Henryk Jan Dominiak – Zielony Czek 2019 – Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych

3 czerwca, 2019
← Previous Next →

Henryk Jan Dominiak Zielony Czek 2019 Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych 2 fot.

8 Responses to Henryk Jan Dominiak – Zielony Czek 2019 – Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych

 1. Irena Skibakompozycja says:

  „Zielone czeki” to uhonorowanie wręczane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach corocznie z okazji Dnia Ziemi. Dzień Ziemi to okres, kiedy ludzie na rozległym świecie jednoczą siły, pragnąc uzmysłowić wszystkim, że cenione dary przyrody powinno się wykorzystywać mądrze – tak, żeby tylko nie brakło ich dla przyszłych pokoleń. Fundusz zaszczyca „Zielonym czekiem” już od 1994 roku.

  Kategoria: Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych
  Laureat: Henryk Jan Dominiak
  Za upowszechnianie i promowanie działań oraz postaw ekologicznych. Jest autorem „zielonego” planu miasta Tychy. „Zielona mapa Tychów” to ekologiczne dzieło artystyczno-edukacyjne, jest dokładnym odzwierciedleniem granic i architektury miasta, po której można spacerować i poznawać jego walory. Projekt składa się z 670 zminiaturyzowanych, starannie dobranych roślin, które oddają charakter poszczególnych obiektów architektonicznych.

 2. Irena Skibakompozycja says:

  Historia

  Zielone Czeki są nagrodą rozdysponowywaną od 1994 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz WFOŚiGW we Wrocławiu. Po dwóch latach otrzymały nazwę Zielone Czeki.

 3. Irena Skibakompozycja says:

  Zasady
  Nagradzane są osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terytorium województwa śląskiego i województwa dolnośląskiego. Zwycięzców wyłania Kapituła złożona z ekspertów, przedstawicieli środowisk naukowych jak też rzeczników na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody.
  Każdy z laureatów otrzymuje „pamiątkowy czek”. Nagroda Zielone Czeki ma także wymiar finansowy: kwotę pieniężną 7.500,00 zł, a nagroda specjalna 5.000,00 zł.
  Uhonorowania są przyznawane corocznie i w następujących kategoriach:

  * programy i akcje dotyczące przyrody;
  * prace naukowo-badawcze;
  * edukacja ekologiczna;
  * szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
  * publicystyka ekologiczna;
  * działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych;
  * oraz nagroda specjalna.

 4. Irena Skibakompozycja says:

  Ciekawostki – Laureaci Zielonych Czeków, nagród WFOŚIGW we Wrocławiu.

  2010

  Liderzy recyklingu z województwa dolnośląskiego otrzymali w 2010 zielone czeki – nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o łącznej wartości 24.000,00 złotych.
  * Związek Gmin Karkonoskich – Mysłakowice;
  * Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej – Bolesławiec;
  * Zakład Gospodarowania Odpadami – Gać / Oława (województwo dolnośląskie);
  * Usługi Komunalne „Wodnik” – Trzebnicy;
  * Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” – Lubomierz;
  * Gmina Kudowa-Zdrój.

  2008

  12-14 marca podczas IX Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju, WFOŚiGW we Wrocławiu ufundował specjalne nagrody finansowe – trzy „Zielone czeki” po 10.000 zł każdy z przeznaczeniem dla dolnośląskich liderów w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
  Czeki trafiły do:
  * prezydenta Legnicy;
  * burmistrza Kudowy-Zdroju;
  * prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni.

 5. Irena Skibakompozycja says:

  Kategoria: województwo śląskie, województwo dolnośląskie, polskie nagrody regionalne, polski artysta, ekolodzy i przyrodnicy w Polsce, artysta rzeźbiarz, polski przedsiębiorca, polski projektant parków, projektant zegarów słonecznych.

 6. Muzeum Dominiak says:

  URZĄD MIASTA TYCHY
  WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  SPIS Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH DZIAŁKI NR 4549/26 o pow. 331 m2
  NA DZIEŃ 30.11.2018 – Znak sprawy: GGN.6845.197.2018.MW
  ZIELONE TYCHY KULTURA – ULICA ŻWAKOWSKA W TYCHACH

  ZIELONE TYCHY KULTURA/ WYKAZ ROŚLINNOŚCI rosnących przed 1 sierpnia 2016 roku
  i usuniętych decyzją Marszałka Województwa Śląskiego – DECYZJA NR 3636/OS/2016:

  1). Brzoza brodawkowata, brzoza zwisła (Betula pendula Roth).
  Obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi-110 cm.
  21 stycznia 2017 r. brzoza została wycięta — sprawa nr OS-ZD.7120.00940.2016.SK.

  • ZIELONE TYCHY KULTURA/ WYKAZ ROŚLINNOŚCI rosnących przed 1 sierpnia 2016 roku
  i pozostawionych do (nadal):

  1). Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica Marsh.).
  Obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi – 60 cm – 1 sztuka.
  2). Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica Marsh.).
  Obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi – 144 cm – 1 sztuka.
  3). Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica Marsh.).
  Obwód pnia drzewa zmierzony na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi – 100 cm – 1 sztuka.
  4 – 6). Wiśnia ptasia, czereśnia, trześnia (Prunus avium L.) (drzewo kształtowane na bonsai) – 3 sztuki.
  7). Świerk (drzewo kształtowane na bonsai) 1 sztuka.
  8-9). Pigwowiec pospolity 2 sztuki.
  10-11). Trzmielina Fortune’a, trzmielina pnąca (Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.) – 2 sztuki.
  12-16). Cyprys wiecznie zielony (Cupressus sempervirens L.) – 5 sztuk.
  17-19). CYPRYS cyprysik LAWSONA IVONNE żółty – 3 sztuki.

  • ZIELONE TYCHY KULTURA WYKAZ PRZEDPIOTÓW umieszczonych przed 1 sierpnia 2016 roku
  i pozostawionych do (nadal):

  1). Chodnik z kostki brukowej -„Aleja cyprysów” o szerokości 170 cm – do granicy działki.
  2). Słupek chodnikowy blokujący w kolorze czarnym obok przejścia „Aleja cyprysów” (2 sztuki).
  3). Kamień pamiątkowy z tabliczką „PAMIĘTAMY” – piaskowiec (1 sztuka).

  • WYKAZ ROŚLIN dodatkowo nasadzonych w okresie od 1 sierpnia 2016 do 30 listopada 2018 roku:

  • ZIELONE TYCHY KULTURA / MAKIETA MIASTA TYCHY – wykonana w 99%:
  01). Berberys Thunberga „Bagatelle” (144 sztuki).
  02). Berberys Thunberga „Atropurpurea Nana” (10 sztuk).
  03). Berberys Kolumnowy Thunberga „Red Pillar” (2 sztuki).
  04). Berberys pośredni „Red Jewel” (6 sztuk).
  05). Berberys Thunberga „Admiration” (80 sztuk).
  06). Berberys Thunberga „Tiny Gold” (6 sztuk).
  07). Tawuła japońska (142 sztuki).
  08). Jałowiec płożący „Golden Carpet” (Juniperus horizontalis „Golden Carpet”) (2 sztuki).
  09). Jałowiec łuskowaty Blue Carpet (2 sztuki).
  10). Jałowiec płożący „Wiltonii” (Juniperus horizontalis „Wiltonii”) (35 sztuk).
  11). Jałowiec pospolity „Green Carpet” (Juniperus communis „Green Carpet”) (1 sztuka).
  12). Jałowiec płożący Prince of Wales (Juniperus horizontalis Prince of Wales) (39 sztuk).
  13). Jałowiec płożący „Ice Blue” (szpitale) (2 sztuki).
  14). Irga miniaturowa, zimozielona odmiana płożąca „Streib’s Findling” (6 sztuk).
  15). Choina kanadyjska Tsuga canadensis (1 sztuka).
  16). Wiciokrzew, suchodrzew (Lonicera L.) (19 sztuk).
  17). Bukszpan (Buxus) (20 sztuk).
  18). Kosodrzewina (sosna górska, kosówka właściwa) (Pinus mugo Turra) (11 sztuk).
  19). Świerk biały „Alberta Globe” – Picea glauca „Alberta Globe” (4 sztuki).
  20). Świerk pospolity „Little Gem” – Picea abies „Little Gem” (1 sztuka).
  21). Świerk pospolity „Gregoryana Veitchii” – Picea abies „Gregoryana Veitchii” (7 sztuk).
  22). Jałowiec nadbrzeżny „Schlager” Juniperus conferta „Schlager” (5 sztuk).
  23). Cyprysik Żywotnikowaty „Ericoides” (20 sztuk).
  24). CYPRYSIK GROSZKOWY (Chamaecyparis pisifera „Filifera Aurea Nana” (12 sztuk).
  25). Jałowiec rozesłany „Nana” Juniperus procumbens „Nana” (18 sztuk).
  26). Pieris japoński – Pieris japonica (4 sztuki).

  27). Kostrzewa sina (niebieska trawa) mrozoodporna (25 sztuk) – Jezioro Paprocańskie uzupełniane rzeką Gostynką. Sztuczny zbiornik wodny położony w południowo-zachodniej części Tychów przy granicy z Kobiórem. Stworzony w 1796 roku na poczet legendarnej już Huty Paprockiej. Rewitalizacja w latach 1986-92 uczyni iż akwen spełnia funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.

  28). Cis pospolity „Fastigiata” Taxus baccata – Ogrodeus (Urząd Miasta Tychy) (3 sztuki). Gmach Urzędu Miasta Tychy zaistniał w latach 60-tych XX wieku. Sprawnie funkcjonujący jest od 1970 roku. Obligatoryjność historycznego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zmusiła architektów: Wacława Jaciowa, Emiliana Piaseckiego i Kazimierza Wejcherta do skomponowania budynku. Kształt rzutu parteru, a tym samym obrysu budynku to litera Y, trzy skrzydła scala ze sobą centralna klatka schodowa. W 2008 roku zindustrializowano jego podcienie. Zurbanizowanie pomieszczeń części budynków otwartych na zewnątrz, umożliwiło zaaranżowanie Biura Obsługi Klienta. W tyskim magistracie usytuowany jest ogół wydziałów z wyjątkiem Wydziału Komunikacji (Budowlanych 59), Miejskiego Rzecznika Konsumentów (Barona 30) i Straży Miejskiej (Budowlanych 67).
  .
  29). Świerk biały „Echiniformis” – Picea glauca „Echiniformis” (Stadion Miejski Tychy) (14 sztuk).
  30). Berberys Thunberga „Erecta” – Berberis thunbergii „Erecta” (Komenda Miejska PSP} (1 sztuka).
  31). Cyprysik japoński (Chamaecyparis obtusa) odm. „Nana Gracilis” (cmentarz komunalny) (4 sztuki).

  • Rośliny nasadzonych w okresie od 1 sierpnia 2016 do do 31 grudnia 2018 roku obok makiety:
  1). Wiśnia piłkowana Kanzan (wiśnia japońśka) – za usuniętą brzozę (1 sztuka).
  2). Sosna SIMID szczepiona na pniu (1 sztuka).
  3). Sosna CARSTEN szczepiona na pniu (1 sztuka).
  4). Ognik szkarłatny „Orange Glow” (3 sztuki).

  • WYKAZ PRZEDMIOTÓW umieszczonych w okresie od 1 sierpnia 2016 do 30 listopada 2018 roku:
  1). Kamień zabezpieczający – granit (1 sztuka).
  2). Herb Miasta Tychy wykonany z kostki brukowej.
  4). Loga sponsorów (STOKŁOSA, FRIGOPACH, KIZO, TYCHY NASZA MAŁA OJCZYZNA) wykonane
  z kostki brukowej.
  4). Kamień wskazujący granicę terenu zajmowanego przez Muzeum (działki 4549/26) – granit (2 sztuki).
  5). Granity z napisami (stal nierdzewna): al. Bielska, ul: Katowicka, Bielska, Mikołowska, Beskidzka.
  6). OPIS działki – 5 płyt granitowych z napisem “ZIELONE TYCHY KULTURA” (ze stali nierdzewnej).
  7). Hotel dla owadów:
  a). rośliny: Goryczka górska, Goździk skalny, Delosperma, Głodek, Skalnica – (łącznie 30 roślinek).
  b). Budleja Dawida (1 sztuka).

  Dyrektor Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

 7. Muzeum Dominiak says:

  PUBLIKACJE:
  „Popiersie Ignacego Solarza”, „Rubinowe Tychy” – stała ekspozycja – Urząd Miasta Tychy; „Tyski Rubinowy Zegar Słoneczny” – stała ekspozycja – ul. Żwakowska 8-10-12, Tychy; „Mini Park Raj” z kompleksem rzeźb ze stali nierdzewnej – stała ekspozycja – ul. Żwakowska 8-10-12; Tychy „Pamiętamy 10.04.2010” i „Zielone Tychy Kultura” – stała ekspozycja – ul. Żwakowska działka nr 4549/26; Tychy ,,Lapisowy herb nr 1’’ – stała ekspozycja – Al. Bielska 80, Tychy; ,,Malachitowy znak nr 1’’ ,,Skarabeusz nr 1’’; „Wielkopolska” i „Polan” Poznań; ,,Para na lodzie’’ Oxford; zorganizował kilka wystaw indywidualnych i uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych. Od roku 2013 również utrzymuje stałe kontakty z wirtuozami sztuk plastycznych z Polski, Węgier, Brazylii, Szwecji i Ukrainy, których prace prezentuje podczas czasowych wystaw Muzeum na terenie kraju.

 8. Muzeum Dominiak says:

  POZOSTAŁE REALIZACJE ARTYSTYCZNE:
  REALIZACJE ARTYSTYCZNE RZEŹBA, MALARSTWO:
  POCZĄTEK – rzeźba. EKSPANSJA KOLORÓW – płótno olej.
  MINIATUROWA GRAFIKA:
  KOMPLEKS GASTRONOMICZNY (1999) – 4,8 x 5,2 cm grafika papier, tusz, folia szlach met, folia miedziana – miniatura.
  MINIATUROWA RZEŹBA:
  FAUN (2013) – 2,5 cm wysokość – srebro Ag 0,925, chryzokola.
  500 (2013) – 1,3 cm sfera – srebro Ag 0,925, jaspis kość słoniowa.
  KTO NAS PORÓŻNIŁ (2013) – 1,3 cm credo – srebro Ag 0,925, jaspis (afrykański i kość słoniowa).
  AKT ŻONY (1986) – 1,7×3,5 cm kość naturalna, srebro.
  SREBRNY ZNACZEK AUTO-TRANSPRZĘT – 10 lat (2008) – 2,5×1,5 cm – srebro Ag 0,925 – miniatura, relief.
  ZAMEK HELIODOR nr 1 (2013) – 1,2 cm granica – heliodor naturalny.
  FORTECA HELIODOR nr 2 (2013) – 0,9 cm potęga – heliodor naturalny.
  WAROWNIA TURMALIN – WERDELIT nr 1 (2013) – 1 cm wymowa – turmalin – werdelit, Ag 0,925.

  BASTION DIAMENT nr 1 (2013) – 0,3 cm aspekt – diament, srebro Ag 0,925. Bastion, bulwar, beluarda, element fortyfikacji stałej w okresie od połowy XVI do połowy XIX w. Występował w postaci potężnej, wysuniętej budowli ziemnej o kształcie pięciokątnym. Była on zakończona platformą spełniającą rolę stanowiska ogniowego dla dział. Masywy ziemne posiadały mury. Poszczególne bastiony łączyły obmurowane wały zwane kurtynami cofniętymi w stosunku do bastionów.

  TWIERDZA AKWAMARYN nr 1 (2013) – 1,1 cm strzelistość – akwamaryn, Ag 0,925.
  GRÓD AMETYST nr 1 (2013) – 1 cm okazałość – ametyst, błyśnięcie Ag 0,925.
  KOSZARY RUBIN nr 1 (2013) – 1 cm orientacja – rubin, blask Ag 0,925.
  BUDOWLA SZAFIR nr 1 (2013) – 1,1 cm mierzenie – szafir, Ag 0,925.
  KASZTEL PURPURYT nr 1 (2013) – 1,4 cm wysmukłość – purpuryt, światło Ag 0,925.

  BARBAKAN AKWAMARYN nr 2 (2013) – 2,3 cm właściwość – akwamaryn, Ag 0,925. Barbakan, rondel, akcent średniowiecznych fortyfikacji trwałych. W większości wypadków okrągły obiekt budowlany murowany, wysunięta przed linię murów. Połączony mostem lub osłoniętym przejściem (szyją) z bramą obwodu warownego. Jego składnik wewnętrzny stanowi dziedziniec. Barbakan zamykał wejście do zamku lub miasta, dawać możliwość załodze na wypady i bronił bramy głównej. W Polsce najstarszy 1) największy – krakowski. Został zbudowany za panowania Jana Olbrachta. Otoczony fosą, przez którą był przerzucony most zwodzony. Skonsolidowany długą szyją z Bramą Floriańską. 2) warszawski, zbudowany w 1 połowie XVI w. Odrestaurowany 1953 na podstawie zachowanych fragmentów i przekazów ikonograficznych.

  ZAMEK OBRONNY SZMARAGD nr 1 (2013) – 0,8 cm horyzont – szmaragd, odblask Ag 0,925.
  CHRYSTUS FRASOBLIWY – (2013) – srebro Ag 0,925, skałka lapis – lazuli – Afganistan.
  ZAMCZYSKO SERPENTYN nr 1 (2014) – 2,45 cm zasięg – serpentyn, pobrzask Ag 0,925.

  BASTYLIA LAPIS – LAZULI nr 1 (2014) – 0,9 cm szczebel – lapis – lazuli, promienność Ag 0,925. 1). W średniowieczu niewielki zamek budowany poza murami miasta jako samodzielna fortyfikacja. 2). We Francji nazwa twierdz rozrzuconych wewnątrz kraju na wypadek wewnętrznych zamieszek. Bastylia paryska, zbudowana 1369-83. Została przekształcona za Rządów Ludwika XIV w więzienie. 14 VII 1789 jako symbol ucisku została zdobyta przez lud Paryża. Ten fakt uważany jest za początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej (rocznica uznana za święto narodowe Francji). W kolejnych miesiącach budowlę zburzono.

  FORTYFIKACJA CZAROIT nr 1 (2014) – 1,0 cm miara – czaroit, odbicie Ag 0,925.
  REDUTA SODALIT nr 1 (2014) – 1,0 cm format – sodalit, migotanie Ag 0,925.
  BAZA OPAL MSZYSTY NASŁAWICE nr 1 (2014) 1,3 cm kaliber – opal mszysty Nasławice, glans Ag 0,925.
  BARBARA nr 1 (2014) 1,22 cm x 1,85 cm – ikona koszulka – czarny heban olej, błysk Ag 0,925.
  PAŁAC JADEIT nr 1 (2014).

  BULWAR CHRYZOPRAZ nr 1 (2014). 1). Wał drewniany lub kamienny, którego zadaniem jest zabezpieczenie brzegu rzeki lub morza. 2) Ulica nadbrzeżna. 3) Szeroka zadrzewiona ulica miejska o charakterze spacerowym. Wśród znanych wymienić należy słynne Wielkie Bulwary paryskie. Powstały one w 1853-70 w ramach urbanistycznej przebudowy Paryża. Inicjatorem był niemiecki nadworny malarz E. G. Haussmann.

  FOLWARK KARNEOL nr 1 (2014).
  DWÓR UNAKIT nr 1 (2014).
  POSIADŁOŚĆ ZOISYT Z RUBINEM nr 1 (2014).
  HACJENDA AMAZONIT nr 1 (2014).
  RUINY SERPENTYNIT Z DOLOMITEM nr 1 (2014).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Content | Menu | Access panel
Accessibility