BIP1

Grudzień 17, 2015

BIP1 / BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP1: MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK™:

BIP1.

.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak™ w Tychach

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak™ w Tychach

.

obrazek DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DOMINIAK AH™

.

BIP1 OPIS:.

BIP1: Nazwa: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. 

Prawna nazwa skrócona: MMSPHJD. 

Województwo: śląskie. 

Powiat: Tychy. 

Gmina miejska: Tychy (gmina miejska). 

Miejscowość: Tychy. 

Umiejscowienie w Mieście: Centrum. 

Osiedle: H – (Honorata). 

Ulica: Żwakowska. 

Nr domu: 8. 

Nr lokalu: 66. 

Kod pocztowy: 43-100. 

Teren działania Muzeum: obszar RP i zagranica. 

Telefon: 32 2181524, 692875944. 

Fax:: .

E-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

Dyrektor Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

Podstawowa forma prawna: osoba fizyczna.

Szczególna forma prawna Muzeum: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Założyciel Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

Organ rejestrujący Muzeum: MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pan Bogdan Zdrojewski.

Nazwa rejestru Muzeum: REGULAMIN Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Załącznik do pisma MKiDN: DL/ 1307 /2013.

Załącznik z dnia: 13.10.2013 r.

Data nadania statutu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak przez Założyciela: 01.08.2013 r.

Data nadania regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Założyciela: 22.10.2013 r. 

.

NIP Założyciela: 6461145679. 

GUS numer identyfikacyjny REGON Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak: 243501544. 

Konto Muzeum w ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna: 

69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie NRB – płatność w kraju). 

PL 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie IBAN – płatność poza krajem) SWIFT/BIC: INGBPLPW. 

Godziny pracy Muzeum: 10,00 – 18,00. 

Godziny pracy Muzeum w okresie letnim: 10,00 – 19,00. 

Godziny pracy Muzeum w soboty i niedziele: po uzgodnieniu telefonicznym – 692 875 944. 

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

Struktura: Nie posiada jednostek podległych.

.

Obszary działań:

a) Nauka, kultura, ekologia. 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

– ochrona zabytków, dziedzictwo. 

b) Tożsamość, tradycja narodowa. 

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

– Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

c) Sport, turystyka, wypoczynek. 

– Turystyka i krajoznawstwo.  

Redakcja BIP: Henryk Jan Dominiak. 

Funkcja: Redaktor SPBIP. 

.

KONTAKT.

telefon: 32 218-15-24. 

faks: . 

e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

.

BIP1 / ARTYKUŁY.


Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

Uzgodnienie Regulamin z Ministrem MKiDN – utworzone 4 działy muzeum: 

Dział: Malarstwa, Rysunku i Grafiki

 Dział Rzeźby i Ceramiki.

 Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

 Dział Broni Białej.

Prezydent Miasta nadał prawo używania Herbu Tychy przez MMSPHJD w Tychach .

Numer identyfikacyjny REGON .

Umowy użyczenia dzialki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m2 na czas nieoznaczony .

OC POLISA NR : 908557196857 .

Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

• SPIS z natury za 2016 działka nr 4549/26 . 

DECYZJA Marszałka Województwa Śląskiego na wycinkę drzewa .

Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 . 

 Inwentaryzacja majątku działki nr 4549/26 o pow. 331 m² przy ulicy Żwakowskiej na dzień 30 listopada 2017 r .

BIP1 / KATEGORIA.

Muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach. 

Galerie sztuki współczesnej.

INFORMACJA.

INFORMACJA [łac. informatio ’wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie’. W cybernetyce i teorii informacji, każdy czynnik, który ludzie, organizmy, żywe lub urządzenia automatyczne mogą wykorzystać do bardziej sprawnego, celowego działania (w szczególności sterowania). — wiadomości.

⋅ Kontakt na FB .

Bazy ngo.

BIP gov pl.

BIP MKiDN gov pl.

.

POWSTAŁO:

Wytworzone przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 22 stycznia 2014 r. 

Zaktualizowane przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 03 grudnia 2017 r.

.

LOGO MUZEUM INFORMACJA NIUS DOMINIAK AH™

ULOTKA DOMINIAK AH™

.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Dane osobowe transformowane będą gwoli realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym personalia osobowe przysługuje akces do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie zbioru wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba, że rozdział prawa stanowi inaczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *