BIP1

Grudzień 17, 2015

BIP1 logo Muzeum DOMINIAK

Muzeum Dominiak certyfikat iso 9001 europejski-lider-jakosci-biale-tlo-ang-krzywe.cdr Muzeum Dominiak certyfikat jakości - europejska gwiazda obiekt historyczny logo wektory nieb obwodka PLGNJ_5g 

LOGO LAUREATA - ORŁY ROZRYWKI (1) LOGO LAUREATA - ORŁY ROZRYWKI 2020 (1) Złoty CERTYFIKAT IBK - Przedsiębiorstwo Godne Zaufania

BIP1 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

BIP1 budujące spotkania bardzo ciekawe dzieła sztuki bogaty zbiór autor Henryk Jan Dominiak

BIP1 grupowe odwiedziny szkoły przedszkola studenci znaczkowicze turyści zakłady pracy autor Henryk Jan DominiakBIP1 grupy szkolne rodziny mundurowi kolekcjonerzy turystyka zorganizowana przedsiębiorstwa autor Henryk Jan DominiakBIP1 trudności niepełnosprawni w życiu codziennym dostosowanie udogodnienia dla osób autor Henryk Jan DominiakBIP1 parking dla rowerów turystyka rowerowa goście na rowerach szlak turystyczny autor Henryk Jan DominiakBIP1 parking miejski strefa do parkowania dla osób niepełnosprawnych miejsca postojowe bezpłatne autor Henryk Jan DominiakBIP1 wiadomości wiedza informacja news serwis informacyjny autor Henryk Jan Dominiak

BIP1 

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak Tychach ulica Żwakowska 8/66

BIP1, mamy przyjemność powitać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na których wyłowicie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania analizowanej placówki.

Podstawa prawna

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to zgodne z przepisami udostępnianie teleinformatyczne pomocne powszechnemu wyartykułowaniu notyfikacji ponadindywidualnej, w postaci ujednoliconego systemu witryn w sieci internet.

.

BIP1:


BIP1 Biuletyn Informacji Publicznej BIP powszechne udostępnianie informacji publicznej w postaci elektronicznej

BIP1 opis

Nazwa: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. 

Prawna nazwa skrócona: MMSPHJD.

Muzeum działa pod chronionym słowno-graficznym znakiem towarowym R.287521 DOMINIAK AH™.

.

Adres lokalu: 


Kraj: południowa Polska, jak wskazuje mapa konturowa świata to region Europa Środkowa.

Województwo: śląskie. 

Powiat: Tychy. 

Gmina miejska: Tychy (gmina miejska). 

Miejscowość / Miasto: Tychy.

Dzielnica Tychów: Śródmieście. 

Umiejscowienie w Mieście: Centrum. 

Osiedle: H – (Honorata). 

Ulica: Żwakowska (wieżowiec (sto trzy mieszkania) – parter). 

Nr domu: 8. 

Nr lokalu: 66. 

Kod pocztowy: 43-100. 

Teren działania Muzeum: obszar RP i zagranica

Kontakt telefoniczny: telefon komórkowy + 48 69287594, połączenie telefoniczne stacjonarne 322181524. 

Fax:: .

E-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

Dyrektor Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

Podstawowa forma prawna: osoba fizyczna.

Szczególna forma prawna Muzeum: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Założyciel Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

Organ rejestrujący Muzeum: MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pan Bogdan Zdrojewski.

Nazwa rejestru Muzeum: REGULAMIN Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Załącznik do pisma MKiDN: DL/ 1307 /2013.

Załącznik z dnia: 13.10.2013 r.

Data nadania statutu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak przez Założyciela: 01.08.2013 r .

Data nadania regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Założyciela: 22.10.2013 r.

.

NIP Założyciela: 6461145679. 

GUS numer identyfikacyjny REGON Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak: 243501544. 

Konto Muzeum w ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna: 

69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie NRB – płatność w kraju). 

PL 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie IBAN – płatność poza krajem) SWIFT/BIC: INGBPLPW.

Oferta zwiedzania, cennik:


Godziny pracy Muzeum: 10,00 – 18,00. 

Godziny pracy Muzeum w okresie letnim: 10,00 – 19,00. 

Godziny pracy Muzeum w soboty i niedziele: po uzgodnieniu telefonicznym – 692 875 944. 

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

Struktura: Nie posiada jednostek podległych.

Sklep (z dniem 29 lutego 2020 sprzedaż znaczka turystycznego zakończona).

.

Obszary działań:


a) Nauka, kultura, ekologia. 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

– ochrona zabytków, dziedzictwo. 

b) Tożsamość, tradycja narodowa. 

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

– Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

c) Sport, turystyka, wypoczynek. 

– Turystyka i krajoznawstwo.

d) Rola centralna: sztuka, falerystyka, mundury, broń biała, antyki, zbiory. historia, kultura, wystawy, eksponaty, wydarzenia.

.

Redakcja BIP: Henryk Jan Dominiak. 


Funkcja: Redaktor SPBIP. 

KONTAKT

telefon: 32 218-15-24. 

faks: . 

e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

.

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek.

.

Wnioski elektroniczne należy kierować na następujące adresy:

e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach BIP1

.

Odznaczenia:


2020.09. 24.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa ŚląskiegoZłota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego – odznaczenie regionalne nadane 24 września 2020 przez Sejmik Województwa Śląskiego.

.

Nagrody i certyfikaty: 


2019.04.04.

Henryk Jan Dominiak Zielony Czek 2019 Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych 2 fot.

• Zielony Czek 2019 – założyciel muzeum uzyskał nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi w kategorii DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH za Zielone Tychy Kultura (zewnętrzna część placówki).

2019.12.20. 2021.

LAUREAT ORŁY ROZRYWKI Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach (2a1)Orły Rozrywki 2019 Laureat Konkursu Wybór Klienta – za osiągnięcie statusu laureata w mieście: Tychy w zestawieniu Orły Rozrywki 2019 – uzyskana ocena 9.1/10 pkt i pamiątkowa nagroda. Rok 2020 przyniósł 1 miejsce w mieście Tychy.

2020.08.11, 2021.

LAUREAT ZŁOTE ORŁY ROZRYWKI 2019 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w TychachZłote Orły Rozrywki 2019, 2020 – według sporządzonego przeglądu ocen klientów, muzeum należy do 6.05% przodujących podmiotów branży Rozrywki w Polsce. Placówka otrzymała pozłacaną szczerym złotem mosiężną statuetkę.

2020.08.20.

Muzeum Dominiak Certyfikat ISO 9001 PN-EN ISO 90012015-10 ISO 9001 2020 -1Certyfikat ISO 9001 muzeum posiada wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015-10. Na podstawie decyzji z dnia 20.08.2020 r. stwierdza się, że System Zarządzania Jakością
został oceniony pozytywnie. Numer certyfikatu: 20/08/2020/TS/WA/749/05.

Muzeum Dominiak CERTYFIKAT JAKOŚCI - Europejska Gwiazda Obiekt Historyczny EG 2020 -1CERTYFIKAT JAKOŚCI – Europejska Gwiazda Obiekt Historyczny – Licencja nr WA-20082020-EG-018  ważna od 20 sierpnia 2020 r. Dokument wydano Decyzją Europejskiego Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. – Administratora Programów Promocji Jakości oraz Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii. O ten atest mogą podejmować starania gmachy hotelarskie, wypoczynkowe, turystyczne: muzea, dwory, zamki, pałace, baszty, arsenały również schrony dla ludności cywilnej i sanatoria, które chcą wyakcentować historyczne ukierunkowanie obiektu.

2020.08.21.

Muzeum Dominiak CERTYFIKAT JAKOŚCI – EUROPEJSKI LIDER JAKOŚCI- ELJ 2020 -1CERTYFIKAT JAKOŚCI – EUROPEJSKI LIDER JAKOŚCI – Licencja nr WA-21082020-ELJ-3003 ważna od 21 sierpnia 2020 r. Akt przyznało Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o. Departament Weryfikacji Jakości; Departament Promocji i Monitoringu, ul. Potrzebna 3 lok.5, 02-448 Warszawa.

2020.09.08.

Muzeum Dominiak - CERTYFIKAT EUROPEJSKA GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI - EGNJ 2020 -1Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości – Licencja nr WA-08092020-EGNJ-1348 ważna od 08 września 2020 r. Przyznany glejt jest wyrazem uznania za gruntowność włożoną przez architekta jednostki w celu dostosowania działów upowszechniających i popularyzujących kulturę do standardów europejskich, przy zachowaniu rodzimego profilu twórczości oraz polskiej tradycji.

Muzeum Dominiak - CERTYFIKAT POLSKA GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI - PGNJ 2020 -1Certyfikat Polska Gwarancja Najwyższej Jakości – Licencja nr WA-08092020-PGNJ-034 ważna od 08 września 2020 r.

2020.09.10.

Platynowy Lew Biznesu.

2020.10.14.

Muzeum Dominiak CERTYFIKAT IBK – Przedsiębiorstwo Godne Zaufania -1CERTYFIKAT IBK – Przedsiębiorstwo Godne Zaufania – Wyróżnienie Konsumenta 2020.

.

.

BIP1:


podróżowanie samochodem w istotnym celu podróży przepisy odnoszą się do jazdy autem

Rok 2013

Stałe oznakowanie E-22b – IKM. 7221.181.2013.PT . UM Wydział Komunikacji Tychy – 16.07.2013. Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym muzeum, Mini Park Raj, tyski rubinowy zegar słoneczny.

Opinia KMP w sprawie ustawicznego oznakowania E-22b Rd-2235/13. Tychy, dnia 17 lipca 2013 r. – wydano opinię pozytywną dla projektu oznakowania na ulicy Żwakowskiej w Tychach znakiem E -22b.

.

Regulamin uzgodniony z Wydziałem Legislacyjnym MKiDN DL/1307/13. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Warszawa, dnia 14 października 2013 r. 

Częścią struktury organizacyjnej Muzeum są umieszczone w dalszej części zagadnienia dotyczące sedna sprawy:

Dział Malarstwa, Rysunku i Grafiki – reprezentowany przez sztukę współczesną: Malarstwo, Rysunek i Grafikę.

Dział Rzeźby i Ceramiki – symbolizowany nowo wprowadzoną Rzeźbą i Ceramiką.

Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki – ujawniany przez Falerystykę, Weksylologię, Heraldykę, Symbolikę i Emblematykę.

Dział Broni Białej

.

BIP1:


rodzinne spotkania ze sztuką i kulturą

Rok 2014

Nadanie placówce numeru REGON przez Urząd Statystyczny – Katowice data: 07-03- 2014. Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

.

BIP1:


szkolne wycieczki w celu poznawczym prac plastycznych

Rok 2015

Ciastka Dublety sprawunkiem na okoliczność Gwiazdora 2015 – Faktura VAT Nr FP 1187000151203-003174 Sprzedawca: Lidl Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.

.

BIP1:


artysta plastyk malarz grafik rzeźbiarz fotografik twórcy tworzący sztukę współczesną

Rok 2016

Prawo Ochronne nr 287521 na znak towarowy trwa od: 2016-04-27. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2016-12-19. W 41 klasie towarów m.in.: fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych. informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji. organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa konkursów. publikowanie książek, kształcenie praktyczne, usługi muzeów i wystaw.

.

BIP1:


własny kąt i ciepłe gniazdko województwo śląskie na obszarze Niziny Śląskiej

Rok 2017

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z zabezpieczeniami różnicowo nadprądowymi i nadprądowymi – Protokół Nr 01//06/2017 z dnia 25.04.2017. r. Nazwa firmy wykonującej pomiary – P.U.H. EL-MAR. Marcin Grzeszczak 43-100 TYCHY, ul. Darwina 9/43.

.

Międzynarodowy Dzień Dziecka 2017 przysmaki – FAKTURA VAT FA/4807/2017/3060 – sprzedawca Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. – coroczne nadzwyczajne wydarzenie milusińskich odznaczające się organizacją w siedzibie placówki. Data sprzedaży: 2017-05-31. 

.

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej angażowanego lokalu dodatkowo gruntu – OC WNIOSEK – POLISA NR : 908557196857. WARTA EKSTRABIZNES PLUS. Okres ubezpieczenia od dnia : 2017-07- 05 do dnia : 2018-07- 04. Adresy ubezpieczonych lokalizacji: 1. 43-100 Tychy, Żwakowska 8/66, 2. 43-100 Tychy, Działka Nr 4549/26.

.

Inwentaryzacja składników majątku działki nr 4549 26 rok 2017 o łącznej powierzchni 331 m² położonej przy ulicy Żwakowskiej na dzień 30 listopada 2017 r.

.

Paczki z okazji Dnia Mikołaja w roku 2017 – słodycze do paczek – FAKTURA ALDI Sp.z o.o. data zakupu: 01.12.2017, Numer Faktury : 090 2017 01868.

.

BIP1:


zorganizowane grupy z przewodnikiem

Rok 2018

Dowód transakcji kupna opryskiwacza master e Nr artykułu 5904235006033 – FAKTURA Numer: 120180122052826 Nr kasy: 05 / Nr par.: 2826 / 02000101605490004802 – Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa, Data sprzedaży: 2018-01-22.

➥ ZESTAW MALARSTWA : 

OCZAROWANIE , KAPLICZKA w ŁĘCZNEJ WIDOK Z DĄBROWY – GŁÓWNA ULICA Z 1899 ROKU , SOLIDARNOŚĆ , CHABRY ŁĄKOWE , MAKILILIE , GWIAZDA BETLEJEMSKA .

➥ INDEKS RYSUNKÓW : 

Z GUSTAWEM JESIENNY SPACER , KRÓLOWA , KRÓL , RYBA , KOŁYSANKA O KONIU NA BIEGUNACH , DZIECIŃSTWO . 

LISTA GRAFIK

➤ Dział: 

 SPECYFIKACJA RZEŹBY : 

ŚWIĘTA BARBARA Z WIEŻĄ . 

➥ ZESTAWIENIE CERAMIK .

➤ Dział: 

 EWIDENCJA FALERYSTYKI :

STEFAN BATORY HUTA BATORY . 

 Weksylologii . 

 INFORMATOR HERALDYKI :

HERBY (1957 do 31 maja 1975) SPINKA DO MANKIETU KOSZULI. Lewa (Rzeszów, Szczecin, Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Opole, Kielce, Poznań, Lublin, Białystok, Wrocław, Koszalin, Zielona Góra) . 

 ALFABET SYMBOLIKI :

MUNDUR GALOWY PUŁKOWNIKA No. 1 . 

 KATALOG EMBLEMATYKI :

PEUGEOT .

BRACTWO KURKOWE . 

KOPALNIA BARBARA CHORZÓW .

 Prezydent Miasta nadał prawo używania Herbu Tychy przez MMSPHJD w Tychach .

 Umowa użyczenia działki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m² na czas nieoznaczony .

 Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

 SPIS z natury za 2016 działka nr 4549/26 . 

 DECYZJA Marszałka Województwa Śląskiego na wycinkę drzewa .

➤ Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521.

➤ Unormowana audiencja – Międzynarodowe Święto Dziecka: 2D17

.

przydatne linki 


.

Dziennik Ustaw.

Monitor Polski.

CEIDG.

BIP gov pl.

.

BIP1 obrazek, fotka, zdjęcie, : udogodnienia 


cykliczne spotkania dla dzieci .

grupowe odwiedziny: szkoły, przedszkola, znaczkowicze, turyści, zakłady pracy. 

udogodnienia dla niepełnosprawnych.

parking dla rowerów w odległości 10 m.

parking udogodnienia dla kierowców (dwa stanowiska postojowe z nawierzchnią barwy niebieskiej).


.

możliwość fotografowania i filmowania eksponatów w celach prywatnych i informacyjnych w prasie 


.

wspomóż muzeum 


.

BIP1 / KATEGORIA 


.

Muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach. 

Galerie sztuki współczesnej.

Uważane jest za najmniejsze muzeum na świecie.

Globalne trendy sztuki współczesnej i najnowszej.

Nowe eksponaty artysty.

Zachęcający koszyk. 

Inspiruje do wycieczki.

Tyle na forum internetowym „sami o sobie”.

POWSTAŁO 


.

Wytworzone przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 22 stycznia 2014 r. 

Zaktualizowane przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 15 grudnia 2017 r.

.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Dane osobowe transformowane będą gwoli realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym personalia osobowe przysługuje akces do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie zbioru wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba, że rozdział prawa stanowi inaczej.

.


.

założyciel muzeum: Henryk Jan Dominiak.

aktualności: „ZYSK” – Wystawa Medali .

galeria w przestrzeni miejskiej: Zielone Tychy Kultura.

wypowiedzi dyrektora muzeum: Henryk Jan Dominiak Cytaty.

warto znać: INNE .

Kontakt na FB.

Bazy ngo .

BIP gov pl.

BIP MKiDN gov pl

SKRYBA Hurtownia Papiernicza Tychy – DOMINIAK AH

DOM LUX TYCHY Honoraty 32 Wiesława Konieczna – DOMINIAK AH.

SERWIS WAZA DOM LUX TYCHY – DOMINIAK AH.

BIURO RACHUNKOWE STOKŁOSA

BOJDOŁ BOSCH SERVICE BENEDYKT BOJDOŁ TYCHY

STEFAN BATORY HUTA BATORY MMSPHJD

.

Ia: 

adwokatowanie wymaga dopracowania. agitacja niepokój psychoruchowy. akceptacja a tolerancja – lekcja wychowawcza. alfabet morse’a chorągiewki. ambasadorowanie – jakie inne formy. antidotum na zło. 

Ib: 

bagno zwyczajne czy jest pod ochroną. bank. bar szczęścia. barachło typowe dla mówionej odmiany śmiecie. baran. barbakan. basen. basteja. bastion wiedza 2000. bat spycharka ciężka. beka. berek instrukcje zabawy w dowolnego berka. beret wojskowy.

IIb:

Berło i jabłko. bez biały. biało. bibelot broszka. bicz spleciony z rzemieni. biel termoaktywna. bielak lub szarak. bilirubina w moczu. biust do karmienia. bór a puszcza to środowiska przyrodnicze. bory dolnośląskie. Brama Słońca. bramka na schody zabezpieczająca dla dzieci. 

.

IIb:

brandenburska brama. brat krewny drugiego stopnia w linii bocznej o płci męskiej. bratnia dłoń. brud pod paznokciami. bunt szlachty. bydło. byk znak zodiaku. bzu czarnego kwiaty w cieście.

Ic:

calin. ceduła. cegła szamotowa do pieca. cel uświęca środki czyja to myśl i co oznacza. cenotaf. cent amerykański. chody. chomik. chronić nie wyburzać. chura. cień wiatru. ciułacz dusigrosz.

.

IIc:

corrigenda. cud na pustyni. cug. cygański tabor. czad cichy zabójca. czar prysł. czas na herbatę zimowy czar. czołg. czoło. człek ptak. cło antydumpingowe na części rowerowe.

Id:

dać na ofiarę w kościele. danie główne na przyjęcie. dar. dasz. datek zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne. demonstracja. derby. dezel. diagram. dobrodziejstwo.

.

IId:

dofinansowanie do ogrzewania gazowego. dog. dojścia do urządzeń technicznych norma. dojście ewakuacyjne. donacja a dotacja. donżon. dopłata unijna. doradztwo. dostęp aplikacji do sprzętu graficznego został zablokowany.

.

IIId:

dotacja. drąg do przyciskania siana na wozie. drobiazg pod choinkę dla dziewczyny. drogowskaz. drzwi przesuwne naścienne. duet. duo. dur. Dziedzictwo. dzik historie. dziś jestem blondynką.

.

Ie:

ekspozycja bez tajemnic. event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej. ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu. finansowa dotacja. forum komputerowe bez logowania. fory.

.

Ig:

gad. Galeria. gapie. gar. gary stołowe. gawiedź. gil jeden z bardziej popularnych w kraju ptaków. Gips. globtroterski. Glu. glut. gnat. gniot. gnój. gol. góra. gościniec.

.

Ih:

halo, hel pierwiastek chemiczny. hobbysta junior, hołota potocznie. homo ssak naczelny z rodziny człowiekowatych.

.

Ii:

ilustracja, indeks, instruktaż stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy. inwentaryzacja środków trwałych ustawa o rachunkowości. inwentarz, inwentura.

.

Ij:

jadłospis obiadowy na tydzień dla rodziny. jaro się jaro. jasne wiadomości. jawność i przejrzystość finansów publicznych. jałmużna, joj, judo. jutro.

.

Ik:

kafar, kamień nagrobny, Kan, kancera prawna. kartonik na prezenty. kartoteka magazynowa uzupełniona, kasa. katalog, kempingowy, kendo.

.

IIk:

kesch. kiedy. kierunkowskaz. kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej. kil. kilo. kit. klamot. klekot. kmieć chłop. kmiot. koczowniczy. Kolekcja.

.

IIIk:

koli. koligacje. komin na drutach na okrągło. komputer kwantowy zasada działania. kary koń karą kobyłę kochał. koneksje. konsultacja neurologiczna. kontramarka. kontrasygnatura. kora nadnerczy hormony. kość ogonowa u człowieka.

.

IVk:

kot. kotylion na bal karnawałowy. koza. kozik leśniczego – składany nóż w drewnianej oprawie. koło. krajoznawczy teren. kredyt zaufania. kropka nienawiści. kroplówka na kaca apteka. krowa i kurczak. krypciucha rzecznictwo agitacja.

.

Vk:

kryptoreklama prawo prasowe. krzewienie. Krzyż. kula. kulig zimową porą. kulo zielona. kumoterstwo przy obsadzaniu stanowisk. kura domowa. kuroniówka. kutwa. kwiat czarnego bzu. kładka pieszo rowerowa.

.

Im:

magia w blasku księżyca. makro dla gastronomii. malikowe pole tak jak malinowe wzgórze. mango owoc właściwości odchudzające. manifestacja barw narodowych. marka kawy naturalnej. maro sklepy. Mars planeta czwarta od Słońca. masy plastyczne z mąki ziemniaczanej. mata piankowa czarno biała.

.

2132. 2182. 2392. 2372. 2378. 2388. 2395. 2370. 2372. 2394. 2386. 2391. 2377. 2380. 2387. 2392. 2388. 2394. 2392. 2389, 2377.

.

BIP1 Ciołek herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

50 Responses to BIP1

 1. admin says:

  18 grudnia.
  Uniwersalistyczna radość – Międzynarodowy Dzień Migrantów – mianowany 4 grudnia 2000 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wyznaczona doba koreluje z 18 grudnia 1990 roku, kiedy zaistniała Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków Ich Rodzin.

 2. admin says:

  TURCJA

  Na przestrzeni wieku XVI osmańska Turcja zwiększyła się do fenomenalnej potęgi. Od momentu zdobycia Konstantynopola trzykrotnie zwiększając swe nieruchomości.

  Po umiarkowanie bezkonfliktowym zwierzchnictwie Bajazyta II objął rządy jego syn, konfliktowy sułtan Selim I (1512-1520), określany mianem Okrutny. Zapoczątkowywał on serię podbojów kampanią kontra Persji.

  Turcy, deklarujący islam w formie ortodoksyjnej, znany jako sunna, spostrzegali Persów, entuzjastów muzułmańskiej doktryny szija, za heretyków.

  Jedno i drugie państwo dzieliły poza tym sprzeczności etniczne. Utrzymywały się nieustanne rozbieżności graniczne.

  Turcy mieli uznanie dla wyższości, w odniesieniu do kultury perskiej i po zajęciu Tebrizu Selim nie tylko zagrabili ogromny łup, ale i podporządkowali sobie ogrom wysoko wykwalifikowanych rzemieślników dodatkowo artystów. Przymuszali uprowadzonych do osiedlania się w miastach i osiedlach tureckich, w pierwszej kolejności w stołecznym Stambule.

  Od tego momentu talent Persów, co więcej w dziedzinie tworzenia niezawodnej i pięknej broni, był przeznaczony bezpośrednio Turkom. Skutkowało to w rezultacie wykształceniem nowatorskiego, imperialnego stylu uzbrojenia tureckiego, którego dynamizacja pozostawała aż do końca XVII w.

  Mimo wszystko najważniejsza dla ewolucji środków bojowych tureckich była ponowna ekspedycja panującego Selima, w tym przypadku na mamelucki Egipt. W roku 1517 Selim wtargnął jako triumfator – zdobywca do Kairu i od ostatniego władcy mameluckiego, Motawakkila, zawładnął dla siebie i dla swych kontynuatorów tytuł kalifa – następcy Proroka.
  Zaanektował do Stambułu świętą chorągiew Mahometa (sandżak szerif), jak też jego płaszcz oraz klucz do świątyni Kaaba w Mekce. W tej samej chwili i wybitna broń mamelucka w formie trofeów podążyła do stolicy osmańskiej. Kolejny raz stała się wzorem dla działalności produkcyjnej tureckiej.

  Armijna intensywność Turków doszła do zenitu w stadium administrowania następnego sułtana, Sulejmana II Wspaniałego (1520-1566). Bezzwłocznie po zajęciu tronu, Sulejman rozpoczął ruch wojenny przeciwko królestwu Węgierskiemu.

 3. admin says:

  KOLEKCJE I ZNAWSTWO DAWNEJ BRONI WE WŁOSZECH.

  W trakcie od XIV do XVII w. Włosi w generowaniu broni bojowej i paradnej wyeksponowali się na mistrzowski, obok Niemców, teatr w Europie.
  Emanowali szaloną kreatywnością i śmiałością twórczą, do syta pozostawiając w tyle swych dysydentów.

  Z gremialnch warsztatów płatnerskich północnowłoskich, wiodąco z Mediolanu, dawały znać o sobie cudowne zbroje.
  Mistrzami byli rodem z Włoch miecznicy i szpadnicy, kusznicy i rusznikarze, siodlarze, ludwisarze, wytwórcy broni obuchowej i drzewcowej.
  Powiem więcej wszelkich innych narzędzi i maszyn służących wojnie.
  Byli w stanie zestawiać w całość najwyższy szczebel techniczny z subtelnym smakiem powoływania do życia formy z doborem dekoracji.

  Broń włoska cząstkowo raptem zostawała w kraju, w wyprzedzającej porcji była z góry adresowana kontrahentom zagranicznym.

  Współcześnie jest możliwe namierzyć ją często muzeach świata.
  Też w łonie zasobności leningradzkiego Ermitażu, jak również nowojorskiego Metropolitan Museum of Art.

  Faktyczne aktualnie zestawienie broni we Włoszech wcale nie współgra z przełomową wymową kraju, w przypadku gdy chodzi o oryginalną produkcję.
  Sprężyną tego stanu jest bez dwóch zdań rozwlekłe rozwarstwienie polityczne Włoch i niedobór idei podstawowego zbioru o charakterze panteonu sławy.
  Możliwie przestrzeni trofealnej – jest niezbędne albowiem pamiętać, że skuteczna akurat intencja przysłużyła się do kreowania najsłynniejszych zbrojowni.
  Typować tu można między innymi austriacką w Ambras, w przyszłości w wiedeńskim Burgu, angielskiej w Towerze, francuskiej w Pałacu Inwalidów, alboż moskiewskiej na Kremlu.

  Umiarkowanie doniosłość tę posiadała we Włoszech królewska zbrojownia w Turynie (Armeria Reale).
  Spektrum nieocenione i przebogate, legendarne z wielu arcydzieł, równolegle wyraz wszechmocy dynastii sabaudzkiej.

  Na oczach świata istotność takiego panteonu łaknie przepełnić Museo Nazionale di Castel S. Angelo w Rzymie.

  W Turynie streszcza się dodatkowo wystawne panoptikum artylerii (Museo Nazionale Storico d’Artiglieria).

  Arcykosztowne, wszakże niespecjalnie powszechne, zbiory przełomowej broni zachowały się w Bargello (Museo Nazionale, Palazzo del Bargello) we Florencji.
  Ponadto w Pałacu Dożów w Wenecji (La Sala d’Armi Palazzo Ducale).
  Następnie w Wenecji, w zabytkowym miejskim arsenale, widnieją nieprzeciętnie intrygujące zbiory marynistyczne (Museo Storico Navale).

  Ruchomość w przedmiocie dawnego oręża zawdzięczają Włochy na ogół bogatym kolekcjom prywatnym, które z zasady znalazły miejsce w zbiorach publicznych.

 4. admin says:

  Tyska Rada Miasta w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze uchwaliła dnia 22 marca 2018 roku, że ulica Armii Krajowej przynalerzy do Okręgu trzeciego podobnie jak: ciąg jezdny Aleja Bielska nr od 135, za wyjątkiem nr 201 i 203, Aleja Marszałka Piłsudskiego nr nieparzyste od 67 i nr parzyste od 28, Aleksandra Zelwerowicza.

  Poza tym ulica Alfonsa Zgrzebnioka, Bajkowa, Barwna, Bieruńska, Cielmicka z wyjątkiem nr 4 i 6, Dymarek, Gabrieli Zapolskiej, Gajowa, Generała Ch. De Gaulle’a, Gostyńska, Górna, Grunwaldzka.

  Zarówno szlak komunikacyjny Henryka Jordana, Henryka Wieniawskiego, Hutnicza, Jadwigi Jędrzejowskiej, Jakuba, Jasińskiego, Jana Targiela, Jankowicka, Jasna, Jedności, Jemiołowa.

  Ponadto trasa Jesienna, Junaków, Jurajska, Jutrzenki, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Księdza Karola Szojdy, Księdza Tischnera, Leśników, Lwa Tołstoja, Łęgowa, Mała, Na Grobli.

  Dodatkowo jezdnia Na Wzgórzu, Nad Jeziorem, Nadrzeczna, Okrężna, Paprocańska, Parkowa.

  Jak też Plac Filipa Nowary, Plac Zbawiciela, Plac Ziętka, Podgórna, Poziomkowa, Prosta, Przemysłowa nr parzyste do 40 i nr nieparzyste do 19, Rudolfa Zaręby.

  W podobny sposób pas Rybitwy, Rzeczna, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Jaracza, Strefowa, Strzelecka, Św. Józefa, Turkusowa.

  Powiem więcej szosa Wincentego Witosa, Władysława Jagiełły, Władysława Sikorskiego, Zacisze, Zbożowa, Ziemiańska, Ziołowa, Złota, Zygmunta.

  http://dominiakah.com/wp/tychy-od-dawna-do-wspolczesnosci/ulica-armii-krajowej-w-tychach/

 5. admin says:

  24 czerwca.

 6. admin says:

  IIa: apologia przypadkowości. aprobata techniczna a krajowe deklaracje właściwości użytkowych. asekuracja bloku w siatkówce. asekurowanie wspinaczka – przyrządy asekuracyjne wspinaczka. asygnowanie również przeznaczanie pewnej sumy pieniężnej na określony cel. gdzie podłożyć podnośnik żaba.

  IIw: wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. wspomożenie wiernych modlitwa. wstawiennictwo swiętej rity. wyjście przez sklep z pamiątkami. wykaz chorób zawodowych. wykres zdania pojedynczego. wyliczanka o biedronce. wyliczenie żywotności ekonomicznej gospodarstwa rolnego. sobie żabka mała. żaba skacze przez ulice. wyręka zapracowanej matki.

  BIP1 IIIw: wyróżnienie sylaby w wyrazie. wystawienie faktury przed wykonaniem usługi. wystawa sklepowa. wystawa w galerii. występ przed gwiazdą wieczoru. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu. wywyższenie horusa.

  Iz: zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowe., zachęta do działania, zademonstrowanie projektu ustalenia sposobu prezentacji efektów pracy. zalecenie wprawia w ruch maszynę. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. zapewnienie bezpieczeństwa.

  IIz: zapomoga zdrowotna dla nauczycieli. zasiłek opiekuńczy na członka rodziny. załatwiactwo. zasada rejestru katalogu. zbiór. zbiór danych. zbiór dzieł sztuki. zebrani.

  BIP1 IIIz: zestaw danych. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. znajomości powiązania zwłaszcza z osobami wpływowymi. związki w wielu religiach kreator świata. życzliwa dłoń.

  I. INFORMACJA [łac. informatio ’wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie’. W cybernetyce i teorii informacji, każdy czynnik, który ludzie, organizmy, żywe lub urządzenia automatyczne mogą wykorzystać do bardziej sprawnego, celowego działania (w szczególności sterowania). — wiadomości.

 7. admin says:

  Ir: BIP1 IIr: rada europejska przewodniczący parlamentu europejskiego. ratunek wybawienie. reguła markownikowa. rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. rejestracja samochodu. reklama społeczna praca licencjacka. reklamowanie od czynnej służby wojskowej. rekomendacja wzór. remanent likwidacyjny a podatek dochodowy 2018. reminiscencja a retrospekcja. repertorium czynności tłumacza przysięgłego. reszta kwasowa wartościowość. resztka świecy. resztka pozostałość. retrospekcja disco polo. retrospektywa rozgwiazda. rewia na lodzie przygody sindbada żeglarza. róg obfitości.

  IIIa: agent specjalnej troski. akr jednostka miary powierzchni gruntów. amor sprawił 2019. amory cietrzewi. amur rzeka. anachronizm, antyk określenie świata starożytnego. archaizm w reklamie. Art. asysta grawitacyjna. audytorium maximum uniwersytetu jagiellońskiego. autoreklama o sobie. awans społeczny. awansowanie pracownika samorządowego z podinspektora na inspektora.

  VIIp: VIIIp: protekcjonizm wychowawczy w warunkach wolnego rynku, przedstawienie na dzień babci i dziadka, przegląd sportowy żużel tabela 1 ligi. przydział mobilizacyjny 2019. przyjacielska dłoń. przysługa dla martwych. przyznane środki. przyznanie lokalu socjalnego po eksmisji. publicity prasowa promocja biznesu. publiczka ironicznie lub żartobliwie o publiczności. publika wizerunku bez zgody odszkodowanie. rogi renifera z dzwoneczkami. róża to zakaźna choroba skóry. rozkładany i podnoszony stolik kawowy. rycina kołacz królewski – jak można zinterpretować symbolikę ryciny.

 8. admin says:

  %. &. (). *. +. -. 100. 10000. 10001. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 11111. 1380. 1410. 1945. 22222. 28888. 33333. 44444. 666. 66666. 777. 77777. 88888. 99991. 99992. 99993. 99994. 99995. 99996. 99997. 99998. 99999. @. aaa. aab. aac. aad. aaf. aag. aah. aai. aaj. aak. aal. aam. aan. aar. aas. aat. aau. aav. aaw. aax. aay. aaz. admin. as. Beton. ból. buda. byki. ccccc. dni. dziad. dział. end. fine. forma. formy. glanc. Glina. gnat. grań. hak. home. huk. i. II. IV. IX. kbo. klej. las. lata. lcd. lllll. lud. luka. mur. nr. ogół. okres. pgdn. pgup. pióro. przez. ryby. seo. Skala. stan. szczyt. Ulica. V. VI. VII. VIII. woły. www. x. XI. XII. XIII. XIV. XIX. XV. XVI. XVII. XVIIU. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXIX. XXV. XXVI. XXVII. XXX. żal. żel. znaki. łoś.

 9. admin says:

  6 czerwca.
  Rodowita galówka – Święto Wojsk Chemicznych.
  Cykl dedykowany jest:
  Wojskom Lądowym reprezentowanym poprzez: 4 Pułk Chemiczny w Brodnicy, 5 Pułk Chemiczny w Tarnowskich Górach. Marynarce Wojennej symbolizowanej za sprawą: 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (30 Kompania Chemiczna MW w Dziwnowie), 3 Flotylli Okrętów (55 Kompania Chemiczna MW w Rozewiu).
  Siłom Powietrznym uosabianym za pośrednictwem: 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w Śremie.

 10. admin says:

  It: tabela procesu pielegnowania. tabelka rysunkowa wymiary. tablica rejestracyjna wymiary liter na tablicy rejestracyjnej, teatr rozrywki – jak odnieść sukces w biznesie zanadto się nie wysilając. trybuny teleskopowe.

  BIP1 IIIs: sugestia w literaturze. sukurs odsiecz wiedeńska. słuchacz uniwersytetu trzeciego wieku. słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych. słuchający mężczyzna. słup przydrożny – inne atrakcje turystyczne.

 11. admin says:

  IIs:

  środek do czyszczenia fug. środek zaradczy. stosunki przestrzenne karty pracy. straż galaktyki. strzałka w prawo. studenci z czasów Kopernika. stypendium rektora. subsydium produkcji krajowej. subwencja oświatowa na ucznia niepełnosprawnego.

 12. admin says:

  Is, Iu: sala – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia. salon kosmetyczny. salon wystawowy. schronienie dla bezdomnych ludzi. seans spirytystyczny. skorowidz na końcu książki. socjal w niemczech na dzieci. jak zablokować spam telefoniczny. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. sponsoring sportowy. sposób poruszania się ludzi. sprawdzenie punktów karnych.

  .

  uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu prawa. uczestnicy spotkań w starym browarze. układy pneumatyczne w maszynach i urządzeniach. umasowienie kultury. upominek dla babci i dziadka. upowszechnianie się wzorców rzymskich w podbitych prowincjach. uprzystępnianie zasobów. ustrzeżenie się przed ślubem. usługa gastronomiczna i cateringowa.

  IVr: rysunek wykonawczy złożeniowy prosty. rytm – rytmiczna muzyka klubowa. rzęchy pięciostawiańskie. rzecznictwo prasowe teoria praktyka konteksty. rzeźba terenu ukształtowana przez lądolód i wody pochodzące z jego topnienia. rzut poziomy – pionowy i ukośny.

 13. admin says:

  12 czerwca.
  Generalny akt zalążkowo uczczony 12 czerwca 2002 roku – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, o którym zdecydowała Międzynarodowa Organizacja Pracy z centralą w Genewie. MOP w 1969 roku dosłużyła się Pokojowej Nagrody Nobla.

 14. admin says:

  13 czerwca.
  W państwie nad Wisłą – Święto Żandarmerii Wojskowej. Doroczna uroczysta chwila, obchodzona z mocą ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku.
  Żandarmeria RP od samego początku operatywnie angażuje się w rolę konsensusową i rozładowywania napięć pod mecenatem NATO, ONZ, UE. Funkcjonariusze ŻW wypełniali przydzielone posłannictwo na arenie międzynarodowej. Wykonywali czynności operacyjno – rozpoznawczych na Bliskim Wschodzie: w Iraku, Syrii i Libanie. Żandarmi zaznaczyli swoje miejsce w środkowej Afryce: w Demokratycznej Republice Konga i w Czadzie. Ogół obowiązków przypadł im w udziale na obszarze Azji Południowej w Afganistanie. Wywiązali się z zadań w południowo-wschodniej Europie w Bośni i Hercegowinie oraz południowej Europie w Kosowie.

 15. admin says:

  21 sierpnia.

 16. admin says:

  IVp: poparcie plemiona po przejęciu wioski. popis bramkarza. poplecznictwo w kodeksie karnym. popularyzacja czytelnictwa w bibliotece szkolnej. popularyzowanie wiedzy o państwie lub regionie. porada lekarska. poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. posiłki regeneracyjne. znany kucharzom i miłośnikom dawnych pieśni wojskowych.

  Vp a: pouczenie świadka w postępowaniu administracyjnym. powiązania kapitałowe w zbiorowości. prawidło do rozciągania butów. prewencja pierwszego stopnia. prezent na rocznicę ślubu. prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. ogromny ssak morski o wrzecionowatym ciele.

  VIp: profilaktyka chorób genetycznych polega na przeprowadzeniu wielu badań. promowanie które ma w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów. propaganda sukcesu chwyty. propagowanie ochrony środowiska. protega wrocław. protekcja w pracy.

  BIP1 IIIr: ROW Rybnicki Okręg Węglowy. protekcja w pracy. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę wzór. rudyment perkusja. ruina gracza – problem. rupieć z lamusa – amerykańskich próbników kosmicznych.

  Iw: wejścia – gniazdo karty graficznej na płycie głównej. widownia na piętrze. widzowie na koncercie potocznie. więzi rodzinne psychologia. wotum zaufania dla burmistrza. wpływy pieniężne danej firmy. wskazanie w oparciu o przepisy nieprawidłowości w realizacji usług transportowych. wskazówka dotycząca postępowania. wsparcie finansowe na naukę języków obcych.

 17. admin says:

  22 sierpnia.
  Manifestowany wyznaczony czas wyszczególniany w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii – Światowy Dzień Mleka Roślinnego.

 18. admin says:

  BIP1 IIp: pochwała macochy. podarek wydawał mi się zdecydowanie zbyt hojny. podarunek wigilijny – wielbłąd dwugarbny. podniesienie prestiżu czegoś.

  IIo: odtrutka na benzodiazepiny. oferta śniadaniowa restauracja. ofiara losu. ogólność prawa skutki niewypełnienia. oparcie belki drewnianej na murze. opieka nad osobami starszymi.

  IIIo: orędowanie chwały – żołnierz przechodzi do nieba. orędownictwo a stawiennictwo. osłanianie rododendronów na zimę. osłona tarczy hamulcowej. otrzymać coś w darze.

  IIIp: podniesienie rangi czegoś. podpora domku czarownicy. podpowiedź do piknik słowo. pokaz sztucznych ogni na weselu. pokazówka na torze przeszkód. pomaganie przez bieganie. pomocna ręka.

  Vp: pospólstwo trudno dostępne miejsce w lesie, pośrednictwo finansowe kredyty, polisa ubezpieczeniowa.

 19. admin says:

  IIIo:

  oko saurona. okoń wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. opad mszysty. opat monasteru. opór naczyniowy w krążeniu. order odrodzenia polski. ostatek świecy. owca stepowa – owce o bardzo cenionej wełnie. owoce morza. oznaczenia przewodów elektrycznych w samochodach.

 20. admin says:

  BIP1 IIo:

  ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. odbiorcy o podobnych zainteresowaniach w kwestii znaczków, monet, staroci, mebli antycznych lub zegarów. odpoczynkowy dom za miastem czyli altanka albo nawet dacza nad jeziorem. odrapaniec człowiek obszarpany, niechlujnie ubrany i niedożywiony. odrobina energii w fizyce i pomysł dobrze się sprzedaje. odsiecz wiedeńska skutki. Odznaczenie za wytrwałość na polu nauki. odznaka jeżdżę konno. ogniwo eko plus.

 21. admin says:

  8 września.
  W terenie położonym między Morzem Bałtyckim i Karpatami – Dzień Dobrej Wiadomości.
  .
  Ogólnoludzki dzień świąteczny – Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji (pod kuratelą UNESCO). Prekluzja opowiada się za dowartościowaniem osób i instytucji propagujących ingreminację do zasobów wiedzy na świecie.

 22. admin says:

  In: nagrobek pojedynczy nowoczesny. nagłaśnianie w mediach działalności służb wywiadowczych. narzędzie zbrodni. naszywka na mundurze z gwiazdkami i belkami. nepotyzm kumoterstwo. niebo jest tam. nobilitacja nadanie szlachectwa. noga kleszcza została w ciele. nomadyczny uniwersytet wyobraźni. nóż motylkowy treningowy.

  IIg: gołąb gatunek średniej wielkości ptaka. grad jaki to stan skupienia. Święty Graal. grant bezzwrotne narzędzie finansowania. stary grat w lamusie. gratis uczciwa cena. grom z jasnego nieba. grot do lutownicy. Grota Roweckiego Stefana gen. gruchot klekot klamot staroć rzęch dziadowizna dziadyga bieda. gwarancja bankowa koszt. gwiazda polarna. głoszenie dobrej nowiny.

  Ip: panaceum środek uniwersalny. parantele rodzinne. parasol ochronny. pilnowanie przeciwnika w piłce nożnej. pinakoteka czyli kolekcja dzieł sztuki. plecy okrągło wklęsłe ćwiczenia domowe dla dorosłych. ocean atlantycki temperatura wody. ochranianie statków w regionach zwiększonego ryzyka. obdrapaniec łachmyta odrapaniec.

  IIm: materialista tylko liczy pieniądze. mały piesek pokojowy. medal uśmiechu. melon miodowy kalorie. memento mori. menu na urodziny w domu. metka łososiowa. metr kwadratowy pola powierzchni. metryczka subwencji oświatowej.

 23. admin says:

  IIIm: miara pomieszczenia w przyziemiu budynku. migacze do roweru. mikro przedsiębiorstwo. mila morska. minaret przy meczecie. minialbum muzyczny. miniaturowy model architektoniczny lub nisza w ścianie przeznaczona na posąg boga. mit chorób nieuleczalnych. miłośnik i kolekcjoner książek. modernizować miejskie tereny. 1 mol elektronów. mole ubraniowe w naszym mieszkaniu przenoszą się z miejsca na miejsce w okresie lata.

  IVm: monument papieża. mord w orient expressie. most szpiegów. most dla pieszych. sieć komputerowa. informacje ogólne. most nad Jeziorem Pilchowickim. most w kategorii modelarstwo. most graniczny. program koordynowany. most Varola, mosteczek zielony przy zielonym gaju. młot udarowy do chodników ścian podłóg. sklep internetowy. młynek do kawy żarnowy.

  Io: obelisk kładzie się cieniem. obiekt kultu. obietnica pod jemiołą. objazdowy zakład fotograficzny. obrona cywilna w czasie wojny. ocal stajennego i konie. publiczna szkoła podstawowa. ocalenie wybawienie z opresji.

 24. admin says:

  9 września.
  Wszechświatowe obchody – Światowy Dzień FAS (od 9 września 1999 – pierwsze świętowanie w Auckland w Nowej Zelandii; w Polsce od 2001 w Śląskim miasteczku Lędziny).
  Przeznaczeniem jest obnażenie dalszoplanowym matkom konsekwencji picia alkoholu w trakcie ciąży. Unaocznienie powiązań z ewolucją płodu, a z perspektywy czasu, przypuszczalnie nienormalny rozwój dziecka – dotknięte kalectwem dziecko z zespołem alkoholowym (FAS) i poalkoholowym (FASD).

 25. admin says:

  26 września.
  Internacjonalne realia – Europejski Dzień Języków, Międzynarodowy Dzień Języków Obcych (określone w 2001 przez Radę Europy z siedzibą w Strasburgu). Cała Europa rokrocznie powołuje wszechobecne imprezy regulowane Krajowymi Punktami Kontaktowymi. Konkretne zdarzenia aktywizują instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły i biblioteki.

 26. admin says:

  14 października.
  Poprzednio (początki w 1957 roku) ogólnopaństwowy Dzień Nauczyciela – od 1982 roku Dzień Edukacji Narodowej – oddaje honory świętu inauguracji Komisji Edukacji Narodowej – postulat króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 27. admin says:

  16 listopada.
  Ponadgraniczne nadzwyczajne wydarzenie – Międzynarodowy Dzień Tolerancji – ukonstytuowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku na mocy rezolucji 51/95 z 12 grudnia 1995 roku. To reguła szacunku, akceptacji i aprobaty kapitału wielopostaciowości kultur na błękitnej planecie.

 28. admin says:

  17 listopada.
  Międzykontynentalny obchód doroczny od 2012 – Światowy Dzień Wcześniaka (przedsięwzięcie Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Noworodkami, EFCNI). Priorytetem jest spotęgowanie kompetentności o przedwczesnych porodach. W dalszej kolejności eksponowanie przeciwieństw przedterminowo urodzonych dzieci co więcej ich rodzin z globalnego punktu widzenia.

 29. admin says:

  18 listopada.

 30. admin says:

  19 listopada.
  Interkontynentalne uroczystości doroczne – Światowy Dzień Mężczyzn – symbolem równowagi płci. Tendencja świętowania wszczęta u schyłku 1999 w Trynidad i Tobago (wyspiarskie państwo Ameryki Południowej). Zamysł zdobył aprobatę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zainteresowanie przesłanką urosło również wśród licznych reprezentantów ze Stanów Zjednoczonych, Afryki, Europy, Azji a nawet Karaibów. W Polsce Panowie bankietują nieurzędowo 10 marca.

 31. admin says:

  20 listopada.
  Pandemiczne dwadzieścia cztery godziny – Dzień Industrializacji Afryki – orzeczony w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest to zabieg chirurgiczny rozwoju przemysłowego Czarnego Kontynentu, którego konceptem jest by drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi, nie zajmował strefy na marginesie świata.
  .
  Rodzimy dzionek – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – czczony od 7 listopada 2014 r. Zadekretowany uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 32. admin says:

  21 listopada.
  Transgraniczne uroczyste zebranie – Światowy Dzień Telewizji – rozporządzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 17 grudnia 1996 roku. Punktem docelowym uroczystej chwili jest motywacja do syntetycznego przepływu programów telewizyjnych w obrębie: pokoju wraz z bezpieczeństwem, kultury, rozkwitu społecznego i gospodarczego.

 33. admin says:

  22 listopada.
  Pełne patosu wyznaczone terminy wewnątrzkrajowe biegnące do 26 listopada – zapoczątkowują się Dni Honorowego Krwiodawstwa ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż (organizacja pożytku publicznego). W granicach strategicznych maksym taktyki PCK pozostają kompleksowo: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Przywołany obowiązek jest następstwem członkostwa w Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wynikającego z ochrony ludzkiego zdrowia i życia.

 34. admin says:

  23 listopada.
  Wewnątrzpaństwowe armijne niezrównane rewelacje – Święto Wojskowej Służby Prawnej, o jakim przesądził Minister Obrony Narodowej z poniedziałkiem 8 stycznia 2007 roku. Nadrzędnym obowiązkiem WSP jest prawnie uzasadniona kontrola interesów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wojskowa Służba Prawna także doradza dowódcom w przestrzeganiu powinności proceduralnych w myśl z obligatoryjnym kształtem prawomocnym. Żołnierze zawodowi zaangażowani na płaszczyźnie formalnej radców czy też doradców prawnych co ważniejsze ciało etatowe jak na przykład doradcy i radcowie prawni są jej elementem składowym.
  Wzniosłość to perspektywa przekazania wyróżnień i złożenia honorów za niezmierzoną cegiełkę w modelowanie mentalności sądowniczej pełniących służbę wojskową, a także za perfekcyjny całokształt trudu w służbie.

 35. admin says:

  24 listopada.
  Unarodowione celebrowanie feministycznego równoznacznika Andrzejek – Katarzynki (w wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej – męczennicy chrześcijańskiej, zaliczanej do Czternastu Świętych Wspomożycieli). Wieczorową godziną rozgrywają się prognostyki młodych mężczyzn odnoszące się do zawarcia traktatu małżeńskiego i weryfikowanie asystentki konstruktywnej. Chwilowo komplet obrzędów stłumiony przez wzgląd na Andrzejki.

 36. admin says:

  25 listopada.
  W praojczyźnie – Dzień Kolejarza – 25 listopada. Corocznie od jesieni 1991 kolektyw kolejarski uświetnia swoją patronkę korzystając ze sposobności wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W ojczystych progach kolej powstała w roku 1842.

 37. admin says:

  29 listopada.
  Wspólne gale zarysowane Zgromadzeniem Ogólnym ONZ – Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim fundamentalnie świętowany wyróżniał się w roku 1978. Jest imprezą jubileuszową włączenia werdyktu nr 181 z 1947 roku o podziale Palestyny.
  .
  Na terytorium rodzinnym – Dzień Podchorążego – rocznica ataku powstańczego na Belweder (29 XI 1830) – wówczas siedlisko rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej. Była to pora wybuchy powstania listopadowego, której uczczenie tymczasem odbywa się niepowszednio uroczyście w wyższych uczelniach wojskowych.

 38. admin says:

  4 grudnia.
  W naszej kresce fragmentacji o przewodnim składniku w dorzeczu Wisły i Odry:
  Konwencjonalny Dzień Górnika nieszablonowo Barbórka – rokroczna gala górników i geologów.
  .
  Zadekretowane rozkazem ministra obrony narodowej z 1995 r. Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Radują się: 5. Pułk Artylerii w Sulechowie (12. Dywizja Zmechanizowana), 11. Pułk Artylerii w Węgorzewie (16. Dywizja Zmechanizowana) i 23. Pułk Artylerii w Bolesławcu (11. Dywizja Kawalerii Pancernej). Suplementarnie doznają radości dywizjony artylerii samobieżnej strukturalnie przypisane do brygad pancernych i zmechanizowanych.
  .
  Obydwie okazje scala święta Barbara – patronka artylerii, niespodziewanej śmierci i trudnej pracy (hipotetycznie w nawiązaniu do uderzenia pioruna, który przeniknął jej ojca).

 39. admin says:

  5 grudnia.
  Bestsellerowy tłumnie monitorowany co dwanaście miesięcy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – zredagowany w efekcie rozstrzygnięcia Parlamentu Narodów 17 grudnia 1985 roku.
  .
  Ponadjednostkowy Światowy Dzień Gleby – oficjalnie powołany w 2002 przez Międzynarodową Unię Gleboznawczą (IUSS) – dla uświetnienienia ojca narodu, króla Tajlandii Ramy IX – Bhumibola Adulyadeja.

 40. admin says:

  10 grudnia.
  Wprowadzony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wszechogarniający Dzień Praw Człowieka, opiewany raz w roku w rocznicę urodzin Powszechnej deklaracji praw człowieka z okresu 1948.
  .
  W nieobcym sektorze Dzień Odlewnika – rocznicowy wysokospecjalistyczny i poświęcony kadrze pracowniczej zalewającej z wyprzedzeniem zaprojektowane formy ciekłym materiałem.

 41. admin says:

  25 grudnia.
  Niezmienna ceremonia liturgiczna wypada 25 XII (dylemat polemizowany w gremium uczonych) – Boże Narodzenie – katolicki argument – narodziny Jezusa Chrystusa.
  Zarodkowo obchodzone 6 stycznia (tzw. Epifania), a od IV w. – 25 grudnia, w etapie zimowego przesilenia słońca.
  W tym samym okresie, porównywalny rytuał zwracał uwagę w mitraizmie na cześć Mitry, Słońca Niezwyciężonego (Sol Invictus).
  Przy księżycu z wigilii na arcyważną dzienną porę Bożego Narodzenia manifestuje się w kościołach tzw. pasterkę.
  Termin powołania Pomazańca cechuje się urozmaiconą obrzędowością ludową. W Polsce usadowiły się m.in. przeżytki zamierzchłych obrządków słowiańskich oraz inspiracje grecko-rzymskie i germańskie.
  Do istotnie schematycznych przystoi ubieranie choinki oraz kultowa uczta wigilia. Cenniejsze automatyzmy to przyśpiewywanie kolęd i pastorałek, kolektywne życzenia pomyślności, horoskopy rolnicze i matrymonialne, procedury gwarantujące urodzaj na rok nadchodzący.
  Uruchamia się poza wszystkim parady maszkar i przedstawienia folklorystyczne (jasełka, szopka). Zwyczajowość ta, równocześnie z biesiadami i zabawami, wykonywanymi w drugi dzień świąt, inauguruje zimowe bale niegdyś znane jako zapusty w dzisiejszych czasach karnawał.
  W toku 21 – 25 grudnia 2020 zaświeciła Gwiazda Betlejemska, to koniunkcja Jowisza i Saturna. Kolejna okazja nadarzy się za 60 lat.

 42. admin says:

  1 stycznia.
  Ogólnoludzkie:
  Świętowane z gołębiego serca o szerokiej rozpiętości chwile otoczone kultem jako Nowy Rok, które są najwcześniejszym etapem dziejów roku kalendarzowego. W Polsce przyjęte za oznaczoną fazę odprężenia od pracy.
  .
  Wolny od formalności Dzień Domeny Publicznej analizowany zakulisowo w umiarkowanym otoczeniu: m.in. Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Państwo Izrael, Republika Francuska, Republika Włoska, Konfederacja Szwajcarska, Rzeczpospolita Polska.

 43. admin says:

  9 stycznia.
  W odgraniczeniu polszczyzną – Dzień Ligi Ochrony Przyrody – historycznie datowana od 1928 organizacja ekologiczna – posunięcie Państwowej Rady Ochrony Przyrody sprawnie funkcjonującej ściśle z Ministrem Środowiska.

 44. admin says:

  11 lutego.
  Przedsięwzięty poprzez Unię Europejską – Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 – nieodpłatny niecierpiący zwłoki, pod jaki powinno się dzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego w zasięgu pełnej Unii Europejskiej. Precedens odznacza się dosłownym powiązaniem z notacją numeryczną (11.2).

 45. admin says:

  19 lutego.
  W ojczystym rozgraniczeniu – Dzień Nauki Polskiej – wyłoniony praworządnością Sejmu z dnia 9 stycznia, Prezydent Andrzej Duda podpisał 3 lutego 2020. Jest uhonorowaniem rocznicy zaczątkowych symptomów doczesnej wędrówki Mikołaja Kopernika, toruńskiego genialnego klasyka w zakresie astronomii.
  Celebra żyje weną zwielokrotnienia zapędów dyscypliną badawczą i podążeń tropem bezkonkurencyjnych polskich mędrców:
  Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marii Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i matematyka Stefana Banacha.

 46. admin says:

  8 marca
  Wszechświatowy Dzień Kobiet – przedstawiciele płci męskiej hojnie obdzielają w owym czasie babcie, matki, żony, córki, partnerki, sąsiadki, koleżanki, współpracowniczki kwiatami i upominkami. Jednakże zaspokojenie u Pań wyzwala: alstremeria, anturium, azalia, frezja, gerbera, goździk, hiacynt, hibiskus, kalia, krokus, lilia, margaretka, mimoza, piwonia, róża, stokrotka, storczyk, tulipan, żonkil. Teraz o etykietalnym biesiadowaniu, które dochodzi do skutku mówi szczerze w Europie: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Macedonia Północna, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Ukraina, Włochy. W Afryce donośnie prawi: Algieria, Burkina Faso, Kamerun, Zambia, Tunezja. W Azji gromko ogłasza wszem i wobec: Armenia, Azerbejdżan, Chiny, Laos, Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan, Wietnam. W Ameryce Południowej dźwięcznie zapowiada: Brazylia. W Ameryce Północnej aż uszy bolą podaje do ogólnej wiadomości: Kuba.

 47. admin says:

  9 marca.
  Wewnątrzpaństwowy – Dzień Statystyki Polskiej – dorocznie lustrowane rewelacyjne zbiegi, przedsięwzięte 2 grudnia 2008 roku na sesji Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk (PAN). Sympozjum wyodrębnia się sprzyjającą okolicznością do oznajmiania społeczeństwu o owocach doświadczalnych weryfikacjach metodą estymacji.

 48. admin says:

  3 czerwca.
  Boże Ciało, w kościele katolickim święto w kierunku gloryfikacji Najświętszego Sakramentu, uczczone w 10 dni po Zielonych Świątkach. W tym czasie przebiega marsz starszych i młodszych kobiet, mężczyzn i dzieci do czterech ołtarzy, przy tych śpiewane są Ewangelie. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przetrwała próbę czasu w kalendarzu liturgicznym od 1264, kiedy wyeksponował ją papież Urbana IV. W enklawie Mieszka I urządzane od 1559.
  Dzień wolny od pracy.

 49. admin says:

  21 września.
  Rdzenny – Dzień Krajowej Administracji Skarbowej – do 2017 roku Dzień Skarbowości (fetowany 31 lipca). Możemy go nazwać świętem u ogółu pracowników etatowych zajmujących majestat urzędnika, inspektora, naczelnika izby skarbowej, urzędu skarbowego tudzież urzędu kontroli skarbowej.
  Priorytetowym zagadnieniem KAS jest ściąganie obciążeń podatkowych i celnych. Jurysdykcja poprawności interpretacji obligatoryjnych świadczeń ponadindywidualnych. Inspekcja i eliminowanie przestępczości ekonomicznej, kasacja dostępnej zmysłom szarej strefy i redukowanie czynów karalnych.

 50. admin says:

  Vm:

  mostek przez rzeczką. motor na akumulator. motyl w brzuchu jakie to uczucie. motłoch przestarzałe krzyżówka. może pojadę nad morze. mur betonowy. mózg człowieka ile procent wykorzystujemy. muł rzeczny jako nawóz.

  Il:

  lansowanie amnezji historycznej. las w słoiku. legenda o smoku wawelskim. lekarstwo na kaca. letniskowy. lis. lista przebojów. litania do serca,. LOK. luk bagażowy w samolocie.