modlitw, dedykowana wyłącznie dla mężczyzn. Alkierz odznacza się bimą (mównica, stanowisko, z którego kantor kreuje modły) w środku i aron ha-kodesz (szafa ołtarzowa – ozdobna drewniana skrzynka przeznaczona do składowania zwojów Tory) w ścianie wschodniej. Galeria dla kobiet reprezentowana jest przez ścianę zachodnią.

Jądro bóżnic, stanowcze w każdym momencie i wyzbyte dekoracji ze wszystkich stron, jest okazale ozdobione stiukami i polichromią. Ornamentację wypełniają sekwencje roślinne, geometryczne, prześlicznej fauny i wersety z pięciu pierwszych ksiąg Biblii (Pięcioksiąg).

.

Synagogi formowały się z funduszów gminy, zrzeszenia religijnego czy też rzemieślniczego, a nawet o charakterze fundacji indywidualnych. Ich wzór archeologiczny wykrystalizował się dość dawno bo w starożytności jako linia tradycji świątyni jerozolimskiej. Ogromny boom budownictwa bóżnic rozpoczął się w okresie hellenistycznym (czas nieprawdopodobnej ewolucji terytorialnej Grecji na skutek aneksji Aleksandra Wielkiego) i rzymskim (rozkwit Imperium Rzymskiego).

Z wspomnianego czasu bierze początek najstarsza ocalona bóżnica (ok. 244) w Dura Europos (starożytne miasto nad Eufratem rzeką Mezopotamii). W średniowieczu, w trakcie diaspory (rozproszenie członków grupy etnicznej), zakreślił się typ bóżnic orientowanych (kościół), mających związek z regionalnym obrzędem i stylem. Najistotniejsze to strefa koncentracji społecznych gminy żydowskiej w Wormacji w zachodnich Niemczech (XI w.), Ratyzbonie w kraju związkowym Bawaria nad Dunajem (XIII w.), Pradze w zachodniej części Czech (XIV w.).

Do Polski synagoga dotarła w końcu XIV w, jako wariant halowy (halowy kościół – wielonawowy o nawach równej wysokości). Niegdysiejsza z uratowanych jest Stara Bóżnica na Kazimierzu w Krakowie. Pochodząca z XIV w. synagoga posiada sześciodzielne sklepienie wsparte na dwóch filarach. Unowocześniona 1570 przez Matteo Gucciego (budowniczy i kamieniarz pochodzenia włoskiego) i dokompletowana attyką (górny element elewacji budynku). W XVI w, ustanowił się fason bóżnicy z bimą architektoniczną otoczone balustradą i zwieńczone baldachimem (Rzeszów, już nieistniejące bóżnice w Łańcucie i Tarnowie).

.

W 2 połowie XVII w. rozpoczyna się budowa, niejednokrotnie z rozkazu królewskiego, synagog obronnych. Wznoszono je w większej odległości od obszaru murów miejskich lub na ich krawędzi. Posiadały grube mury opięte skarpami (przypora – pionowy element konstrukcyjny budowli), blanki (krenelaż), strzelnice i wysoko umieszczone wąskie okna (najstarsza zachowana synagoga w województwie świętokrzyskim – bóżnica w Szydłowie). Pod koniec XVII w. pod bokiem bóżnic murowanych stawiają się drewniane. Ich kształt jest analogiczny w wersji do dworków szlacheckich i kościołów drewnianych. Rozporządzają one skromnym wyglądem zewnętrznym, dachem w większości wypadków mansardowym (typ dachu łamanego), krytym gontem (drewno dobrej jakości, bez sęków). Natomiast ich wnętrze jest bogato zdobione (najbardziej znane, obecnie nieistniejące w Lutomiersku (drewniana), Zabłudowie (unikat na skalę europejską – sprzed Potopu Szwedzkiego), Nasielsku (w stylu barokowym z drewna), Przedborzu – dokonana w modrzewiu i podpalona przez Hitlerowców 3 września 1939 roku). Okres II wojny światowej to stadium świadomego niszczenia bóżnic przez niemieckiego okupanta. Wybrane (m.in. synagoga w Częstochowie, Krakowie, Tykocinie) zostały odtworzone.

.

145. 147. 185. 216. 260. 269. 303. 360. 678. 724.

MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty Dębno polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

One Response to MAL12 Synagoga w Łęcznej 2013 maciupci wytwór łęczyńskiego praktyka regionalisty

  1. admin says:

    Bóżnica w Chicago, 1952.
    Bóżnica drewniana w Wołpie (Białoruś) z początku XVIII w.
    Ruiny bóżnicy w Kefar Biram (Izrael) z II/III w.