EGO

Listopad 27, 2015

HASŁO / EGO.

EGO / HASŁO — E — 7, G — 10, O — 20 LITERA ALFABETU POLSKIEGO.

EGO / Rok założenia Muzeum 22 października 2013

EGO / Rok założenia Muzeum 22 października 2013

⋅ EGO — strona prezentuje zgromadzone słownictwo na litery „E — G — O”.

e — litera alfabetu łac. (i pol.), pochodząca poprzez gr. ε (épsilon) od pn.semickiej (fenickiej) litery hë, która była znakiem spółgłoski laryngalnej.

EGO, [łac., ’ja’], psychol. jaźń, psychoanaliza. 

EGOCENTRYZM [łac.], postawa, sposób myślenia. Polega na traktowaniu siebie jako ośrodka wszystkiego. Ujmowaniu rzeczywistości z punktu widzenia własnej osoby i własnych przeżyć. Absolutyzowanie własnego stanowiska wobec otoczenia. Egocentryzm nie uwzględnia punktu widzenia innych ludzi.

EGZEMAT SOLNY, geol. rodzaj wysadu tektonicznego.

EGZO, [gr. ’na zewnątrz’], na początku złożeń znaczy ’zewnętrzny’. Np. egzogamia, egzogeneza.

EGZOPEPTYDAZY, enzymy. Działają na pewne wiązania łańcuchów peptydowych. Grupa — peptydaz.

EGZORCYSTA [gr. ’zaklinacz duchów’]. We wczesnochrześc. gminach charyzmatyk. Przypisywano mu moc wypędzania szatana z opętanych. Od III w. stały urząd kościelny w zach. Europie. Od soboru trydenckiego w kościele kat. — trzeci stopień niższych święceń kapłańskich.

EGZOTERMICZNA REAKCJA — egzoenergetyczna reakcja.

EGZOTOKSYNA [gr.] — jad bakteryjny. Produkowany przez żywe bakterie. Do otoczenia jest wydalany na zewnątrz ich organizmu.

EGZOTYKA, [łac. < gr.], ogół cech właściwych krajom o odmiennym klimacie i cywilizacji. Zwłaszcza zamorskim i podzwrotnikowym. Obcość, odrębność. Zainteresowanie życiem i kulturą mało znanych krajów.

EKBATANA, w starożytności stolica Medii. Obecnie — Hamadan.

EKG, elektrokardiogram, zapis uzyskiwany w elektrokardiografii.

EKLOGA [gr.], jedna z części justyniańskiego zbioru prawa rzym. w jęz. greckim — bizantyjskie prawo.

⋅ EKWADOR znajduje się na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej pomiędzy Kolumbią a Peru; jak sugeruje nazwa kraju, usytuowany jest on na równiku. Do terytorium Ekwadoru zalicza się także wyspy Galapagos, znajdujące się w odległości około tysiąca kilometrów na Oceanie Spokojnym. Część kontynentalna kraju to strefy górzyste, nawiedzane często przez trzęsienia ziemi – z północy na południe biegną dwa równoległe łańcuchy Andów; poza tym na wybrzeżu znajdują się wzniesienia wulkaniczne. Kraj posiada bogate złoża ropy naftowej, ale rozwój przemysłu naftowego hamowany jest przez klęski żywiołowe.

ERYTREA — Republika Erytrei. Została uznana przez Narody Zjednoczone za niezależne państwo 27 kwietnia 1993 r. Po trzydziestoletniej wojnie z Etiopią, która pozostawiła kraj zubożały, dotknięty klęską głodu i bez infrastruktury. Kraj pozostaje pod tymczasowymi rządami, które zmierzają do przeprowadzenia demokratycznych wyborów w 1997 r. Pierwotnie kolonia włoska. W latach 1942-1952 pod panowaniem brytyjskim, Erytrea stała się następnie częścią Etiopii. Początkowo jako prowincja autonomiczna. Walka o niepodległość osiągnęła punkt przełomowy w 1991 r. Wówczas niezadowolone grupy Etiopczyków przyłączyły się do Erytrejskiego Frontu Narodowo-Wyzwoleńczego (EPLF) w celu obalenia rządu Mengistu, który w 1974 r. odebrał władzę podstarzałemu cesarzowi Etiopii. Erytrea zajmuje ważną pozycję strategiczną. Kontroluje dostęp do Morza Czerwonego. Secesja Erytrei pozbawiła Etiopię dostępu do morza. Jednocześnie uzależniła jej handel zagraniczny od Erytrei. W swoich długoterminowych planach kraju uwzględnia rozwój turystyki na wybrzeżu Morza Czerwonego, jak i rozwój przybrzeżnego rybołówstwa oraz przemysłu naftowego.

ESTONIA jest najbardziej wysuniętą na północ republiką nadbałtycką. Poprzednio stanowiła część byłego Związku Radzieckiego. Estończycy posługują się językiem zbliżonym do fińskiego. Ich więzy kulturowe z Finami przetrwały stulecia obcej dominacji. Po uzyskaniu niepodległości w 1991 r. estoński rząd wprowadził program reform rynkowych. Ten program przekształca gospodarkę. Osiągnięto niski poziom inflacji. Wzrasta dynamicznie sektor prywatny. Kierunki handlu zagranicznego przesunięto z rynków rosyjskich i wschodnioeuropejskich na zachodnie.

⋅ EGO / Abecadło E — G — O.

A — Ą — B — C — Ć — D — E — Ę — F — G — H — I — J — K — L — Ł — M — N — Ń — O — Ó — P — R — S — Ś — T — U — W — Y — Z — Ź — Ż.

EGO / Strony polecane.

EGO / Czytaj.

Comments are closed.