MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906

Styczeń 4, 2021

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 cropped-logo-Muzeum-Miniaturowej-Sztuki-Profesjonalnej-Henryk-Jan-Dominiak-DOMINIAK-AH.png

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906

misterne cacko mecenat młode lata moda jest kulturą malarstwo współczesne autor Henryk Jan Dominiak

eksponat daje wyraz wystawie

Działu Malarstwa Rysunku Grafiki

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak

w Tychach ul. Żwakowska 8/66

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 roku – olejny portret starodawnego młyna na początku wodnego, w dalszej kolejności napędzanego z wykorzystaniem siły motorowej, któremu przywrócono minioną niezwykłość. Gmaszysko zaliczane jest do nielicznych staroświecczyzn miejscowości obronionych od nieodwracalnej ruiny.

.

MAL31 – MŁYN w ŁĘCZNEJ 2014 Paweł Brodzisz wymiar: 4,0 cm x 3,0 cm.

MAL31 – MŁYN w ŁĘCZNEJ 2014 Paweł Brodzisz wymiar: 4,0 cm x 3,0 cm.

Autor o obrazie. Budynek młynu w Łęcznej przy rzece Śwince. Pierwotnie w tym miejscu był młyn napędzany siłą wody, następnie młyn motorowy. Obok budynku młynu była łaźnia miejska funkcjonująca kilka lat po II wojnie światowej. Na początku XX w. nieczynny i zaniedbany budynek młynu został wyremontowany. Łęczna 2021-01-04. godz. 13:23. SMS.

.

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 – opis obrazu:


Sygnatura: MAL31.

Nazwanie: Młyn w Łęcznej.

Malarz: Paweł Brodzisz.

Domena sztuki: malarstwo.

Klasyfikacja: kolekcja miniaturowych obrazów.

Taktyka dzieła: olej na płótnie – miniatura.

Faza powstania: 2014.

Wybujałość dzieła: 4 cm x 3 cm / 12,00 cm².

Studio pracowni: Łęczna, Poland.

Teren artysty: Łęczna, Lublin, Polska (Poland).

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL.

1 właściciel (2013-2013): Paweł Brodzisz.

2 właściciel (2013 – nadal): MMSPHJD Tychy.

Widownia ekspozycji w Muzeum: pierwotnie Piramida miniatur, po rebrandingu placówki w przystosowanej gablocie.

Wyniesienie w przestrzeni miejskiej: Park Sztuki działania artystyczne – Biała Podlaska (2015), Miejskie Centrum Kultury w Tychach (2015).

Odmienne dzieła Brodzisza:

Chabry polne.

Kapliczka w Łęcznej.

.

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 – uzupełnienie informacji o młynach:


Młyn zbożowy, obiekt budowlany (na ogół zakład przemysłowy) z oprzyrządowaniem do przemiału ziarna, zasadniczo na mąkę, płatki i kaszę. W młynach mieli się ziarno zbóż takich jak: orkisz, pszenica samopsza i pszenica płaskurka, owies, żyto, jęczmień zwyczajny.

Istotnymi działami młyna są:

a). Czyszczarnia, uzbrojona w odpowiedni osprzęt. Na tym etapie pole do popisu mają wialnie, tryjery, oddzielacze elektromagnetyczne, płuczki. Zadaniem tego sektora jest eliminacja z rzeszy ziarna wielopłaszczyznowych nieczystości, m.in. piasku, ziarn poślednich i felernych, nasion i owoców chwastów. Z roboczo wolnego od zanieczyszczeń nasienia, po jego kondycjonowaniu, wyklucza się w łuszczarkach (łuskarka) i szczotkarkach (czyszczarka szczotkowa) niewiele warte składniki (detale okrywy owocowej i inne).

b). Młyn właściwy, wyposażony w komplet mechanizmów do miażdżenia ziarna (mlewnik, wymielacze). Ten segment to również aparatura do odseparowania od mąki lub kaszy cząstek otrębiastych  z wykorzystaniem odsiewaczy (odsiewacz, pytel) i odwiewania (wialnie kaszkowe i miałowe). Postępowanie w młynie zbożowym właściwym dopuszczalne jest etapami i może być systematycznie powtarzane (w tzw. pasażach), to zależy od standardów rozdrabniania.

Mąka pozyskana z nieidentycznych transz przemielania, określanych mianem miałów, jest skrzętnie mieszana w mieszarkach i paczkowana w workach lub torebkach. Fundamentalnym akcesorium młyna jest układ aspiracyjny, ogarniający sprężarki (kompresory), wentylatory ssącotłoczące i filtry, do którego przyswojona jest maszyneria młyńska i łącza przesuwające następstwo przemiału.

.

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 – kategoria:


401. 414. 434. 486. 496.

MAL31 Młyn w Łęcznej na rzece Śwince pochodzący z 1906 Dębno polski herb szlachecki - autor Henryk Jan Dominiak 2019.

Comments are closed.