Czyn

Grudzień 2, 2017

Czyn logo Muzeum DOMINIAK

CZYN BIP. 

CZYN. 

CZYN.

.

.

CZYN – BIP. 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 

.

Katowice, 28 1istopada 2016 r.

nr sprawy: OS-ZD.7120.00940.2016.SK.

nr pisma: OS-ZD.KW-02959/16. 

.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

ul. Żwakowska 8/66

43-100 Tychy.

.

CZYN – BIP / ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I TERMINIE PRZEPROWADZENIA OGLĘDZIN.

W myśl art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm) zawiadamiam, że na wniosek Pana Henryka Jana Dominiaka — Dyrektora Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak z siedzibą przy ul. 7wakowskiej 8/66 w Tychach, wszczęto postępowauie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki geodezyjnej numer 4549/26 położonej przy ul. Żwakowskiej 8/66 w Tychach. Powyższa nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Tychy, w użytkowaniu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

.

CZYN – BIP

Działając zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) oraz art. 79 § 1 i 2 K.p.a. zarządza się w dniu 9 grudnia 2016 roku oględziny w terenie.

.

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

.

W związku z powyższym spotkanie stron odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku, ok. godz. 13:00 na przedmiotowej nieruchomości. W oględzinach winny uczestniczyć strony osobiście lub poprzez przedstawicieli posiadających stosowne upoważnienia.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny z podinspektorem prowadzącym sprawę — Panem Sebastianem Kluskiem pod numerem 32 774 07 31.

.

Piecząć.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

Danuta Przybyło 

Kierownik Referatu ds. ochrony terenów

zieleni i zadrzewień. 

Wydział Ochrony Środowiska.

podpis.

Otrzymują:

1. Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominika, ul. Żwakowska 8/66, 43-100 Tychy.

2. Gmina Miasto Tychy – Prezydent Miasta Tychy, aleja Niepodległości 49 , 43-100 Tychy (IK.7021.25.4.2016.JG).

3. aa. 

strona 1 z 1.

.

CZYN BIP / ARTYKUŁY.


• Strona Główna BIP muzeum .

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

 Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

 Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

 Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN – wykreowane 4 specjalności muzeum: 

 Dział: MalarstwaRysunku i Grafiki . 

 Dział Rzeźby i Ceramiki.

 Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

 Dział Broni Białej.

 Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 .

.

Czynniki zewnętrzne.


http://dominiakah.com/wp/ulica-zwakowska-w-tychach/zielone-tychy-kultura/ 

http://chlodnictwo.net.pl/ .

https://www.polska.travel/pl/muzeum/muzeum-miniaturowej-sztuki-profesjonalnej-henryk-jan-dominiak-w-tychach/ .

https://www.bip.gov.pl/subjects/32916,Muzeum+Miniaturowej+Sztuki+Profesjonalnej+Henryk+Jan+Dominiak+w+Tychach.html .

http://bazy.ngo.pl/profil/232762/Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-w-Tychach .

http://www.janik.tychy.pl/ .

http://www.biurostoklosa.pl/ .

.

Edytowanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

One Response to Czyn

  1. admin says:

    Gromadzone gałęzie sztuk pięknych – Twoje wybory w oglądaniu wartości estetycznych.