DEMO

Listopad 20, 2015

HASŁO / DEMO

DEMO / HASŁO: — D — 6, E — 7, M — 17, O — 20 LITERA ALFABETU POLSKIEGO.

DEMO / ULOTKA

DEMO / ULOTKA

DEMO / Strona prezentuje chronologiczny wykaz wyrazów na litery „DEMO” zebrany przez Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak .

Tychy, ulica Żwakowska 8/66, Polska, Europe.

⋅ DEMO / Muzeum — Tychy mapa Google.

⋅ DEMO / Odwiedziny.

⋅ DEMO / Malarstwo, Rysunek, Grafika.

⋅ DEMO / Rzeźba, Ceramika.

⋅ DEMO / Falerystyka, Weksylologia, Heraldyka, Symbolika i Emblematyka.

⋅ DEMO / Broń Biała – Kordzik Wojsk Lotniczych w Polsce okresu PRL nr 2628 / 1972.

⋅ DEMO / Oręż.

⋅ DEMO / Kompendium.

⋅ DEMO / BAHA.

⋅ DEMO / CHIL.

⋅ DEMO / CUDO.

⋅ DEMO / DAMA.

DEMOBILIZACJA [łac.], przejście sił zbrojnych państwa ze stanu wojennego w stan pokojowy. Z reguły wiąże się z tym przekształcenie gospodarki wojennej w pokojową. Również zmniejszenie liczebności sił zbrojnych lub całkowity jej zanik.

DEMOGRAFICZNA PROGNOZA, badanie naukowe, polega na przewidywaniu liczby i struktury ludności. Oparte jest na podstawie odpowiednich obliczeń. Wyliczenia mogą dotyczyć mniej lub bardziej odległego momentu. Badanie może obejmować określone terytorium lub grupę społeczną. Prognoza demograficzna oparta jest na wynikach przewidywania ruchu naturalnego i wędrówek ludności w badanym okresie. Wynik ruchu naturalnego oblicza się na podstawie struktury wieku oraz tablic demograficznych. Wynik ruchu wędrówkowego można tylko przewidywać na podstawie istniejących tendencji (— ekstrapolacja), z uwzględnieniem przewidywanych zmian. Dokładność takich przewidywań jest znikoma. Im mniejsze są w danej populacji wędrówki — tym prognozy są dokładniejsze.

DENAR [łac. denarius], srebrna moneta. Była bita w Rzymie, prawdopodobnie 269–68 r. p.n.e. Jej ciężar początkowo wynosił 4,55 g. W dalszym okresie był mniejszy. Wartość 4 — sestercji lub 10 — asów. Od III w. n.e. denarem nazywano różnego rodzaju monety późnorzymskie. W VII w. oznaczała srebrne monety merowińskie o ciężarze około 1.3 g. Natomiast w 780 roku denar stał się podstawową monetą państwa Karolingów. Z funta srebra (ok. 408 g) bito wtedy 240 denarów. System ten przetrwał całe średniowiecze. Jednak ciężar denara stale malał. W tym okresie nazwy denar używano jako synonim monety srebrnej. Dopiero w XVI w. bito też denary miedziane. W Polsce od drugiej połowy X w. do końca w. XIII — denary stanowiły jedyny rodzaj monety krajowej. Ich ciężar wynosił około 1,5 g (wahania w granicach 1,0–2,1 g). Od XII w. bite także w formie — brakteatów. W XIV w. wprowadzono grosz. Denar pozostał do XVII w. drobną monetą zdawkową.

DENATURAT [łac.], etanol o mocy 92%. Skażony trującymi związkami chemicznymi (metanolem, benzenem, zasadami pirymidynowymi i in.). O ostrym, charakterystycznym zapachu. Posiada przykry smak. Zabarwiony w celu łatwego rozpoznania. Groźny dla zdrowia i życia. Używany jako paliwo w przemyśle. Stosowany w gospodarstwie domowym. Również jako rozpuszczalnik.

DENDRYTY [gr.], anat. — krótkie cytoplazmatyczne wypustki komórki — nerwowej.

DENIER [franc.], włók., jednostka miary. Służy do oznaczania titru (miana) grubości włókien ciągłych lub przędzy z takich włókien. Titr 1 deniera ma takie włókno, którego nić długości 450 m waży 0,05 g. Dla przykładu titr jedwabiu naturalnego wynosi około 2 deniery.

DENNIK, Liparis liparis, ryba morska z rzędu okoniokształtnych. Osiąga długość około 15 cm. Pożywieniem dennika są głównie skorupiaki, zwłaszcza użytkowe krewetki. Zamieszkuje głębsze, zimne wody strefy przybrzeżnej Morza Arktycznego. DEMO / Glob — mapa Google.

Również we wschodniej i środkowej części Morza Bałtyckiego.

Ryba dennik jest reliktem z okresu Morza — Yoldiowego.

DENTYSTA — stomatologia.

DEPO, dawna nazwa — lokomotywowni (np. — parowozowni).

DEPOPULACJA [łac.], wyludnienie, zmniejszenie się stanu zaludnienia.

DEPORTACJA [łac.] — zesłanie.

⋅ DEMO  Abecadło: A — Ą — B — C — Ć — D — E — Ę — F — G — H — I — J — K — L — Ł — M — N — Ń — O — Ó — P — R — S — Ś — T — U — W — Y — Z — Ź — Ż.

⋅ DEMO / Strony polecane.

⋅ DEMO / czytaj.

⋅ DEMO / ciekawe.

⋅ DEMO / Tychy osiedle H — mapa Google.

DEMO / OKAZ / B121 RYBA

DEMO / OKAZ / B121 RYBA

DEMO / Kamera / OKO

DEMO / Kamera / OKO

Comments are closed.