CABA

Listopad 18, 2015

CABA slogan

CABA – frazes

C — 4, A — 1, B — 3, A — 1 LITERA ALFABETU KRAJOWEGO

CABA karta ujawnia przeglądowy wykaz myśli przewodnich na litery „CABA”, zebrany przez Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak Tychy, ulica Żwakowska 8/66Poland, Europe 

.

CABA GWIAZDA BETLEJEMSKA 2017.

.

CABA / Odwiedziny .

CABA / Malarstwo, Rysunek, Grafika .

CABA / Rzeźba, Ceramika .

CABA / Falerystyka, Weksylologia, Heraldyka, Symbolika i Emblematyka .

CABA / Broń Biała .

CABA / Kompendium .

CABA / BAHA .

CABA / CHIL .

CABA / CUDO . 

CABA / DAMA . 

.

c, litera alfabetu łac. (i pol.) pochodząca — wraz z literą g — poprzez gr. γ (gamma) od pn.semickiej (fenickiej) litery gimel.

.

Cab 


.

CAB [käb; skrót ang. cabriolet], konny pojazd dwukołowy, z pudłem obudowanym na trzy strony i wysokim kozłem dla woźnicy w tyle nadwozia; skonstruowany w Anglii w 1834 r. przez J. A. Hansoma i używany jako dorożka do początku XX w.; cabem nazywano też w Anglii pojazd czterokołowy, z kozłem dla woźnicy z przodu nadwozia, sprowadzony w 1920 r. z Francji i będący odmianą — kabrioletu.

.

CABALLERO [kawaliero; hiszp. caballo ’koń’], w Hiszpanii we wczesnym średniowieczu wojownik konny; później człowiek wolny, który miał własnego konia i zbroję; od XI w. caballeros wyodrębnili się w stan. obejmujący u schyłku średniowiecza ogół szlachty hiszpańskiej; szlachecki majątek ziemski nazywano caballeria.

.

CABOCLO [caboklo], portug. nazwa używana w Brazylii na oznaczenie mieszkańców — potomków amer. Indian i białych przybyszów europejskich.

Cad 


.

CADYK [hebr. sãdîg ’sprawiedliwy’], w — chasydyzmie osoba doskonała, wokół której koncentrują się praktyki religijne (zbiorowa modlitwa, radosna biesiada świąteczna); w XVIII/XIX w. znane były liczne dynastie cedyków w Polsce (Sadogóra, Bobawa, Międzyrzecz, Kozienice, Lublin) i innych krajach.

.

Ca–EDTA, środek farmakologiczny, sól wapniowa kwasu EDTA, — werseniany.

.

Caj


.

CAJG [niem. Zeug ’materiał’], ubraniowa tkanina bawełniana jednobarwna, w barwne pasy lub w kratę; ma niekiedy osnowę bawełnianą, a wątek wełniany.

CAJNIARNIA [niem. zainen ’kuć, klepać’], kleparnia, średniowieczna kuźnia lub huta, w której otrzymywano sztaby żelaza zgrzewnego przez kucie młotem. Proces wydłużania sztaby metalowej przez młotowanie (klepanie) był nazywany cajnowaniem.

.

CAKE–WALK [ang.], taniec Murzynów amerykańskich powstały na przełomie XIX i XX w., polegający przypuszczalnie na chodzeniu (walk) wokół placka (cake) stanowiącego nagrodę dla najlepszych tancerzy; jako taniec towarzyski miał takt ²/., charakterystyczny rytm synkopowany i tempo żywego marsza lub polki; wchłonięty przez — ragtimę, stał się w ten sposób jednym ze źródeł jazzu, wywarł też duży wpływ na tańce nowoczesne; wprowadzony po 1900 r. jako pierwszy taniec pochodzenia murzyńskiego do Europy, był w niej modny przez kilka lat; w artystycznej stylizacji znany jest np. z utworu Debussy’ego.

.

CALANDO [kalando;wł., ’słabnąc, opadając’], muz. agogiczne (— agogika) określenie wykonawcze, dotyczące jednocześnie tempa (zwolnienia) i dynamiki (ściszenie).

CABA / Abecadło: A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż.

.

CABA / Strony polecane:

CABA / czytaj .

CABA / ciekawe .

CAB / Muzeum na mapie Google:

Comments are closed.