Rzeźba

Czerwiec 2, 2019

rzeźba herb Województwa Śląskiegorzeźba herb Tychyrzeźba logo Muzeum DOMINIAK rzeźba LOGO LAUREATA - ORŁY ROZRYWKI (1)

RZEŹBA

dzień dobry w sposobie ujęcia

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

miejscowość Tychy ciąg Żwakowska 8 pole działania 66

rzeźba RZE44 – DWIE SIOSTRY 2013 Aleksandra Jeżyk 1

Rzeźba

ramy RZEŹBY I CERAMIKI

wykaz statuetek

Rzeźba, zagadnienie sztuk plastycznych, którego dzieła są kompozycjami trójwymiarowymi.

Przede wszystkim wykorzystywanymi materiałami są:

a) kamień (m.in. steatyt, marmur, piaskowiec, alabaster, granit, bazalt), drewno (snycerstwo).

b) metale (brąz, żelazo, metale szlachetne).

c) glina i masy ceramiczne (terakota, fajans, porcelana).

d) gips, wosk ceroplastyka).

e) kość słoniowa.

f) laka.

g) szlachetne i półszlachetne kamienie (gliptyka).

h) tworzywa sztuczne.

strona główna • BIP1 • KDR • regulamin • kolekcjamalarstworysunekgrafikafalerystykaheraldykasymbolikaemblematyka • broń biała • oczarowanie • .

.

Z każdym z nich scala się odmienna kompetentność rzeźbiarska. W znacznym stopniu praca rzeźbiarza zaczyna się od szkiców i studiów rysunkowych oraz rzeźbiarskich (bozzetto) z gliny bądź wosku. Następnie wykonuje się najczęściej model gliniany wielkości zamierzonej rzeźby, umocniony armaturą. W następnej kolejności odlew gipsowy z modelu i ostatecznie właściwe dzieło, które może być m.in. wykute w kamieniu, wyciosane w drewnie czy odlane w metalu.

Przy odkuwaniu rzeźby w kamieniu korzysta się najczęściej z metody punktowania (często przy użyciu specjalnego przyrządu), a jako narzędzia służą rozmaitego kształtu dłuta, szpice i młotki. Prace wykończeniowe obejmują często szlifowanie, polerowanie, a niekiedy polichromowanie.

Rzeźba może być zrealizowana w spójnym bloku kamiennym (monolit) lub składać się z form wykutych w kilku blokach złączonych za pomocą specyficznych czopów. Przy pracach rzeźbiarskich w drewnie nanosi się rysunek na przygotowany kloc i za pomocą różnorodnych dłut obciosuje się go aż do otrzymania zamierzonej kompozycji. Części wystające nasadza się i umacnia za pomocą klamer i czopów. W wypadku polichromowania nakłada się uprzednio na powierzchnię rzeźby kredowy grunt. Przy posągach drewnianych niepolichromowanych wykorzystuje się często jako element dekoracyjny naturalny układ słojów drewna. Zarówno w rzeźbie drewnianej, jak i kamiennej rzeźbiarze stosują różnorodne faktury (otrzymane m.in. za pomocą punc). Rzeźby w metalu wykonuje się w głównej mierze metodą odlewu (odlewanie) dwoma sposobami. Na tzw. wosk tracony  (metoda wytapianych modeli) oraz metodą skrzynkową – w formach piaskowych (używaną też do odlewów gipsowych). Odlewy są często wykańczane przez samego artystę (cyzelowanie).

Rzeźba dzieli się na: pełną (pełnoplastyczną) i relief, który w zależności od stopnia wypukłości zwie się reliefem wklęsłym lub wypukłym (relief o nieznacznej wypukłości nazywa się reliefem płaskim – bas-relief, relief półplastyczny – haut-relief).

Rzeźba korelacyjna z architekturą nazywa się rzeźbą monumentalną. Do rzeźby monumentalnej zalicza się też pomniki, nagrobki.

rzeźba w muzeum:


autor Danuta Zofia Tomaszewska SAGA – Sieraków, Poznań, Polska – artysta rzeźbiarz, ceramik, malarz, pedagog, krytyk sztuki.


autor Aranka Gérné Mezősi – Węgry


autor Aleksandra Jeżyk – Kwilcz, Poznań, Polska – artysta rzeźbiarz.


autor Henryk Jan DominiakTychy, Katowice, Polska – artysta rzeźbiarz, grafik, malarz, złotnik, ekolog.


.


Comments are closed.