BIP1

Grudzień 17, 2015

BIP1 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

BIP1 

MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK

BIP1 Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na których wyłowicie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

. 

PODSTAWA PRAWNA

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to zgodne z przepisami udostępnianie teleinformatyczne pomocne powszechnemu wyartykułowaniu notyfikacji ponadindywidualnej, w postaci ujednoliconego systemu witryn w sieci internet.

.

.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

BIP1 Logo Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

.

Strona główna / BIP Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak .

.

BIP1

OPIS 


. 

Nazwa: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. 

Prawna nazwa skrócona: MMSPHJD.

Muzeum działa pod chronionym słowno-graficznym znakiem towarowym R.287521 DOMINIAK AH™.

Adres lokalu: 

Kraj: południowa Polska, jak wskazuje mapa konturowa świata to region Europa Środkowa.

Województwo: śląskie. 

Powiat: Tychy. 

Gmina miejska: Tychy (gmina miejska). 

Miejscowość / Miasto: Tychy.

Dzielnica Tychów: Śródmieście. 

Umiejscowienie w Mieście: Centrum. 

Osiedle: H – (Honorata). 

Ulica: Żwakowska (wieżowiec (sto trzy mieszkania) – parter). 

Nr domu: 8. 

Nr lokalu: 66. 

Kod pocztowy: 43-100. 

Teren działania Muzeum: obszar RP i zagranica. 

Kontakt telefoniczny: telefon komórkowy + 48 69287594, połączenie telefoniczne stacjonarne 322181524. 

Fax:: .

E-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

Dyrektor Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

Podstawowa forma prawna: osoba fizyczna.

Szczególna forma prawna Muzeum: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Założyciel Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

Organ rejestrujący Muzeum: MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pan Bogdan Zdrojewski.

Nazwa rejestru Muzeum: REGULAMIN Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Załącznik do pisma MKiDN: DL/ 1307 /2013.

Załącznik z dnia: 13.10.2013 r.

Data nadania statutu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak przez Założyciela: 01.08.2013 r .

.

Data nadania regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Założyciela: 22.10.2013 r. 


.

NIP Założyciela: 6461145679. 

GUS numer identyfikacyjny REGON Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak: 243501544. 

Konto Muzeum w ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna: 

69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie NRB – płatność w kraju). 

PL 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie IBAN – płatność poza krajem) SWIFT/BIC: INGBPLPW.

. 

Oferta zwiedzania, cennik:

Godziny pracy Muzeum: 10,00 – 18,00. 

Godziny pracy Muzeum w okresie letnim: 10,00 – 19,00. 

Godziny pracy Muzeum w soboty i niedziele: po uzgodnieniu telefonicznym – 692 875 944. 

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

Struktura: Nie posiada jednostek podległych.

. 

Sklep (sprzedaż znaczka turystycznego).

.

Obszary działań 


.

a) Nauka, kultura, ekologia. 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

– ochrona zabytków, dziedzictwo. 

b) Tożsamość, tradycja narodowa. 

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

– Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

c) Sport, turystyka, wypoczynek. 

– Turystyka i krajoznawstwo.

d) Rola centralna: sztuka, falerystyka, mundury, broń biała, antyki, zbiory. historia, kultura, wystawy, eksponaty, wydarzenia.

. 

Redakcja BIP: Henryk Jan Dominiak. 

Funkcja: Redaktor SPBIP

.

KONTAKT 


 

telefon: 32 218-15-24. 

faks: . 

e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

.

Informacje publiczne

niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek 


.

Wnioski elektroniczne należy kierować na następujące adresy:

e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach BIP1

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.


.

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

➤ Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

➤ Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

➤ Uzgodnienie Regulaminu z Ministrem MKiDN – utworzone 4 działy muzeum: 

➤ Dział: 

➥ Malarstwa : 

OCZAROWANIE , KAPLICZKA w ŁĘCZNEJ WIDOK Z DĄBROWY – GŁÓWNA ULICA Z 1899 ROKU , SOLIDARNOŚĆ , CHABRY ŁĄKOWE , MAKILILIE , GWIAZDA BETLEJEMSKA .

➥ Rysunku : 

Z GUSTAWEM JESIENNY SPACER , KRÓLOWA , KRÓL , RYBA , KOŁYSANKA O KONIU NA BIEGUNACH . 

➥ Grafiki : 

➤ Dział: 

 Rzeźby : 

ŚWIĘTA BARBARA Z WIEŻĄ

➥ Ceramiki .

➤ Dział: 

 Falerystyki :

STEFAN BATORY HUTA BATORY . 

 Weksylologii . 

 Heraldyki :

HERBY (1957 do 31 maja 1975) SPINKA DO MANKIETU KOSZULI. Lewa (Rzeszów, Szczecin, Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Opole, Kielce, Poznań, Lublin, Białystok, Wrocław, Koszalin, Zielona Góra) . 

 Symboliki :

MUNDUR GALOWY PUŁKOWNIKA No. 1 . 

 Emblematyki . 

➤ Dział: 

 Broni Białej 

 Prezydent Miasta nadał prawo używania Herbu Tychy przez MMSPHJD w Tychach .

 Numer identyfikacyjny REGON .

 Umowa użyczenia działki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m² na czas nieoznaczony .

 OC POLISA NR : 908557196857 .

 Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

 SPIS z natury za 2016 działka nr 4549/26 . 

 DECYZJA Marszałka Województwa Śląskiego na wycinkę drzewa .

➤ Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 . 

➤ Inwentaryzacja majątku działki nr 4549/26 o pow. 331 m² przy ulicy Żwakowskiej na dzień 30 listopada 2017 r .

➤ Unormowana audiencja – Międzynarodowe Święto Dziecka: 2D17 .

➤ Cykliczne spotkania – Święty Mikołaj: 1M2017 . 

 Urządzenie do pielęgnacji roślin 1Z18 .

.

przydatne linki 


.

Dziennik Ustaw .

Monitor Polski .

CEIDG .

BIP gov pl .

.

BIP1 obrazek, fotka, zdjęcie, : udogodnienia 


.

cykliczne spotkania dla dzieci 


.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiaki cykliczne spotkania dla dzieci Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

.

grupowe odwiedziny: szkoły, przedszkola, znaczkowicze, turyści, zakłady pracy 


.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiaki grupowe odwiedziny Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

.

udogodnienia dla niepełnosprawnych 


.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak udogodnienia dla niepełnosprawnych Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

.

parking dla rowerów w odległości 10 m 


.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiaki parking dla rowerów Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

.

parking udogodnienia dla kierowców (dwa stanowiska postojowe z nawierzchnią barwy niebieskiej) 


.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiaki parking udogodnienia dla kierowców Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

.

możliwość fotografowania i filmowania eksponatów w celach prywatnych i informacyjnych w prasie 


.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak możliwość fotografowania eksponatów Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

.

wspomóż muzeum 


BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiaki wspomóż muzeum Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

. 

BIP1 / KATEGORIA 


 

Muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach. 

Galerie sztuki współczesnej.

Uważane jest za najmniejsze muzeum na świecie.

Globalne trendy sztuki współczesnej i najnowszej.

Nowe eksponaty artysty.

Zachęcający koszyk. 

Inspiruje do wycieczki.

Tyle na forum internetowym „sami o sobie”.

POWSTAŁO 


 

Wytworzone przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 22 stycznia 2014 r. 

Zaktualizowane przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 15 grudnia 2017 r.

.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Dane osobowe transformowane będą gwoli realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym personalia osobowe przysługuje akces do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie zbioru wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba, że rozdział prawa stanowi inaczej.

.


.

DOMINIAK AH® Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 1.

założyciel muzeum: Henryk Jan Dominiak .

aktualności: „ZYSK” – Wystawa Medali .

galeria w przestrzeni miejskiej: Zielone Tychy Kultura .

wypowiedzi dyrektora muzeum: Henryk Jan Dominiak Cytaty .

warto znać: INNE .

Kontakt na FB .

Bazy ngo .

BIP gov pl .

BIP MKiDN gov pl . 

SKRYBA Hurtownia Papiernicza Tychy – DOMINIAK AH . 

DOM LUX TYCHY Honoraty 32 Wiesława Konieczna – DOMINIAK AH .

SERWIS WAZA DOM LUX TYCHY – DOMINIAK AH .

BIURO RACHUNKOWE STOKŁOSA . 

BOJDOŁ BOSCH SERVICE BENEDYKT BOJDOŁ TYCHY . 

STEFAN BATORY HUTA BATORY MMSPHJD 

.

.

BIP1 Henryk Jan Dominiak Logo Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak Tychy Polska Europa.

 

Ia: 

adwokatowanie, agitacja, akceptacja, alfabet, ambasadorowanie, antidotum. 

. 

IIa:

apologia, aprobata, asekuracja, asekurowanie, asygnowanie.

.

IIIa:

agent, akr, AMOR, amory, amur rzeka, anachronizm, antyk, archaizm, Art, asysta, audytorium, autoreklama, awans społeczny, awansowanie.

. . 

Ib: 

bagno, bank, bar, barachło, baran, barbakan, basen, basteja, bastion, bat, beka, berek, beret.

. 

IIb:

Berło, bez biały, biało, bibelot broszka, bicz spleciony z rzemieni, biel, bielak, Bili, biust, bór, bory, Brama Słońca, bramka. 

.

IIb:

brandenburska brama, brat, bratnia dloń, brud, bunt szlachty, bydło, byk znak zodiaku, bzu.

. 

Ic:

calin, ceduła, cegła, cel, cenotaf, cent amerykański, chody, chomik, chura, cień, ciułacz.

.

IIc:

corrigenda, cud, cug, cygański, czad, czar, czas, czołg, czoło, człek, cło.

Id:

dać na ofiarę w kościele, danie, dar, dasz, datek, demonstracja, derby, dezel, diagram, dobrodziejstwo.

.

IId:

dofinansowanie, dog, dojścia. dojście, dojście, donacja, donżon, dopłata unijna, doradztwo, dostęp.

.

IIId:

dotacja, drąg, drobiazg, drogowskaz, drzwi, duet, duo, dur, Dziedzictwo, dzik, dziś.

.

Ie:

ekspozycja, event, ewidencja.  finansowa dotacja, forum, fory.

.

Ig:

gad, Galeria, gapie, gar, gary, gawiedź, gil, Gips, globtroterski, Glu, glut, gnat, gniot, gnój, gol, góra, gościniec.

.

IIg:

gołąb, grad, gral, grant, grat, gratis, grom, grot, Grota, gruchot, gwarancja, gwiazda, głoszenie.

.

Ih:

halo, hel, hobbista hołota, homo.

.

Ii:

ilustracja, indeks, instruktaż, inwentaryzacja, inwentarz, inwentura.

.

Ij:

jadłospis, jaro, jasne, jawność, jałmużna, joj, judo, jutro.

.

Ik:

kafar, kamień nagrobny, Kan, kancera, kartonik, kartoteka, kasa, katalog, kempingowy, kendo.

.

IIk:

kesch, kiedy, kierunkowskaz, kieszonkowy, kil, kilo, kit, klamot, klekot, kmieć, kmiot, koczowniczy, Kolekcja.

.

IIIk:

koli, koligacje, komin, komput, koń, koneksje, konsultacja, kontramarka, kontrasygnatura, kora, kość.

.

IVk:

kot, kotylion, koza, kozik, koło, krajoznawczy, kredyt zaufania, kropka, kroplówka, krowa, krypciucha.

.

Vk:

kryptoreklama, krzewienie, Krzyż, kula, kulig, kulo, kumoterstwo, kura, kuroniówka, kutwa, kwiat, kładka.

.

Il:

lansowanie, las, legenda, lekarstwo, letniskowy, lis, lista, litania, LOK, luk.

.

Im:

magia, makro, malik, mango, manifestacja, marka, maro, Mars, masy, mata.

.

IIm:

materialista, mały, medal, melon, memento, menu, metka, metr, metryczka.

.

IIIm:

miara, migacz, mikro, mila, minaret, mini, miniaturowy, mit, miłośnik, mol, mole.

.

IVm:

monument, mord, most, most dla pieszych, most Varola, mosteczek.

.

Vm:

mostek przez rzeczką, motor, motyl, motłoch, może pojadę nad morze, mur metonowy, muzg, muł, młot udarowy, młyn.

.

In:

nagrobek, nagłaśnianie, narzędzie zbrodni, naszywka, nepotyzm, niebo jest tam, nobilitacja, noga, nomadyczny, nóż.

.

Io:

obdrapaniec, obelisk, obiekt kultu, obietnica, objazdowy, obrona, ocal, ocalenie, ocean, ochranianie.

.

BIP1 IIo:

ochrona, odbiorcy, odpoczynkowy, odrapaniec, odrobina, odsiecz, Odznaczenie, Odznaka, ogniwo.

.

IIIo:

oko, okoń, opad mszysty, Opat, opór, order, ostatek, owca, owoc, oznaczenie.

.

IIo:

odtrutka, oferta, ofiara, ogólność, oparcie, opieka.

IIIo:

orędowanie, orędownictwo, osłanianie, osłona, otrzymać coś w darze.

.

Ip:

panaceum, parantele, parasol ochronny, pilnowanie, pinakoteka, plecy.

.

BIP1 IIp:

pochwała, podarek, podarunek, podniesienie prestiżu czegoś.

IIIp:

podniesienie rangi czegoś, podpora, podpowiedź, pokaz, pokazówka, pomaganie, pomocna ręka.

.

IVp:

poparcie, popis, poplecznictwo, popularyzacja, popularyzowanie, porada, poradnictwo, posiłki.

Vp:

pospólstwo, pośrednictwo, polisa ubezpieczeniowa, pouczenie, powiązania, prawidło, prewencja, prezent, prezentacja.

.

BIP1 VIp:

profilaktyka, promowanie, propaganda, propagowanie, protega, protekcja. .

.

VIIp:

protekcjonizm, przedstawienie, przegląd, przydział, przyjacielska dłoń, przysługa.

.

VIIIp:

przyznane środki, przyznanie, publicity, publiczka, publika.

.

Ir:

rada, ratunek, reguła, rejestr, rejestracja, Reklama, reklamowanie, rekomendacja, remanent.

.

BIP1 IIr:

reminiscencja, repertorium, reszta, resztka, resztówka, retrospekcja, retrospektywa, rewia, róg obfitości.

.

BIP1 IIIr:

rogi, ROW, róża, rozkładany, rozpowszechnianie, rozwiązanie, rudyment, ruina, rupieć, rycina.

.

IVr:

rysunek, rytm, rzęch, rzecznictwo, Rzeźba, rzut .

.

Is:

sala, salon, salon wystawowy, schronienie, seans, skorowidz, socjal, spam, specyfikacja, sponsoring, sposób, sprawdzenie.

.

IIs:

środek, środek zaradczy, stosunki, straż, strzałka, studenci, stypendium, subsydium, subwencja.

.

BIP1 IIIs:

sugestia, sukurs, słuchacz, słuchacze, słuchający, słup przydrożny.

.

It:

tabela, tabelka, tablica, teatr, trybuny.

.

Iu:

uczestnicy, uczestnicy spotkania, układy, umasawianie, upominek, upowszechnianie, uprzystępnianie, ustrzeżenie, usługa.

.

Iw:

wejścia, widownia, widzowie, więzi, wotum zaufania, wpływy, wskazanie, wskazówka, wsparcie.

.

IIw:

wspieranie, wspomożenie, wstawiennictwo, wyjście, wykaz, wykres, wyliczanka, wyliczenie, wyręka.

.

BIP1 IIIw:

wyróżnienie, wystawienie, wystawa sklepowa, wystawa w galerii, występ, wyszczególnienie, wywyższenie.

.

Iz:

zabezpieczenie, zachęta, zademonstrowanie, zalecenie, zapewnienie, zapewnienie bezpieczeństwa.

.

IIz:

zapomoga, zasiłek, załatwiactwo, zasada rejestru katalogu, zbiór, zbiór danych, zbiór dzieł sztuki, zebrani.

.

BIP1 IIIz:

zestaw danych, zestawienie, znajomości, związki, życzliwa dłoń.

.

3 Responses to BIP1

 1. admin says:

  I.
  INFORMACJA [łac. informatio ’wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie’. W cybernetyce i teorii informacji, każdy czynnik, który ludzie, organizmy, żywe lub urządzenia automatyczne mogą wykorzystać do bardziej sprawnego, celowego działania (w szczególności sterowania). — wiadomości.

 2. admin says:

  TURCJA

  Na przestrzeni wieku XVI osmańska Turcja zwiększyła się do fenomenalnej potęgi. Od momentu zdobycia Konstantynopola trzykrotnie zwiększając swe nieruchomości.

  Po umiarkowanie bezkonfliktowym zwierzchnictwie Bajazyta II objął rządy jego syn, konfliktowy sułtan Selim I (1512-1520), określany mianem Okrutny. Zapoczątkowywał on serię podbojów kampanią kontra Persji.

  Turcy, deklarujący islam w formie ortodoksyjnej, znany jako sunna, spostrzegali Persów, entuzjastów muzułmańskiej doktryny szija, za heretyków.

  Jedno i drugie państwo dzieliły poza tym sprzeczności etniczne. Utrzymywały się nieustanne rozbieżności graniczne.

  Turcy mieli uznanie dla wyższości, w odniesieniu do kultury perskiej i po zajęciu Tebrizu Selim nie tylko zagrabili ogromny łup, ale i podporządkowali sobie ogrom wysoko wykwalifikowanych rzemieślników dodatkowo artystów. Przymuszali uprowadzonych do osiedlania się w miastach i osiedlach tureckich, w pierwszej kolejności w stołecznym Stambule.

  Od tego momentu talent Persów, co więcej w dziedzinie tworzenia niezawodnej i pięknej broni, był przeznaczony bezpośrednio Turkom. Skutkowało to w rezultacie wykształceniem nowatorskiego, imperialnego stylu uzbrojenia tureckiego, którego dynamizacja pozostawała aż do końca XVII w.

  Mimo wszystko najważniejsza dla ewolucji środków bojowych tureckich była ponowna ekspedycja panującego Selima, w tym przypadku na mamelucki Egipt. W roku 1517 Selim wtargnął jako triumfator – zdobywca do Kairu i od ostatniego władcy mameluckiego, Motawakkila, zawładnął dla siebie i dla swych kontynuatorów tytuł kalifa – następcy Proroka.
  Zaanektował do Stambułu świętą chorągiew Mahometa (sandżak szerif), jak też jego płaszcz oraz klucz do świątyni Kaaba w Mekce. W tej samej chwili i wybitna broń mamelucka w formie trofeów podążyła do stolicy osmańskiej. Kolejny raz stała się wzorem dla działalności produkcyjnej tureckiej.

  Armijna intensywność Turków doszła do zenitu w stadium administrowania następnego sułtana, Sulejmana II Wspaniałego (1520-1566). Bezzwłocznie po zajęciu tronu, Sulejman rozpoczął ruch wojenny przeciwko królestwu Węgierskiemu.

 3. admin says:

  KOLEKCJE I ZNAWSTWO DAWNEJ BRONI WE WŁOSZECH.

  W trakcie od XIV do XVII w. Włosi w generowaniu broni bojowej i paradnej wyeksponowali się na mistrzowski, obok Niemców, teatr w Europie.
  Emanowali szaloną kreatywnością i śmiałością twórczą, do syta pozostawiając w tyle swych dysydentów.

  Z gremialnch warsztatów płatnerskich północnowłoskich, wiodąco z Mediolanu, dawały znać o sobie cudowne zbroje.
  Mistrzami byli rodem z Włoch miecznicy i szpadnicy, kusznicy i rusznikarze, siodlarze, ludwisarze, wytwórcy broni obuchowej i drzewcowej.
  Powiem więcej wszelkich innych narzędzi i maszyn służących wojnie.
  Byli w stanie zestawiać w całość najwyższy szczebel techniczny z subtelnym smakiem powoływania do życia formy z doborem dekoracji.

  Broń włoska cząstkowo raptem zostawała w kraju, w wyprzedzającej porcji była z góry adresowana kontrahentom zagranicznym.

  Współcześnie jest możliwe namierzyć ją często muzeach świata.
  Też w łonie zasobności leningradzkiego Ermitażu, jak również nowojorskiego Metropolitan Museum of Art.

  Faktyczne aktualnie zestawienie broni we Włoszech wcale nie współgra z przełomową wymową kraju, w przypadku gdy chodzi o oryginalną produkcję.
  Sprężyną tego stanu jest bez dwóch zdań rozwlekłe rozwarstwienie polityczne Włoch i niedobór idei podstawowego zbioru o charakterze panteonu sławy.
  Możliwie przestrzeni trofealnej – jest niezbędne albowiem pamiętać, że skuteczna akurat intencja przysłużyła się do kreowania najsłynniejszych zbrojowni.
  Typować tu można między innymi austriacką w Ambras, w przyszłości w wiedeńskim Burgu, angielskiej w Towerze, francuskiej w Pałacu Inwalidów, alboż moskiewskiej na Kremlu.

  Umiarkowanie doniosłość tę posiadała we Włoszech królewska zbrojownia w Turynie (Armeria Reale).
  Spektrum nieocenione i przebogate, legendarne z wielu arcydzieł, równolegle wyraz wszechmocy dynastii sabaudzkiej.

  Na oczach świata istotność takiego panteonu łaknie przepełnić Museo Nazionale di Castel S. Angelo w Rzymie.

  W Turynie streszcza się dodatkowo wystawne panoptikum artylerii (Museo Nazionale Storico d’Artiglieria).

  Arcykosztowne, wszakże niespecjalnie powszechne, zbiory przełomowej broni zachowały się w Bargello (Museo Nazionale, Palazzo del Bargello) we Florencji.
  Ponadto w Pałacu Dożów w Wenecji (La Sala d’Armi Palazzo Ducale).
  Następnie w Wenecji, w zabytkowym miejskim arsenale, widnieją nieprzeciętnie intrygujące zbiory marynistyczne (Museo Storico Navale).

  Ruchomość w przedmiocie dawnego oręża zawdzięczają Włochy na ogół bogatym kolekcjom prywatnym, które z zasady znalazły miejsce w zbiorach publicznych.