BIP1

Grudzień 17, 2015

BIP1 / BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP1: MUZEUM MINIATUROWEJ SZTUKI PROFESJONALNEJ HENRYK JAN DOMINIAK™:

BIP1.

.

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak™ w Tychach

BIP1 Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak™ w Tychach

.

obrazek DOMINIAK AH™ Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA DOMINIAK AH™

.

BIP1 OPIS:.

⋅ BIP1: Nazwa: Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak™ w Tychach.

⋅ Prawna nazwa skrócona: MMSPHJD.

⋅ Województwo: śląskie.

⋅ Powiat: Tychy.

⋅ Gmina miejska: Tychy (gmina miejska).

⋅ Miejscowość: Tychy.

⋅ Umiejscowienie w Mieście: Centrum.

⋅ Osiedle: H – (Honorata).

⋅ Ulica: Żwakowska.

⋅ Nr domu: 8.

⋅ Nr lokalu: 66.

⋅ Kod pocztowy: 43-100.

⋅ Teren działania Muzeum: obszar RP i zagranica.

⋅ Telefon: 32 2181524, 692875944.

⋅ Fax:: .

⋅ E-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

⋅ Dyrektor Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

⋅ Podstawowa forma prawna: osoba fizyczna.

⋅ Szczególna forma prawna Muzeum: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

⋅ Założyciel Muzeum: Henryk Jan Dominiak.

⋅ Organ rejestrujący Muzeum: MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pan Bogdan Zdrojewski.

⋅ Nazwa rejestru Muzeum: REGULAMIN Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach.

⋅ Załącznik do pisma MKiDN: DL/ 1307 /2013.

⋅ Załącznik z dnia: 13.10.2013 r.

⋅ Data nadania statutu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak przez Założyciela: 01.08.2013 r.

⋅ Data nadania regulaminu Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach przez Założyciela: 22.10.2013 r.

.

Utworzone 4 Działy Muzeum:

 Dział Malarstwa, Rysunku i Grafiki.

Dział Rzeźby i Ceramiki.

Dział Falerystyki, Weksylologii, Heraldyki, Symboliki i Emblematyki.

Dział Broni Białej.

⋅ NIP Założyciela: 6461145679.

⋅ GUS numer identyfikacyjny REGON Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak: 243501544.

⋅ Konto Muzeum w ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna:

⋅ 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie NRB – płatność w kraju).

⋅ PL 69 1050 1399 1000 0091 4446 0830 (numer rachunku w formacie IBAN – płatność poza krajem) SWIFT/BIC: INGBPLPW.

⋅ Godziny pracy Muzeum: 10,00 – 18,00.

⋅ Godziny pracy Muzeum w okresie letnim: 10,00 – 19,00.

⋅ Godziny pracy Muzeum w soboty i niedziele: po uzgodnieniu telefonicznym – 692 875 944.

⋅ Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

⋅Struktura: Nie posiada jednostek podległych.

.

Obszary działań:

a) Nauka, kultura, ekologia

– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

– ochrona zabytków, dziedzictwo

b) Tożsamość, tradycja narodowa

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

– Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

c) Sport, turystyka, wypoczynek

– Turystyka i krajoznawstwo

⋅ Redakcja BIP: Henryk Jan Dominiak.

⋅ Funkcja: Redaktor SPBIP.

.

KONTAKT.

⋅ telefon: 32 218-15-24. 

faks: .

⋅ e-mail: arhen-dominiak@hotmail.com   .

.

BIP1 / KATEGORIA.

. 

INFORMACJA.

INFORMACJA [łac. informatio ’wyobrażenie, wyjaśnienie, zawiadomienie’. W cybernetyce i teorii informacji, każdy czynnik, który ludzie, organizmy, żywe lub urządzenia automatyczne mogą wykorzystać do bardziej sprawnego, celowego działania (w szczególności sterowania). — wiadomości.

⋅ Kontakt na FB .

Bazy ngo.

BIP gov pl.

BIP MKiDN gov pl.

.

POWSTAŁO:

⋅ Wytworzone przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 22 stycznia 2014 r.

⋅ Zaktualizowane przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 11 stycznia 2015 r.

⋅ Zaktualizowane przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 13 września 2015 r.

⋅ Zaktualizowane przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 19 września 2015 r.

⋅ Zaktualizowane przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 17 grudnia 2015 r.

⋅ Zaktualizowane przez: BIP1 – Redaktor SPBIP Henryk Jan Dominiak dnia 19 grudnia 2015 r.

.

LOGO MUZEUM INFORMACJA NIUS DOMINIAK AH™

ULOTKA DOMINIAK AH™

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *