BIP1

Grudzień 17, 2015

BIP1 logo Muzeum DOMINIAK

BIP1 

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

BIP1 grupowe odwiedziny szkoły przedszkola studenci znaczkowicze turyści zakłady pracy autor Henryk Jan DominiakBIP1 grupy szkolne rodziny mundurowi kolekcjonerzy turystyka zorganizowana przedsiębiorstwa autor Henryk Jan DominiakBIP1 trudności niepełnosprawni w życiu codziennym dostosowanie udogodnienia dla osób autor Henryk Jan DominiakBIP1 parking dla rowerów turystyka rowerowa goście na rowerach szlak turystyczny autor Henryk Jan DominiakBIP1 parking miejski strefa do parkowania dla osób niepełnosprawnych miejsca postojowe bezpłatne autor Henryk Jan DominiakBIP1 wiadomości wiedza informacja news serwis informacyjny autor Henryk Jan Dominiak

BIP1 

MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK

TYCHACH ULICA ŻWAKOWSKA 8/66

BIP1, mamy przyjemność powitać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, na których wyłowicie Państwo informacje o statusie prawnym oraz zasadach funkcjonowania analizowanej placówki.

BIP1 BIP Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

PODSTAWA PRAWNA

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to zgodne z przepisami udostępnianie teleinformatyczne pomocne powszechnemu wyartykułowaniu notyfikacji ponadindywidualnej, w postaci ujednoliconego systemu witryn w sieci internet.

BIP1 OPIS 


Nazwa: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. 

Prawna nazwa skrócona: MMSPHJD.

Muzeum działa pod chronionym słowno-graficznym znakiem towarowym R.287521 DOMINIAK AH™.

Adres lokalu: 

Kraj: południowa Polska, jak wskazuje mapa konturowa świata to region Europa Środkowa.

Województwo: śląskie. 

Powiat: Tychy. 

Gmina miejska: Tychy (gmina miejska). 

Miejscowość / Miasto: Tychy.

Dzielnica Tychów: Śródmieście. 

Umiejscowienie w Mieście: Centrum. 

Osiedle: H – (Honorata). 

Ulica: Żwakowska (wieżowiec (sto trzy mieszkania) – parter). 

Nr domu: 8. 

Nr lokalu: 66. 

Kod pocztowy: 43-100. 

Teren działania Muzeum: obszar RP i zagranica. 

Kontakt telefoniczny: telefon komórkowy + 48 69287594, połączenie telefoniczne stacjonarne 322181524. 

Fax:: .

E-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

Dyrektor Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

Podstawowa forma prawna: osoba fizyczna.

Szczególna forma prawna Muzeum: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Założyciel Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

Organ rejestrujący Muzeum: MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pan Bogdan Zdrojewski.

Nazwa rejestru Muzeum: REGULAMIN Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

Załącznik do pisma MKiDN: DL/ 1307 /2013.

Załącznik z dnia: 13.10.2013 r.

Data nadania statutu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak przez Założyciela: 01.08.2013 r .

Data nadania regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Założyciela: 22.10.2013 r. 


NIP Założyciela: 6461145679. 

GUS numer identyfikacyjny REGON Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak: 243501544. 

Konto Muzeum w ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna: 

69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie NRB – płatność w kraju). 

PL 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie IBAN – płatność poza krajem) SWIFT/BIC: INGBPLPW.

. 

Oferta zwiedzania, cennik:

Godziny pracy Muzeum: 10,00 – 18,00. 

Godziny pracy Muzeum w okresie letnim: 10,00 – 19,00. 

Godziny pracy Muzeum w soboty i niedziele: po uzgodnieniu telefonicznym – 692 875 944. 

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. 

Struktura: Nie posiada jednostek podległych.

. 

Sklep (sprzedaż znaczka turystycznego).

Obszary działań 


a) Nauka, kultura, ekologia. 

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

– ochrona zabytków, dziedzictwo. 

b) Tożsamość, tradycja narodowa. 

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

– Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

c) Sport, turystyka, wypoczynek. 

– Turystyka i krajoznawstwo.

d) Rola centralna: sztuka, falerystyka, mundury, broń biała, antyki, zbiory. historia, kultura, wystawy, eksponaty, wydarzenia.

. 

Redakcja BIP: Henryk Jan Dominiak. 

Funkcja: Redaktor SPBIP

KONTAKT 


telefon: 32 218-15-24. 

faks: . 

e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

.

Informacje publiczne

niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek 


.

Wnioski elektroniczne należy kierować na następujące adresy:

e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronach BIP1

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.


.

 Projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania E-22b dla Muzeum . 

➤ Porozumienie w sprawie E-22b z KMP w Tychach .

➤ Dotyczy opinii wydanej przez MZUiM w Tychach na temat stałego oznakowania E-22b przy ulicy Żwakowskiej .

➤ Uzgodnienie Regulaminu z Ministrem MKiDN – utworzone 4 działy muzeum: 

➤ Dział: 

➥ ZESTAW MALARSTWA : 

OCZAROWANIE , KAPLICZKA w ŁĘCZNEJ WIDOK Z DĄBROWY – GŁÓWNA ULICA Z 1899 ROKU , SOLIDARNOŚĆ , CHABRY ŁĄKOWE , MAKILILIE , GWIAZDA BETLEJEMSKA .

➥ INDEKS RYSUNKÓW : 

Z GUSTAWEM JESIENNY SPACER , KRÓLOWA , KRÓL , RYBA , KOŁYSANKA O KONIU NA BIEGUNACH , DZIECIŃSTWO

LISTA GRAFIK

➤ Dział: 

 SPECYFIKACJA RZEŹBY : 

ŚWIĘTA BARBARA Z WIEŻĄ

➥ ZESTAWIENIE CERAMIK .

➤ Dział: 

 EWIDENCJA FALERYSTYKI :

STEFAN BATORY HUTA BATORY . 

 Weksylologii . 

 INFORMATOR HERALDYKI :

HERBY (1957 do 31 maja 1975) SPINKA DO MANKIETU KOSZULI. Lewa (Rzeszów, Szczecin, Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Łódź, Warszawa, Opole, Kielce, Poznań, Lublin, Białystok, Wrocław, Koszalin, Zielona Góra) . 

 ALFABET SYMBOLIKI :

MUNDUR GALOWY PUŁKOWNIKA No. 1 . 

 KATALOG EMBLEMATYKI :

PEUGEOT .

BRACTWO KURKOWE . 

KOPALNIA BARBARA CHORZÓW .

➤ Dział: 

 Broni Białej 

 Prezydent Miasta nadał prawo używania Herbu Tychy przez MMSPHJD w Tychach .

 Numer identyfikacyjny REGON .

 Umowa użyczenia działki 4549/26 (użytek: „B”) o pow. 331 m² na czas nieoznaczony .

 OC POLISA NR : 908557196857 .

 Wszczęcie postępowania administracyjnego (usunięcie brzozy z działki 4549/26) .

 SPIS z natury za 2016 działka nr 4549/26 . 

 DECYZJA Marszałka Województwa Śląskiego na wycinkę drzewa .

➤ Znak muzeum PRAWO OCHRONNE NR 287521 . 

➤ Inwentaryzacja majątku działki nr 4549/26 o pow. 331 m² przy ulicy Żwakowskiej na dzień 30 listopada 2017 r .

➤ Unormowana audiencja – Międzynarodowe Święto Dziecka: 2D17 .

➤ Cykliczne spotkania – Święty Mikołaj: 1M2017 . 

 Urządzenie do pielęgnacji roślin 1Z18 .

.

przydatne linki 


.

Dziennik Ustaw .

Monitor Polski .

CEIDG .

BIP gov pl ; 

Tychy od dawna do współczesności .

.

BIP1 obrazek, fotka, zdjęcie, : udogodnienia 


cykliczne spotkania dla dzieci .

grupowe odwiedziny: szkoły, przedszkola, znaczkowicze, turyści, zakłady pracy. 

udogodnienia dla niepełnosprawnych.

parking dla rowerów w odległości 10 m.

parking udogodnienia dla kierowców (dwa stanowiska postojowe z nawierzchnią barwy niebieskiej).


.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiaki parking udogodnienia dla kierowców Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

.

możliwość fotografowania i filmowania eksponatów w celach prywatnych i informacyjnych w prasie 


.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak możliwość fotografowania eksponatów Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

.

wspomóż muzeum 


BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiaki wspomóż muzeum Żwakowska 8 - 66 Tychy Polska Europa 

. 

BIP1 / KATEGORIA 


 

Muzeum sztuki nowoczesnej w Tychach. 

Galerie sztuki współczesnej.

Uważane jest za najmniejsze muzeum na świecie.

Globalne trendy sztuki współczesnej i najnowszej.

Nowe eksponaty artysty.

Zachęcający koszyk. 

Inspiruje do wycieczki.

Tyle na forum internetowym „sami o sobie”.

POWSTAŁO 


 

Wytworzone przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 22 stycznia 2014 r. 

Zaktualizowane przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 15 grudnia 2017 r.

.

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. Dane osobowe transformowane będą gwoli realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym personalia osobowe przysługuje akces do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie zbioru wiadomości osobowych jest dobrowolne, chyba, że rozdział prawa stanowi inaczej.

.


.

DOMINIAK AH® Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak 1.

założyciel muzeum: Henryk Jan Dominiak .

aktualności: „ZYSK” – Wystawa Medali .

galeria w przestrzeni miejskiej: Zielone Tychy Kultura .

wypowiedzi dyrektora muzeum: Henryk Jan Dominiak Cytaty .

warto znać: INNE .

Kontakt na FB .

Bazy ngo .

BIP gov pl .

BIP MKiDN gov pl . 

SKRYBA Hurtownia Papiernicza Tychy – DOMINIAK AH . 

DOM LUX TYCHY Honoraty 32 Wiesława Konieczna – DOMINIAK AH .

SERWIS WAZA DOM LUX TYCHY – DOMINIAK AH .

BIURO RACHUNKOWE STOKŁOSA . 

BOJDOŁ BOSCH SERVICE BENEDYKT BOJDOŁ TYCHY . 

STEFAN BATORY HUTA BATORY MMSPHJD 

.

Ia: 

adwokatowanie wymaga dopracowania, agitacja niepokój psychoruchowy, akceptacja a tolerancja – lekcja wychowawcza, alfabet morse’a chorągiewki, ambasadorowanie – jakie inne formy, antidotum na zło. 

Ib: 

bagno zwyczajne czy jest pod ochroną, bank, bar szczęścia, barachło typowe dla mówionej odmiany śmiecie, baran, barbakan, basen, basteja, bastion wiedza 2000, bat spycharka ciężka, beka, berek instrukcje zabawy w dowolnego berka, beret wojskowy.

. 

IIb:

Berło i jabłko, bez biały, biało, bibelot broszka, bicz spleciony z rzemieni, biel termoaktywna, bielak, Bili, biust do karmienia, bór, bory, Brama Słońca, bramka na schody zabezpieczająca dla dzieci. 

.

IIb:

brandenburska brama, brat krewny drugiego stopnia w linii bocznej o płci męskiej, bratnia dloń, brud, bunt szlachty, bydło, byk znak zodiaku, bzu czarnego kwiaty w cieście.

. 

Ic:

calin, ceduła, cegła szamotowa do pieca, cel uświęca środki czyja to myśl i co oznacza, cenotaf, cent amerykański, chody, chomik, chronić nie wyburzać, chura, cień wiatru, ciułacz dusigrosz.

.

IIc:

corrigenda, cud na pustyni, cug, cygański tabor, czad cichy zabójca, czar prysł, czas na herbatę zimowy czar, czołg, czoło, człek ptak, cło antydumpingowe na części rowerowe.

Id:

dać na ofiarę w kościele, danie główne na przyjęcie, dar, dasz, datek zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne, demonstracja, derby, dezel, diagram, dobrodziejstwo.

.

IId:

dofinansowanie do ogrzewania gazowego, dog, dojścia do urządzeń technicznych norma, dojście ewakuacyjne, donacja a dotacja, donżon, dopłata unijna, doradztwo, dostęp aplikacji do sprzętu graficznego został zablokowany.

.

IIId:

dotacja, drąg do przyciskania siana na wozie, drobiazg pod choinkę dla dziewczyny, drogowskaz, drzwi przesuwne naścienne, duet, duo, dur, Dziedzictwo, dzik historie, dziś jestem blondynką.

.

Ie:

ekspozycja bez tajemnic, event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej, ewidencja przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu, finansowa dotacja, forum komputerowe bez logowania, fory.

.

Ig:

gad, Galeria, gapie, gar, gary stołowe, gawiedź, gil jeden z bardziej popularnych w kraju ptaków, Gips, globtroterski, Glu, glut, gnat, gniot, gnój, gol, góra, gościniec.

.

IIg:

gołąb, grad jaki to stan skupienia, gral, grant bezzwrotne narzędzie finansowania, grat, gratis, grom z jasnego nieba, grot, Grota, gruchot, gwarancja, gwiazda, głoszenie.

.

Ih:

halo, hel pierwiastek chemiczny, hobbysta junior, hołota potocznie, homo ssak naczelny z rodziny człowiekowatych.

.

Ii:

ilustracja, indeks, instruktaż stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy, inwentaryzacja środków trwałych ustawa o rachunkowości, inwentarz, inwentura.

.

Ij:

jadłospis obiadowy na tydzień dla rodziny. jaro się jaro. jasne wiadomości, jawność i przejrzystość finansów publicznych, jałmużna, joj, judo, jutro.

.

Ik:

kafar, kamień nagrobny, Kan, kancera prawna, kartonik na prezenty, kartoteka magazynowa uzupełniona, kasa, katalog, kempingowy, kendo.

.

IIk:

kesch, kiedy, kierunkowskaz, kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej, kil, kilo, kit, klamot, klekot, kmieć chłop, kmiot, koczowniczy, Kolekcja.

.

IIIk:

koli, koligacje, komin na drutach na okrągło, komputer kwantowy zasada działania, koń, koneksje, konsultacja neurologiczna, kontramarka, kontrasygnatura, kora, kość.

.

IVk:

kot, kotylion na bal karnawałowy, koza, kozik leśniczego – składany nóż w drewnianej oprawie, koło, krajoznawczy teren, kredyt zaufania, kropka nienawiści, kroplówka, krowa, krypciucha.

.

Vk:

kryptoreklama prawo prasowe, krzewienie, Krzyż, kula, kulig, kulo, kumoterstwo przy obsadzaniu stanowisk, kura domowa, kuroniówka, kutwa, kwiat, kładka.

.

Il:

lansowanie amnezji historycznej, las, legenda o smoku wawelskim, lekarstwo na kaca, letniskowy, lis, lista przebojów, litania do serca, LOK, luk bagażowy w samolocie.

.

Im:

magia w blasku księżyca, makro, malik, mango owoc właściwości odchudzające, manifestacja barw narodowych, marka, maro, Mars, masy plastyczne z mąki ziemniaczanej, mata piankowa czarno biała.

.

IIm:

materialista tylko liczy pieniądze, mały piesek pokojowy, medal, melon miodowy kalorie, memento, menu na urodziny w domu, metka, metr, metryczka subwencji oświatowej.

.

IIIm:

miara pomieszczenia w przyziemiu budynku, migacz, mikro, mila, minaret, mini, miniaturowy, mit, miłośnik, modernizować miejskie tereny, mol, mole ubraniowe w naszym mieszkaniu przenoszą się z miejsca na miejsce w okresie lata.

.

IVm:

monument papieża, mord w orient expressie, most szpiegów, most dla pieszych, most Varola, mosteczek zielony przy zielonym gaju.

.

Vm:

mostek przez rzeczką, motor, motyl w brzuchu jakie to uczucie, motłoch, może pojadę nad morze, mur metonowy, muzg, muł, młot udarowy, młynek do kawy żarnowy.

.

In:

nagrobek pojedynczy nowoczesny, nagłaśnianie, narzędzie zbrodni, naszywka, nepotyzm, niebo jest tam, nobilitacja, noga, nomadyczny, nóż.

.

Io:

obdrapaniec, obelisk kładzie się cieniem, obiekt kultu, obietnica pod jemiołą, objazdowy, obrona cywilna w czasie wojny, ocal, ocalenie, ocean, ochranianie.

.

BIP1 IIo:

ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, odbiorcy, odpoczynkowy, odrapaniec, odrobina, odsiecz, Odznaczenie, Odznaka, ogniwo.

.

IIIo:

oko saurona, okoń wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, opad mszysty, Opat, opór naczyniowy w krążeniu, order, ostatek świecy, owca stepowa – owce o bardzo cenionej wełnie, owoce morza, oznaczenie.

.

IIo:

odtrutka na benzodiazepiny, oferta śniadaniowa restauracja, ofiara losu, ogólność prawa skutki niewypełnienia, oparcie belki drewnianej na murze, opieka nad osobami starszymi.

IIIo:

orędowanie  chwały – żołnierz przechodzi do nieba, orędownictwo a stawiennictwo, osłanianie rododendronów na zimę, osłona tarczy hamulcowej, otrzymać coś w darze.

.

Ip:

panaceum, parantele, parasol ochronny, pilnowanie przeciwnika w piłce nożnej, pinakoteka, plecy okrągło wklęsłe ćwiczenia domowe dla dorosłych.

.

BIP1 IIp:

pochwała macochy, podarek wydawał mi się zdecydowanie zbyt hojny, podarunek wigilijny – wielbłąd dwugarbny, podniesienie prestiżu czegoś.

IIIp:

podniesienie rangi czegoś, podpora domku czarownicy, podpowiedź do piknik słowo, pokaz sztucznych ogni na weselu, pokazówka, pomaganie, pomocna ręka.

.

IVp:

poparcie plemiona po przejęciu wioski, popis, poplecznictwo w kodeksie karnym, popularyzacja czytelnictwa w bibliotece szkolnej, popularyzowanie, porada, poradnictwo, posiłki.

Vp:

pospólstwo trudno dostępne miejsce w lesie, pośrednictwo finansowe kredyty, polisa ubezpieczeniowa, pouczenie świadka w postępowaniu administracyjnym, powiązania, prawidło, prewencja, prezent, prezentacja.

.

BIP1 VIp:

profilaktyka chorób genetycznych polega na przeprowadzeniu wielu badań, promowanie które ma w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów, propaganda, propagowanie, protega, protekcja..

.

BIP1 IIIr:

ROW, rozpowszechnianie, rozwiązanie, rudyment, ruina gracza – problem, rupieć z lamusa – amerykańskich próbników kosmicznych.

.

IVr:

rysunek wykonawczy złożeniowy prosty, rytm – rytmiczna muzyka klubowa, rzęchy pięciostawiańskie, rzecznictwo prasowe teoria praktyka konteksty, Rzeźba, rzut poziomy – pionowy i ukośny.

.

Is:

sala – miejsce zebrań i lokalny ośrodek życia , salon kosmetyczny, salon wystawowy, schronienie dla bezdomnych ludzi, seans, skorowidz, socjal, spam, specyfikacja, sponsoring, sposób poruszania się ludzi, sprawdzenie.

.

IIs:

środek do czyszczenia fug, środek zaradczy, stosunki przestrzenne karty pracy, straż galaktyki, strzałka w prawo, studenci z czasów Kopernika, stypendium rektora, subsydium produkcji krajowej, subwencja oświatowa na ucznia niepełnosprawnego.

.

BIP1 IIIs:

sugestia w literaturze, sukurs odsiecz wiedeńska, słuchacz uniwersytetu trzeciego wieku, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, słuchający mężczyzna, słup przydrożny – inne atrakcje turystyczne.

.

It:

tabela procesu pielegnowania, tabelka rysunkowa wymiary, tablica rejestracyjna wymiary liter na tablicy rejestracyjnej, teatr rozrywki – jak odnieść sukces w biznesie zanadto się nie wysilając, trybuny teleskopowe.

.

Iu:

uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu prawa, uczestnicy spotkania, układy, umasawianie, upominek, upowszechnianie, uprzystępnianie, ustrzeżenie, usługa gastronomiczna i cateringowa.

.

Iw:

wejścia – gniazdo karty graficznej na płycie głównej, widownia na piętrze, widzowie, więzi, wotum zaufania, wpływy, wskazanie, wskazówka, wsparcie.

.

.

13 Responses to BIP1

 1. admin says:

  I.
  INFORMACJA [łac. informatio ’wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie’. W cybernetyce i teorii informacji, każdy czynnik, który ludzie, organizmy, żywe lub urządzenia automatyczne mogą wykorzystać do bardziej sprawnego, celowego działania (w szczególności sterowania). — wiadomości.

 2. admin says:

  TURCJA

  Na przestrzeni wieku XVI osmańska Turcja zwiększyła się do fenomenalnej potęgi. Od momentu zdobycia Konstantynopola trzykrotnie zwiększając swe nieruchomości.

  Po umiarkowanie bezkonfliktowym zwierzchnictwie Bajazyta II objął rządy jego syn, konfliktowy sułtan Selim I (1512-1520), określany mianem Okrutny. Zapoczątkowywał on serię podbojów kampanią kontra Persji.

  Turcy, deklarujący islam w formie ortodoksyjnej, znany jako sunna, spostrzegali Persów, entuzjastów muzułmańskiej doktryny szija, za heretyków.

  Jedno i drugie państwo dzieliły poza tym sprzeczności etniczne. Utrzymywały się nieustanne rozbieżności graniczne.

  Turcy mieli uznanie dla wyższości, w odniesieniu do kultury perskiej i po zajęciu Tebrizu Selim nie tylko zagrabili ogromny łup, ale i podporządkowali sobie ogrom wysoko wykwalifikowanych rzemieślników dodatkowo artystów. Przymuszali uprowadzonych do osiedlania się w miastach i osiedlach tureckich, w pierwszej kolejności w stołecznym Stambule.

  Od tego momentu talent Persów, co więcej w dziedzinie tworzenia niezawodnej i pięknej broni, był przeznaczony bezpośrednio Turkom. Skutkowało to w rezultacie wykształceniem nowatorskiego, imperialnego stylu uzbrojenia tureckiego, którego dynamizacja pozostawała aż do końca XVII w.

  Mimo wszystko najważniejsza dla ewolucji środków bojowych tureckich była ponowna ekspedycja panującego Selima, w tym przypadku na mamelucki Egipt. W roku 1517 Selim wtargnął jako triumfator – zdobywca do Kairu i od ostatniego władcy mameluckiego, Motawakkila, zawładnął dla siebie i dla swych kontynuatorów tytuł kalifa – następcy Proroka.
  Zaanektował do Stambułu świętą chorągiew Mahometa (sandżak szerif), jak też jego płaszcz oraz klucz do świątyni Kaaba w Mekce. W tej samej chwili i wybitna broń mamelucka w formie trofeów podążyła do stolicy osmańskiej. Kolejny raz stała się wzorem dla działalności produkcyjnej tureckiej.

  Armijna intensywność Turków doszła do zenitu w stadium administrowania następnego sułtana, Sulejmana II Wspaniałego (1520-1566). Bezzwłocznie po zajęciu tronu, Sulejman rozpoczął ruch wojenny przeciwko królestwu Węgierskiemu.

 3. admin says:

  KOLEKCJE I ZNAWSTWO DAWNEJ BRONI WE WŁOSZECH.

  W trakcie od XIV do XVII w. Włosi w generowaniu broni bojowej i paradnej wyeksponowali się na mistrzowski, obok Niemców, teatr w Europie.
  Emanowali szaloną kreatywnością i śmiałością twórczą, do syta pozostawiając w tyle swych dysydentów.

  Z gremialnch warsztatów płatnerskich północnowłoskich, wiodąco z Mediolanu, dawały znać o sobie cudowne zbroje.
  Mistrzami byli rodem z Włoch miecznicy i szpadnicy, kusznicy i rusznikarze, siodlarze, ludwisarze, wytwórcy broni obuchowej i drzewcowej.
  Powiem więcej wszelkich innych narzędzi i maszyn służących wojnie.
  Byli w stanie zestawiać w całość najwyższy szczebel techniczny z subtelnym smakiem powoływania do życia formy z doborem dekoracji.

  Broń włoska cząstkowo raptem zostawała w kraju, w wyprzedzającej porcji była z góry adresowana kontrahentom zagranicznym.

  Współcześnie jest możliwe namierzyć ją często muzeach świata.
  Też w łonie zasobności leningradzkiego Ermitażu, jak również nowojorskiego Metropolitan Museum of Art.

  Faktyczne aktualnie zestawienie broni we Włoszech wcale nie współgra z przełomową wymową kraju, w przypadku gdy chodzi o oryginalną produkcję.
  Sprężyną tego stanu jest bez dwóch zdań rozwlekłe rozwarstwienie polityczne Włoch i niedobór idei podstawowego zbioru o charakterze panteonu sławy.
  Możliwie przestrzeni trofealnej – jest niezbędne albowiem pamiętać, że skuteczna akurat intencja przysłużyła się do kreowania najsłynniejszych zbrojowni.
  Typować tu można między innymi austriacką w Ambras, w przyszłości w wiedeńskim Burgu, angielskiej w Towerze, francuskiej w Pałacu Inwalidów, alboż moskiewskiej na Kremlu.

  Umiarkowanie doniosłość tę posiadała we Włoszech królewska zbrojownia w Turynie (Armeria Reale).
  Spektrum nieocenione i przebogate, legendarne z wielu arcydzieł, równolegle wyraz wszechmocy dynastii sabaudzkiej.

  Na oczach świata istotność takiego panteonu łaknie przepełnić Museo Nazionale di Castel S. Angelo w Rzymie.

  W Turynie streszcza się dodatkowo wystawne panoptikum artylerii (Museo Nazionale Storico d’Artiglieria).

  Arcykosztowne, wszakże niespecjalnie powszechne, zbiory przełomowej broni zachowały się w Bargello (Museo Nazionale, Palazzo del Bargello) we Florencji.
  Ponadto w Pałacu Dożów w Wenecji (La Sala d’Armi Palazzo Ducale).
  Następnie w Wenecji, w zabytkowym miejskim arsenale, widnieją nieprzeciętnie intrygujące zbiory marynistyczne (Museo Storico Navale).

  Ruchomość w przedmiocie dawnego oręża zawdzięczają Włochy na ogół bogatym kolekcjom prywatnym, które z zasady znalazły miejsce w zbiorach publicznych.

 4. admin says:

  Tyska Rada Miasta w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze uchwaliła dnia 22 marca 2018 roku, że ulica Armii Krajowej przynalerzy do Okręgu trzeciego podobnie jak: ciąg jezdny Aleja Bielska nr od 135, za wyjątkiem nr 201 i 203, Aleja Marszałka Piłsudskiego nr nieparzyste od 67 i nr parzyste od 28, Aleksandra Zelwerowicza.

  Poza tym ulica Alfonsa Zgrzebnioka, Bajkowa, Barwna, Bieruńska, Cielmicka z wyjątkiem nr 4 i 6, Dymarek, Gabrieli Zapolskiej, Gajowa, Generała Ch. De Gaulle’a, Gostyńska, Górna, Grunwaldzka.

  Zarówno szlak komunikacyjny Henryka Jordana, Henryka Wieniawskiego, Hutnicza, Jadwigi Jędrzejowskiej, Jakuba, Jasińskiego, Jana Targiela, Jankowicka, Jasna, Jedności, Jemiołowa.

  Ponadto trasa Jesienna, Junaków, Jurajska, Jutrzenki, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Księdza Karola Szojdy, Księdza Tischnera, Leśników, Lwa Tołstoja, Łęgowa, Mała, Na Grobli.

  Dodatkowo jezdnia Na Wzgórzu, Nad Jeziorem, Nadrzeczna, Okrężna, Paprocańska, Parkowa.

  Jak też Plac Filipa Nowary, Plac Zbawiciela, Plac Ziętka, Podgórna, Poziomkowa, Prosta, Przemysłowa nr parzyste do 40 i nr nieparzyste do 19, Rudolfa Zaręby.

  W podobny sposób pas Rybitwy, Rzeczna, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Jaracza, Strefowa, Strzelecka, Św. Józefa, Turkusowa.

  Powiem więcej szosa Wincentego Witosa, Władysława Jagiełły, Władysława Sikorskiego, Zacisze, Zbożowa, Ziemiańska, Ziołowa, Złota, Zygmunta.

  http://dominiakah.com/wp/tychy-od-dawna-do-wspolczesnosci/ulica-armii-krajowej-w-tychach/

 5. admin says:

  BIP1 IIIz:

  zestaw danych. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. znajomości powiązania zwłaszcza z osobami wpływowymi. związki w wielu religiach kreator świata. życzliwa dłoń.

 6. admin says:

  IIz:

  zapomoga zdrowotna dla nauczycieli. zasiłek opiekuńczy na członka rodziny. załatwiactwo. zasada rejestru katalogu. zbiór. zbiór danych. zbiór dzieł sztuki. zebrani.

 7. admin says:

  Iz:

  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowe., zachęta do działania, zademonstrowanie projektu ustalenia sposobu prezentacji efektów pracy. zalecenie wprawia w ruch maszynę. zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. zapewnienie bezpieczeństwa.

 8. admin says:

  BIP1 IIIw:

  wyróżnienie sylaby w wyrazie. wystawienie faktury przed wykonaniem usługi. wystawa sklepowa. wystawa w galerii. występ przed gwiazdą wieczoru. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu. wywyższenie horusa.

 9. admin says:

  IIw:

  wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. wspomożenie wiernych modlitwa. wstawiennictwo swiętej rity. wyjście przez sklep z pamiątkami. wykaz chorób zawodowych. wykres zdania pojedynczego. wyliczanka o biedronce. wyliczenie żywotności ekonomicznej gospodarstwa rolnego. sobie żabka mała. żaba skacze przez ulice. wyręka zapracowanej matki.

 10. admin says:

  IIa:

  apologia przypadkowości. aprobata techniczna a krajowe deklaracje właściwości użytkowych. asekuracja bloku w siatkówce. asekurowanie wspinaczka – przyrządy asekuracyjne wspinaczka. asygnowanie również przeznaczanie pewnej sumy pieniężnej na określony cel. gdzie podłożyć podnośnik żaba.

 11. admin says:

  Ir: BIP1 IIr:

  rada europejska przewodniczący parlamentu europejskiego. ratunek wybawienie. reguła markownikowa. rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne. rejestracja samochodu. reklama społeczna praca licencjacka. reklamowanie od czynnej służby wojskowej. rekomendacja wzór. remanent likwidacyjny a podatek dochodowy 2018. reminiscencja a retrospekcja. repertorium czynności tłumacza przysięgłego. reszta kwasowa wartościowość. resztka świecy. resztka pozostałość. retrospekcja disco polo. retrospektywa rozgwiazda. rewia na lodzie przygody sindbada żeglarza. róg obfitości.

 12. admin says:

  IIIa:

  agent specjalnej troski. akr jednostka miary powierzchni gruntów. amor sprawił 2019. amory cietrzewi. amur rzeka. anachronizm, antyk określenie świata starożytnego. archaizm w reklamie. Art. asysta grawitacyjna. audytorium maximum uniwersytetu jagiellońskiego. autoreklama o sobie. awans społeczny. awansowanie pracownika samorządowego z podinspektora na inspektora.

 13. admin says:

  VIIp: VIIIp:

  protekcjonizm wychowawczy w warunkach wolnego rynku, przedstawienie na dzień babci i dziadka, przegląd sportowy żużel tabela 1 ligi. przydział mobilizacyjny 2019. przyjacielska dłoń. przysługa dla martwych. przyznane środki. przyznanie lokalu socjalnego po eksmisji. publicity prasowa promocja biznesu. publiczka ironicznie lub żartobliwie o publiczności. publika wizerunku bez zgody odszkodowanie. rogi renifera z dzwoneczkami. róża to zakaźna choroba skóry. rozkładany i podnoszony stolik kawowy. rycina kołacz królewski – jak można zinterpretować symbolikę ryciny.