Henryk Jan Dominiak – Zielony Czek 2019 – Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych

Czerwiec 3, 2019
Next →
Henryk Jan Dominiak Zielony Czek 2019 Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych 2 fot.

Henryk Jan Dominiak Zielony Czek 2019 Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych 2 fot.

5 Responses to Henryk Jan Dominiak – Zielony Czek 2019 – Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych

 1. Irena Skibakompozycja says:

  „Zielone czeki” to uhonorowanie wręczane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach corocznie z okazji Dnia Ziemi. Dzień Ziemi to okres, kiedy ludzie na rozległym świecie jednoczą siły, pragnąc uzmysłowić wszystkim, że cenione dary przyrody powinno się wykorzystywać mądrze – tak, żeby tylko nie brakło ich dla przyszłych pokoleń. Fundusz zaszczyca „Zielonym czekiem” już od 1994 roku.

  Kategoria: Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych
  Laureat: Henryk Jan Dominiak
  Za upowszechnianie i promowanie działań oraz postaw ekologicznych. Jest autorem „zielonego” planu miasta Tychy. „Zielona mapa Tychów” to ekologiczne dzieło artystyczno-edukacyjne, jest dokładnym odzwierciedleniem granic i architektury miasta, po której można spacerować i poznawać jego walory. Projekt składa się z 670 zminiaturyzowanych, starannie dobranych roślin, które oddają charakter poszczególnych obiektów architektonicznych.

 2. Irena Skibakompozycja says:

  Historia

  Zielone Czeki są nagrodą rozdysponowywaną od 1994 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz WFOŚiGW we Wrocławiu. Po dwóch latach otrzymały nazwę Zielone Czeki.

 3. Irena Skibakompozycja says:

  Zasady
  Nagradzane są osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terytorium województwa śląskiego i województwa dolnośląskiego. Zwycięzców wyłania Kapituła złożona z ekspertów, przedstawicieli środowisk naukowych jak też rzeczników na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody.
  Każdy z laureatów otrzymuje „pamiątkowy czek”. Nagroda Zielone Czeki ma także wymiar finansowy: kwotę pieniężną 7.500,00 zł, a nagroda specjalna 5.000,00 zł.
  Uhonorowania są przyznawane corocznie i w następujących kategoriach:

  * programy i akcje dotyczące przyrody;
  * prace naukowo-badawcze;
  * edukacja ekologiczna;
  * szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
  * publicystyka ekologiczna;
  * działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych;
  * oraz nagroda specjalna.

 4. Irena Skibakompozycja says:

  Ciekawostki – Laureaci Zielonych Czeków, nagród WFOŚIGW we Wrocławiu.

  2010

  Liderzy recyklingu z województwa dolnośląskiego otrzymali w 2010 zielone czeki – nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o łącznej wartości 24.000,00 złotych.
  * Związek Gmin Karkonoskich – Mysłakowice;
  * Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej – Bolesławiec;
  * Zakład Gospodarowania Odpadami – Gać / Oława (województwo dolnośląskie);
  * Usługi Komunalne „Wodnik” – Trzebnicy;
  * Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” – Lubomierz;
  * Gmina Kudowa-Zdrój.

  2008

  12-14 marca podczas IX Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju, WFOŚiGW we Wrocławiu ufundował specjalne nagrody finansowe – trzy „Zielone czeki” po 10.000 zł każdy z przeznaczeniem dla dolnośląskich liderów w dziedzinie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
  Czeki trafiły do:
  * prezydenta Legnicy;
  * burmistrza Kudowy-Zdroju;
  * prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni.

 5. Irena Skibakompozycja says:

  Kategoria: województwo śląskie, województwo dolnośląskie, polskie nagrody regionalne, polski artysta, ekolodzy i przyrodnicy w Polsce, artysta rzeźbiarz, polski przedsiębiorca, polski projektant parków, projektant zegarów słonecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *